....

Chyba na stránce: Povinné údaje pro evidenci a registraci činovníka - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/registrace/faq-a-dulezite-pojmy/707-pojmy/1347-povinne-udaje-pro-cinovnika?autologin=1"

Povinné údaje pro evidenci a registraci činovníka

Povinné údaje pro evidenci a registraci činovníka

Povinnými údaji pro evidování činovníka jsou:

Všechny povinné údaje jako u každého člena:

  1. křestní jméno a příjmení,
  2. rodné číslo (u občanů České republiky, u ostatních datum narození a pohlaví),
  3. výchovná kategorie, do které je člen zařazen, a
  4. trvalé bydliště (případně doplněno úplnou adresou pro zasílání korespondence a časopisů, pokud touto adresou není trvalé bydliště), tedy ulice, číslo domu, obec a PSČ,
  5. volba odebíraného skautského časopisu.

A navíc také:

  1. alespoň jeden kontaktní telefon a jeden e-mail pokud je činovník vlastní,
  2. všechny známé dosažené kvalifikační stupně a
  3. rodné příjmení, okres a místo narození, u osob, které jsou zapisovány do veřejného rejstříku.
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1518x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu