....

Chyba na stránce: Předpisy k registraci - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/registrace/faq-a-dulezite-pojmy/509-predpisy-k-registraci?autologin=1"

Předpisy k registraci

Předpisy k registraci

Právě byl vydán nový pokyn k registraci pro rok 2014. Směrnice k registraci zůstává pro následující rok beze změny.

Rozhodný den pro rok 2014 je 15. 1. 2014. (co znamená rozhodný den?)

Registrace roku 2014 a ústřední registrační kategorie BUDOU teprve založeny.

Pro zpřístupnění účtů, přiřazení rolí, založení registrace roku 2014 a nastavení registračních kategorií pro rok 2014 byly stanoveny následující termíny:

  1. Kancelář ústředí Junáka ověří existenci účtů krajů a založí registraci roku 2014 a ústřední registrační kategorie nejpozději do 2. 12. 2013,
  2. Kancelář ústředí Junáka ověří existenci účtů ZvOJ nejpozději do 2. 12. 2013,
  3. kraje zpřístupní účty okresům a sobě přímo podřízeným střediskům a založí registraci roku 2014 a krajské registrační kategorie nejpozději do 9. 12. 2013,
  4. okresy zpřístupní účty střediskům a založí registraci roku 2014 a okresní registrační kategorie nejpozději do 16. 12. 2013,
  5. střediska založí registraci roku 2014 a střediskové registrační kategorie nejpozději do 2. 1. 2014.

 

střediska předávají registraci okresům (příp. krajům)okresy předávají registraci krajůmkraje a ZvOJ odevzdávají registraci do KÚJ
31. 1. 2014 14. 2. 2014 28. 2. 2014
  • Junácké okresy a kraje nemohou stanovit podřízeným jednotkám pozdější termín odevzdání registrace. Registracijednotky jemožné odevzdat až v roce 2014.*

Součástí registračních dat zůstává také hospodářský výkaz za rok 2014. Výkaz vyplní všechny OJ online ve skautISu v období mezi 1. 1. a 15. 4. 2014 (jednotky využívající odkladu pro podání daňového přiznáí je stanoven dodatečný termín 10. 7. 2014, což musí být při založení výkazu ve skautISu označeno).

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu