Logo

Dobrý skautský web

Váš web je často prvním místem, kde se rodiče potenciálního nováčka seznamují s oddílem – co dělat, aby nebyl i posledním?

Soustředíme se na oddílové weby pro rodiče, ačkoli řada aspektů je použitelná i pro weby cílené pro děti a lze je využít i pro stránky středisek a vyšších organizačních jednotek. Věnujeme se především obsahové části – pro rodiče je lepší formou primitivní web, kde najdou vše potřebné, než grafický skvost s nulovou informační hodnotou.

Jaké informace by se měly předávat na „na stříbrném podnose“? Co by měl návštěvník jednoduše a okamžitě najít?

1. Logotyp Junáka

Moderní logo Junáka poslouží jako základní identifikace, že se jedná o skautský web. Zároveň je vhodné hned do názvu či první věty vložit slovo skaut, protože ne každému je srozumitelná terminologie smečka, roj, vlčata, světlušky… Příklad: „1. oddíl skautů a skautek“ nebo „Vítejte na skautských stránkách 1. roje světlušek“ atp.

2. Stručná činnost oddílu

Stručně popište, co je náplní oddílového programu, zmiňte i specifika či zaměření vašeho oddílu. Buďte konkrétní, rodič si činnost musí umět představit. A opět nezapomeňte, že veřejnost nezná naše termíny. Především text této části dejte přečíst nějakému neskautovi, ať posoudí, zda je to srozumitelné.

3. Základní informace o schůzkách

Rodiče bezpodmínečně zajímá, kdy a kde se děti schází. Z popisu a mapy musí být jasné, jak se do klubovny dostat. Také nezapomeňte zmínit, pro koho schůzky jsou – zda pro kluky či holky a jak staré.

4. Vedení oddílu a kontakty

Rodiče čím dál tím více zajímá, komu svěří svoje dítě. Minimem jsou jméno, fotka a hlavně kontakty (e-mail a mobil). Dobře působí i získané kvalifikace, vzdělání atp.

5. Fotky, fotogalerie

I zde platí, že jeden obrázek vydá za tisíc slov – vhodná fotka je silný propagační prvek. Je lepší zveřejnit méně dobrých než spoustu špatných, takže raději vyberte třeba 10 hezkých fotek, než abyste nakopírovali celé fotogalerie. Použijte fotky, kde děti dělají něco zajímavého a mají z toho radost – ukažte, že je skauting baví. Lepší jsou akčnější obrázky, ale neznalý rodič nesmí mít pochyb o bezpečnosti. Dobře též působí fotky klubovny, aby případní zájemci byli seznámeni s místem, kam za vámi půjdou.

6. Odkaz na střediskový web

Ušetřete čas, ponechte oddílové stránky jednoduché a zbytečně nekopírujte všechno, co máte na střediskovém webu. Na ten vhodně odkazujte, ať si návštěvník může vybrat, i když mu nevyhovuje čas schůzek či věková kategorie vašeho oddílu. Případně je nasměrujte i dále (web vašeho skautského okresu nebo www.skaut.cz).

7. Ostatní (pro inspiraci)

Nezapomínejme udržovat web aktuální. I když je koncipovaný jako statický, je potřeba občas zkontrolovat, zda platí všechny kontakty, časy schůzek atp.

Základním cílem oddílového webu pro veřejnost je zaujmout, podat základní informace a vzbudit důvěru, aby rodič potenciálního nováčka kontaktoval vedení oddílu.

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura