....

Chyba na stránce: Registrační kategorie - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/registrace/faq-a-dulezite-pojmy/707-pojmy/1345-registracni-kategorie?autologin=1"

Registrační kategorie

Registrační kategorie

Každá osoba, a to i osoba s hostujícím členstvím, musí být při registraci, která se koná každý rok zpravidla v lednu (uzávěrka je 31. ledna), zařazena do některé z registračních kategorií. Základní registrační kategorie zakládá jako první ústředí. Tyto kategorie přebírají jí podřízené organizační jednotky.

Podřízené jednotky buď přijmou registrační kategorie beze změny, nebo mohou přidat libovolný počet dalších kategorií, které z nich vychází a to odlišit je zejm. výší vybírané částky nebo jen vlastním pojmenováním. Střediska tak mohou odlišit různou výši členského příspěvku, který může být ovlivněn počtem sourozenců v jednotce, výší příspěvku na činnost oddílu apod.

Základní dělení registračních kategorií:

  • řádné členství s časopisem - zakládá nárok na časopis zdarma; je v příslušném sloupci označeno příznakem "s časopisem"
  • řádné členství bez časopisu - používá se při odmítnutí časopisu
  • hostující členství - určeno členům, kteřá u oddílu nebo střediska pouze hostují, nemají v ní řádné členství (tato kategorie neplatí ústředí žádný registrační příspěvek)
  • čestné členství - je určené POUZE pro členy Svojsíkova oddílu, neslouží tedy pro významné členy středisek a oddílů; bez nároku na časopis zdarma

 Více k registraci najdete v příslušné směrnici:

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1631x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu