....

Chyba na stránce: Komunikace s rodiči - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/propagace/komunikace-s-rodici?autologin=1"

Komunikace s rodiči

Jak na práci s rodiči

Vztahy s rodiči dětí v našem oddíle stojí na vzájemné důvěře a očekávání. Jejich důvěra se projevuje na každé akci...

Rodiče nám v sobotu ráno svěřují své děti s důvěrou, že jim je večer po návratu z výpravy zase v pořádku vrátíme. Očekávají kupříkladu, že jejich syn či dcera zažije nějaké dobrodružství nebo se něco přínosného naučí, případně že se alespoň dostane na chvíli do přírody. My zase od rodičů očekáváme, že své děti na výpravu pustí i když ráno trochu poprchává, že nás nenechají ve štychu, když máme problémy s dopravou materiálu na tábor, eventuálně že nám za dobrou práci poděkují. Je tedy zřejmé, že je nutné na vřelých vztazích s rodiči pracovat, neboť mají přímou souvislost s možnostmi našeho výchovného působení. Očekávání rodičů se v některých ohledech mění s věkem jejich dítěte a také s dobou, kterou nás a náš oddíl znají. Postupně se teď budeme věnovat jednotlivým krokům, které bychom neměli opomenout, když nám přijde do oddílu nové dítě a náš vztah s jeho rodiči má začít.

Prokázat kompetentnost

Prvním cílem našeho vztahu s rodiči je prokázat, že jsme dostatečně kompetentní právě k tomu, aby nám jejich dítě svěřili k výchově. K tomu je důležité dát rodičům nováčků dostatečný prostor. Rodiče chtějí a mají právo poznat všechny, kteří na jejich dítě působí, mnozí z nich se zajímají také o konkrétní náplň činností, o zázemí, kde náš oddíl působí, vybavení, které používá apod. První měsíce představují v očích rodičů zkušební období, které zásadně určí nejen osud nováčka v oddíle, ale také náš vztah s jeho rodiči.

Několik tipů:

Nechme rodiče nahlédnout na první schůzky po příchodu jejich dítěte do oddílu. Máme šanci ukázat jakým činnostem se věnujeme, rodiče mohou při programu poznat také naše dovednosti a schopnosti schůzku zvládnout.

Velmi dobrá příležitost ukázat, jak oddíl opravdu funguje, je vzít rodiče například na část víkendovky na střediskovou základnu. Dopřeje nám to dokonce možnost věnovat rodičům samostatný program (například s informační náplní).

Schopnosti a dovednosti našich vedoucích mohou rodiče poznat také například na náborových akcích pro veřejnost.

Důležité rovněž je, aby rodiče věděli, že máte (dle české legislativy) patřičné vzdělání a oprávnění (čekatelskou, vůdcovskou zkoušku) a smíte s dětmi (samostatně) pracovat.

Dobře komunikovat

Každý vztah – vůdce oddílu s rodiči dětí nevyjímaje – stojí na dobré komunikaci. Jako vedoucí chceme rodičům předat odpovídající množství informací vhodnou formou a včas.

Několik tipů:

Příručka pro rodiče nováčka představuje souhrn základních informací pro rodiče i nováčka samotného. Taková příručka by měla obsahovat:

 • základní informace o skautské výchovné myšlence
 • činnosti oddílu a jeho organizace
 • co nováčka po příchodu do oddílu čeká
 • co bude potřebovat za vybavení
 • kolik stojí členství ve smečce a jaký je způsob placení
 • kdy a jak proběhne registrace
 • kde a jak získávat další informace

Častý osobní kontakt vedoucího s rodičem představuje nejen příležitost pro sdělení průběžných informací například o akcích, ale umožňuje rovněž rozvíjet individuální přístup k členům našeho oddílu (viz také níže). Konzultace výchovného působení s rodiči konkrétního dítěte zajistí našim snahám daleko větší efekt. Emailové informační balíky jsou vhodným nástrojem, jak informovat rodiče (především vlčat a světlušek) o aktuálním dění v oddíle, plánovaných akcích apod. Dobré je zvolit pravidelnou periodu, aby s informacemi rodiče už počítali – například měsíc. Ze zkušeností vůdců používající tuto formu komunikace stojí ještě za zmínku, že maily by neměly být dlouhé. Kvalitní a aktuální web, který je přizpůsoben také cílové skupině rodičů je pak velmi vhodným rozšiřujícím nástrojem komunikace nejen o plánovaném, ale stejně tak nabízí rodičům fotky a videa z akcí, zápisy z kronik apod.

Informační odpoledne v klubovně je dobré připravit v polovině roku a může sloužit například k představení plánů na další měsíce a také nám dává možnost zpětné vazby. Rodiče se mohou vyjádřit k proběhlým akcím, zhodnotit je a dle svých požadavků ovlivnit například frekvenci akcí budoucích. Aby bylo informační odpoledne úspěšné, je vhodné připravit pro rodiče program nejen informační, ale také zábavný. Odpoledne bývá úspěšné, když informační bloky doplníme například videem z tábora či expedic našeho roverského kmene a další činnosti oddílu, když si děti připraví divadelní scénku nebo když zařadíme do programu například výstavu z rukodělek dětí, případně fotografií z uplynulého roku.

Pracovat s rodiči individuálně

Osobní a účastný přístup k rodičům spoluutváří náš individuální přístup k dětem. Skautská výchova je daleko více účinná, je-li rozvíjena společně s výchovou v rodině.

Několik tipů:

 • Hledejme příležitosti pro osobní rozhovory s rodiči o jejich dětech, abychom působili ve výchově jednotně. Řešme s nimi pokroky jejich dětí v jejich dovednostech a schopnostech a nebojme se s nimi dotknou i jejich chování. Je velmi vhodné požádat rodiče také o to, aby sledovali a zajímali se, jak se jich dětem v oddíle vede. Jak se jim daří na schůzkách, co všechno prožily na výpravách, co je v dalších týdnech čeká apod.
 • Dobrou spoluprací s rodiči na individuálním rozvoji dítěte dosáhneme mimo jiné také toho, že skauting přestane být pro dítě i rodiče jen koníčkem. Původně volnočasová aktivita přeroste do dalších oblastí života dítěte a stává se postupně životním stylem.
 • Významný prostředek, jak propojit skautskou výchovu s rodinnou, představuje také skautská stezka. Plnění některých bodů je nutné s rodiči konzultovat a připravit je na ně. Pokud má například člen rodiny právo podepisovat splnění daného bodu, je zcela nezbytné, aby vůdce oddílu rodičům stezku alespoň v nejhrubších rysech představil.

Mít společné zážitky

Vztah s rodiči je možné rozvíjet společnými zážitky. Společné akce v druhé polovině roku už bude mít naprosto jiný charakter, než tomu bývá v prvních měsících. Nemusíme už tolik klást důraz na předávání informací, ale můžeme s rodiči taky něco zažít. Několik tipů: Výprava s rodiči, která nám nabídne dostatek příležitostí zahrát si společně nejrůznější hry, vyrazit na výlet na kolech, pro vodáky se nabízí vyjet na vodu. Vhodné může být i pozvání rodičů (opět především vlčat či světlušek, kteří oddíl a nás ještě tolik neznají) například na závěrečný oheň na tábor, aby si tábořiště mohli prohlédnout a společně s námi slavnostně nejdůležitější akci roku zakončit. Uspořádat neformální akci pro vedoucí a rodiče bývá nasnadě především v případě rodičů, které známe už delší dobu a chceme si s nimi popovídat a poznat je prostě z chuti a zájmu. Ideální je rozvíjet také vztah mezi rodiči navzájem, k čemuž poslouží nejen akce s námi a dětmi, ale také pozvánka například na skautský ples či jiné reprezentační akce, kde se rodiče mohou vzájemně kontaktovat bez naší organizace. Nezřídka se pak stává, že se z rodičů dětí jednoho oddílu stane parta, která spolu jezdí na dovolenou.

Nebát se požádat o pomoc

Žádost o pomoc není jen řešením organizace a logistiky akcí, nýbrž je i vhodný nástroj k dalšímu upevnění vztahů. Oddíl tak přestává být rodiči vnímán jako servis svého druhu, o který není nutné se dále starat. S vynaloženou pomocí roste i zájem rodiče o oddíl a jeho činnost. Rodič vidí starosti, které vedoucí musí řešit a více si jeho práce váží. Pomoc rodičů tak může vést k vzájemnému respektu. Přizpůsobit vztah k rodičům podle věku jejich dítěte Vztah k rodičům se mění také podle věku dítěte, které do našeho oddílu chodí. Rodiče dětí mladšího věku je nutné daleko více informovat, zvlášť pokud je jejich syn či dcera v oddíle krátce. Děti si však postupně zjišťují informace samy a je tak větší prostor věnovat se v rozhovorech dítěti samotnému. Časem rodiče představují pro vůdce spíše oporu, pomoc, případně dobré kamarády.

Jaké vlastnosti a schopnosti rodiče na vůdci především ocení:

 • zodpovědnost (důraz na bezpečnost akce, dochvilnost atd.)
 • vstřícnost
 • komunikativnost
 • vřelý vztah k dětem

Co udělat ve vztahu k rodičům, když….

se dítě zraní nebo je nemocné?

Když dojde například na táboře k úrazu a dítě se zraní, měli bychom dle závažnosti daného zranění rodiče neprodleně po ošetření (ať již na tábořišti nebo po odvozu do nemocnice) informovat o zdravotním stavu jejich dítěte a domluvit se s nimi na dalším postupu – zda-li je například nutný odjezd domů apod. V žádném případě bychom neměli informace o zdravotním stavu dítěte zkreslovat či zamlčovat. Na druhou stranu není dobré rodiče zbytečně zneklidňovat.

je dítě dlouhodobě neukázněné?

Chování dítěte je nutné s rodiči řešit kontinuálně a individuálně podle možností nás i rodičů. Intenzivněji pak především v případech, kdy se chování daného dítěte zhoršilo, brání realizaci programu nebo si třeba už nevíme s někým rady. V takových situacích je dobré další postup řešit s rodiči a nastavit podmínky následujícího fungování v oddíle. Není dobré řešit s rodiči špatné chování přímo před dětmi. Pokusme se vždy najít čas a prostor pro individuální rozhovor a řešme chování dětí s rodiči co nejkonkrétněji.

z dětí máte radost?

Velmi důležité je nenechat si potěšení z pokroků dětí pro sebe a před rodiči je pochválit. Budou z toho mít oprávněnou radost jak děti tak rodiče. Osvědčilo se i uskutečnit oblíbené vyhlašování vítězů nejrůznějších soutěží před zraky rodičů.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 5375x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: