....

Chyba na stránce: Zdravotník zotavovacích akcí ve skautISu - oprávnění vs. osvědčení - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/registrace/faq-a-dulezite-pojmy/707-pojmy/1352-zdravotnik-zotavovacich-akci-ve-skautisu-opravneni-vs-osvedceni?autologin=1"

Zdravotník zotavovacích akcí ve skautISu - oprávnění vs. osvědčení

Zdravotník zotavovacích akcí ve skautISu - oprávnění vs. osvědčení

Každá osoba, která absolvuje poprvé zdravotnický kurz obdrží Oprávnění zdravotníka zotavovacích akcí, které platí po neomezenou dobu. Zároveň dostane Osvědčení o absolvování zdravotnického kurzu v rozsahu 40 hodin. Toto Osvědčení má omezenou platnost 4 roky.

Přesně půl roku, před vypršením platnosti osvědčení skautIS každou osobu automaticky na tuto skutečnost upozorní. Od uplynutí platnosti osvědčení běží dvouletá lhůta, po kterou si může osoba osvědčení prodloužit o další 4 roky, a to absolvováním Doškolovacího zdravotnického kurzu. V případě, že tuto lhůtu nevyužije, musí osoba absolvovat celý zdravotnický kurz v plném rozsahu 40 hodin. Oprávněná ZZA je však i nadále platné.


Do skautISu se tyto kvalifikace zadávají následovně:

  • Oprávnění zdravotníka zotavovacích akcí: založí se ve skautISu nová kvalifikace s tímto názvem a nahraje se scan oprávnění. Datum platnosti DO není vyplněné.
  • Osvědčení zdravotníka zotavovacích akcí: založí se obdobně, jako oprávnění včetně nahrání scanu dekretu, nicméně do pole platnost DO se uvede doba platnosti OD + 4 roky.
  • Doškolovací kurz = prodloužení osvědčení ZZA: založí se nová položka zdravotnický kurz ZZA s datem získání a nahráním nového dekretu a do pole platnost DO se znovu zaznamená čtyřletá lhůta.


Poznámky:

- Kurzy pořádané ČČK zatím nerespektují platnou legislativu a a na místo osvědčení vydají pouze vlastní kartičku s datem a razítkem. V případě absolvování tohoto kurzu do skautISU naskenujte právě obrázek této kartičky.

- Kurzy pořádané Junákem provedou celou agendu zadávání kvalifikací do skautISu za vás. Je dobré si tuto skutečnost po řádném ukončení kurzu tuto skutečnost zkontrolovat.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 4537x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu