....

Chyba na stránce: Kvalifikace ve skautISu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/registrace/faq-a-dulezite-pojmy/1063-kvalifikace-ve-skautisu?autologin=1"

Kvalifikace ve skautISu

Kvalifikace ve skautISu

Před Vánoci byly do skautISu naimportovány kvalifikace z databáze OVČINa, zadávání nových kvalifikací je nově omezeno na ústředí. Jak mít k registraci vše v pořádku?

V roce 2014 bude dokončen modul skautISu pro agendu vzdělávacích akcí, který bude evidovat vzdělávací akce, jejich týmy a účastníky, vyúčtování aj. Jedním z jeho rysů je i to, že dekrety budou zadávat úspěšným účastníkům zadávat do skautISu přímo pořadatelé. Donedávna byla tato odpovědnost na jednotlivcích – a řada lidí na to při registraci zapomněla.

Jako přípravný krok jsme před registrací 2014 nahráli do skautISu databázi Odboru pro vzdělávání činovnic a činovníků, vedenou v Kanceláři ústředí Junáka. Do skautISu tak přibylo přes dva a půl tisíce kvalifikací, další tisíce byly aktualizovány (např. doplněny čísla dekretů; podrobný popis jednotlivých změn najdete níže). Předsedové či registrátoři krajů v následujících dnech obdrží přehled změn ve svém kraji.

S ohledem na připravovaný modul od podobné doby skautIS neumožňuje uživatelům přidávat kvalifikace, které eviduje ústředí (a také ty, které nyní neeviduje, ale v budoucnu ve skautISu evidovány budou – např. čekatelské zkoušky, kapitánské zkoušky aj.).

Ve skautISu se u přidávání těchto kvalifikací typu Vůdcovská zkouška aj. objevuje formulář, sloužící k zažádání o zapsání kvalifikace, kde je třeba vložit i sken dekretu (podobně je možné nahlásit i chybu u konkrétní kvalifikace).

S ohledem na připravovaný vánoční import dat jsme žádosti dosud neschvalovali, nyní se však na jejich schvalování počátkem ledna zaměříme, aby tam tak pro registraci byly včas. Máte-li čerstvě složenou Vůdcovskou zkoušku, ověřte si raději obratem, že ji ve skautISu máte uvedenu (případně zažádejte o doplnění dříve, než den před odevzdáním registrace).

Pokud jste pořádali v uplynulých letech čekatelské či zdravotnické kursy a nezadali jste získané dekrety účastníkům do skautISu, obraťte se do 30. září 2014 na KÚJ s podklady (seznam účastníků s čísly dekretů a datem složení zkoušky pošlete na vzdelavani@skau­t.cz), zajistíme jejich hromadné zadání do skautISu.

Díky těmto i připravovaným krokům budou do budoucna záznamy o kvalifikacích ve skautISu úplné.

Ladislav Pelcl – Bilbo
organizační zpravodaj VRJ
ladislav.pelcl@ju­nak.cz


Přehled změn a importovaných kvalifikací

  • U osob, které měly uvedené kvalifikace vícekrát, byla ponechán pouze jeden záznam. Toto se týká VZ, IK, OČK, OZ, HZ.
  • Účastníkům lesních akcí, kteří neměli uvedenu žádnou účast na lesní akci, byl záznam přidán.
  • Osobám, které mají OČK, Organizační zkoušky, Hospodářské zkoušky byl upraven záznam podle informací ústředí. Název kurzu (poznámka) byl nastaven jen v případě, že nebyl původně vyplněn.
  • Byly doplněny záznamy o získání Vůdcovské zkoušky s výjimkou období 2000–2008, u 2009 a pozdějších jen v případě, že o získání kvalifikace dotyčného podala komise zprávu. U akreditovaných kurzů byly dále přidány i záznamy o akreditaci MŠMT – Hlavní vedoucí dětského tábora, MŠMT – pracovník s dětmi a mládeží ve volném čase.
  • U kvalifikace Zdravotníka zotavovacích akcí byla upravena platnost na 4 roky od počátku platnosti.
  • U akreditovaných kurzů ZZA byla nastavena platnost a číslo dekretu podle informací ústředí.
  • Přibyla nová kvalifikace – Instruktor lanových aktiv. Dosažený stupeň se píše do poznámky.
logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu