....

Chyba na stránce: Posilování dobrého jména skautingu. Tvorba zadání strategického tématu do 15. února. Přidej se! - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/propagace/komunikacni-nastroje/2962-posilovani-dobreho-jmena-skautingu-tvorba-zadani-strategickeho-tematu-do-15-unora?autologin=1"

Posilování dobrého jména skautingu. Tvorba zadání strategického tématu do 15. února. Přidej se!

Posilování dobrého jména skautingu. Tvorba zadání strategického tématu do 15. února. Přidej se!

Ví společnost o skautingu to správné a naráží na něj ve svém životě často? Umí jednotky dobře propagovat skauting v místě svého působení? Které věci by ústředí pro podporu povědomí o skautingu mělo dělat, ale nedělá? Je skauting pro mladé lidi „cool“?

V rámci naplňování Strategie 2022 otevíráme další téma. Je jím Posilování dobrého jména skautingu ve společnosti. Týká se každého z nás, týká se toho, jak nás vnímají lidé kolem nás, jak a proč k nám vstupují nováčci, co o skautingu vědí nebo nevědí rodiče, proč jej chtějí podporovat sponzoři a spousty dalších aspektů našeho vztahu se společností. Neváhej se zapojit do společné tvorby zadání strategického tématu. Poděl se o to, co podle Tebe kulhá nebo chybí.

Poděl se o své postřehy ve sdíleném dokumentu >>>

Strategický dokument téma Posilování dobrého jména skautingu ve společnosti definuje takto:

Záměr:
Rozšiřujme na všech úrovních organizace i mimo organizaci povědomí o skautingu, jeho hodnotách a přínosu pro společnost. Posilujme jeho dobré jméno, rozšiřujme dobrou zkušenost se skautingem.

Zasaďme se o to, aby děti vnímaly skauting jako činnost, která je pro ně zajímavá, inspirativní a lákavá.

Cílový stav:
Činovníci na všech úrovních organizace umí mluvit o skautingu a zkušenosti s ním způsobem odpovídajícím situaci a věku příjemce sdělení. Veřejnost zná skauting a hodnoty, ke kterým vede děti a mládež. Skauting je viditelně přítomen ve společnosti a je nezaměnitelný.

Skauti předávají pozitivní zkušenost se skautingem v okruhu svých kamarádů a přátel. Děti-neskauti ví, co je to skauting, a mají k němu pozitivní vztah (byť nejsou samy členy organizace).

Garantem tohoto tématu je Petr Vaněk - Permoník, zpravodaj Junáka - českého skauta pro komunikaci a projekty služby společnosti.

Aby bylo možné s tématem dobře pracovat, je třeba dobře popsat aktuální stav oblasti, cílový stav, a vymyslet náměty na projekty, kterými se toto téma může naplnit.

Toto proběhne ve dvou krocích – diskuze ve sdíleném dokumentu na Internetu a osobní schůzka. Diskuze ve sdíleném dokumentu probíhá do středy 15. února. Zapoj se do ní! Následně proběhne schůzka, na které bude na základě sepsaných podnětů finalizována podoba podrobného zadání tématu – to následně schválí VRJ a Náčelnictvo. Tato schůzka na místě a v čase, který bude teprve upřesněn na základě preferencí diskutujících. Více se dozvíte v odkazovaném připomínkovacím dokumentu.

Děkujeme za vaše zapojení, Strategie bude jen tak užitečná, kolik různých podnětů se v ní sejde.

Petr Vaněk - Permoník, zpravodaj Junáka - českého skauta pro komunikaci a projekty služby společnosti, petr.vanek@skaut.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 756x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu