....

Chyba na stránce: Členské příspěvky - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/registrace/clenske-prispevky?autologin=1"

Členské příspěvky

Zaplacením příspěvku člen Junáka - českého skauta potvrzuje každoročně své členství v organizaci a zároveň přispívá k zajištění jejího chodu. Ze strany organizace jde o důležitý zdroj financování.

Kolik činí členský příspěvek v Junáku - českém skautu?

To nelze jednoduše říci, protože každá organizační jednotka má právo si stanovit výši samostatně. Střediska v České republice stanovují členské příspěvky v rozmezí přibližně od 300 do 1200 korun za rok (tato částka obsahuje i členské příspěvky odváděné na ústředí a vyšší organizační jednotky).

Výši příspěvku pro ústředí Junáka - českého skauta na aktuální rok můžete najít v nejaktuálnějším článku (odkaz vede na přehled článků s tagem "členské příspěvky").

 

Členské příspěvky

Navigace:

  Nahlásit chybu