....

Chyba na stránce: Analýza registrace 2014 v číslech a mapách - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/registrace/faq-a-dulezite-pojmy/952-analyza-registrace-2014-v-cislech-a-mapach?autologin=1"

Analýza registrace 2014 v číslech a mapách

Analýza registrace 2014 v číslech a mapách

V registraci 2014 překročil Junák hranici 50 tisíc členů, ale kolik nás je přesně? Kde skautují benjamínci a v kterých regionech je doslova zaskautováno? Seznamte se s analýzou k registraci 2014 a pomozte nám najít odpovědi na další otázky.

Analýza registrace 2014

ilustrace: analýza registraceStejně jako v minulých letech přinášíme pohled na současný stav Junáka optikou čísel, která máme k dispozici na základě údajů z registrace. Při přemýšlení o Junáku jako organizaci máme tendenci zobecňovat, a myslím, že je to přirozené. Přibylo nám 1 500 členů, rosteme. Počet kvalifikovaných vedoucích na jeden oddíl roste. Medián počtu členů oddílů roste. Takto řečeno, vše vypadá celkem růžově, ale vypadá to tak všude? Proč někde ano a jinde ne? Stejně jako v letech uplynulých i letos se snažíme předložit poněkud netradiční pohled na realitu současného Junáka.

V minulých letech jsme provedli celou řadu analýz, kterými jsme pronikli v poznání Junáka do hloubky. Zjistili jsme, kde Junák nabývá a kde ztrácí. Podívali jsme se do jeho budoucnosti i prozkoumávali obecné příčiny jeho růstu v posledních letech. Pořád se ale neodbytně vracely otázky: „Daří se Junáku jako celku nebo lze definovat regiony, kde se daří lépe a kde hůře? A jak je definovat?“

Pro tuto analýzu, která je založena na datech z registrace roku 2014, jsme si jako téma zvolili regionální různost Junáka. Vytvořili jsme na základě dat z registrace sadu map, které na Junáka hledí z vybraných perspektiv a byli jsme překvapeni tím, jaký obrázek Junáka se nám naskytl. Při prvním pohledu je zřejmé, že Junák je velice heterogenní organizací a je třeba se do budoucna podrobněji zabývat tím, jak funguje v různých regionech. Jaké má Junák pro své působení v různých regionech podmínky. Teď při sepisování úvodu k analýze si nejsem jist, co se nám podařilo více, zda otázky zodpovědět, nebo zmnožit. Posouzení nechám na vás. Za tým zpracovatelů mohu říci, že budeme rádi za jakékoli podněty, které vzejdou od vás, čtenářů analýzy.

Velmi děkuji všem, kdo se na zpracování analýzy podíleli. Sinuhetovi a Jerrymu za vytvoření datových podkladů a Prófovi za vytvoření všech nádherných map.

S přáním všeho dobrého a stiskem levice

Miloš Říha (Šípek) 
za tým zpracovatelů

Zapojte se do hledání odpovědí
aneb mapová část zprávy

Za pomoci map na Junáka nahlížíme letos poprvé a rozhodně tím nechceme říkat, že se někomu daří lépe a někomu hůře, nechceme na nikoho ukazovat prstem. Jde nám o to ukázat, že Junáku se ne všude daří stejně dobře a ve spolupráci s vámi chceme hledat důvody proč tomu tak je.

Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu a další reakce.

U jednotlivých map pokládáme otázky, které nás v souvislosti s nimi napadaly. Neumíme na ně snadno najít odpověď a velice nám pomůže, pokud vy sami, se svými zkušenostmi z daného regionu, se nám pokusíte pomoci nalézt odpovědi.

Jakékoli reakce nám prosím pošlete na e-mail: 
analyza_regis­trace@skaut.cz

Ondřej Peřina (Jerry)
organizační zpravodaj VRJ

Soubory ke stažení

logo

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu