....

Chyba na stránce: Jaké má nyní praktické dopady usnesení Valného sněmu pro další použití loga? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/propagace/komunikacni-nastroje/3142-jake-ma-nyni-prakticke-dopady-usneseni-valneho-snemu-pro-dalsi-pouziti-loga?autologin=1"

Jaké má nyní praktické dopady usnesení Valného sněmu pro další použití loga?

Jaké má nyní praktické dopady usnesení Valného sněmu pro další použití loga?

Valný sněm přijal usnesení týkající se loga organizace. Pro porozumění toho, co usnesení znamená (a kdy), přinášíme tento krátký článek.

Právě proběhlý XV. valný sněm ve Velkém Meziříčí přijal usnesení týkající se loga organizace. Z usnesení několika krajů, předložených Valnému sněmu, sestavila návrhová komise, v konzultaci s předkladateli, jedno, souhrnné usnesení. Po zohlednění protinávrhů při projednávání a procedurální a obsahové diskuzi přijal Valný sněm usnesení v následujícím znění:

Valný sněm navrhuje Náčelnictvu zajistit podobu vnitřních předpisů upravující používání loga Junáka - českého skauta tak, aby bylo možné logo používat v každé z těchto variant
a) se slovem SKAUT, [pro zjevná většina, nepočítáno]
b) se slovem JUNÁK, [pro 232, proti 166, zdrželi se 57]
c) zcela bez textu. [pro 263, proti 154, zdrželi se 35]

Valný sněm zvažoval i varianty umožnění psaní celého názvu organizace v logu, jakéhokoli jiného textu nebo tvaroslovných variant slova skaut, ale i to, že by změny Náčelnictvu nenavrhl, ale přikázal. Pro tyto cesty se sněm nakonec nerozhodl.

Co bude dál? Náčelnictvo se tomuto usnesení bude, stejně jako dalším usnesením z Valného sněmu, věnovat přednostně na začátku tohoto svého období, zřejmě již na zasedání v červnu. Výsledky diskuze z tohoto, nebo některého z dalších jednání Náčelnictva, pak budou zadáním pro Výkonnou radu. Do doby, než Výkonná rada naplní zadání Náčelnictva, zůstává beze změn v platnosti stávající Skautský grafický manuál.

Veškerou podporu použití Skautského vizuálního stylu najdete i nadále na logo.skaut.cz, pozornosti tvůrců a tvůrkyň skautské grafiky doporučujeme i facebookovou skupinu Bavíme se o skautské grafice.

Petr Vaněk – Permoník
zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 965x

Práce s článkem

5
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu