....

Chyba na stránce: Kdy můžeme vybírat od členů a nováčků příspěvky? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/registrace/faq-a-dulezite-pojmy/1064-kdy-muzeme-vybirat-od-clenu-a-novacku-prispevky?autologin=1"

Kdy můžeme vybírat od členů a nováčků příspěvky?

Kdy můžeme vybírat od členů a nováčků příspěvky?

Nečekejte s výběrem členských příspěvků na registraci koncem ledna , pokud nechcete!

Již několik let můžeme do skautISu zadávat údaje o nových členech a měnit kontakty a další údaje o stávajících členech kdykoliv během roku.

Podobně není třeba nutně čekat na stanovení výše odvodu pro ústředí, kraje a okresy či termín registrace (konec ledna) a střediska mohou členský příspěvek vybírat i jinak v závislosti na svém rozhodnutí:

  • můžete vybírat peníze jednou ročně např. v říjnu (1000 Kč)
  • můžete vybírat peníze dvakrát ročně, např. v září (500 Kč) a únoru (500 Kč)
  • můžete vybírat peníze třeba po měsících (10krát 100 Kč) atd.

S členskými příspěvky můžete pracovat i ke zvýhodnění členství více sourozenců, zvýhodnění kvalifikovaných vedoucích atd.

Výši členských příspěvku (případně výše pro jednotlivé skupiny) musí schválit svým usnesením středisková řada včetně termínu jejich výběru. Středisko k termínu registrace jen odvede stanovenou částku za každého registrovaného člena a vyhne se tak v některých případech možná problematickému vybírání peněz začátkem roku (nejspíš s výjimkou příspěvků na STS).

Volba jiného termínu pro středisko nicméně znamená, že se dobrovolně vzdá možnosti okamžitě reagovat na změny příspěvků Junáka či VOJ – tyto příspěvky se však v čase nemění nijak dramaticky a tedy rozumně hospodařícímu středisku to nemusí bránit (na nepředvídané navýšení může zareagovat ostatně i až další rok).

Nečekejte tedy na registraci koncem ledna 2014 s výběrem členských příspěvků, pokud nechcete!

Shrnuto: Pokud pro vás není vhodné vybírat peníze od členů až před registraci (líbilo by se vám vybírat peníze rovnou v září od nováčků i ostatních členů nebo se vám příčí chtít po rodičích příspěvky před Vánoci či začátkem kalendářního roku), stačí, když středisková řada svým usnesením stanoví pravidla, která vám více vyhovují (termín vybírání a výši příspěvku).

Více na Skautské křižovatce v části Organizace prakticky.

Hospodářský řád Junáka:

10.1 Výši členského příspěvku stanoví pro své členy základní OJ. Členský příspěvek je roční, jeho výše se pro rozdílné skupiny členů může lišit. Výši členského příspěvku, termín či termíny jeho vybírání a další pravidla stanoví svým doložitelným rozhodnutím příslušná rada OJ.

Ladislav Pelcl – Bilbo
organizační zpravodaj VRJ
ladislav.pelcl@ju­nak.cz

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu