....

Chyba na stránce: Nahlédni pod pokličku HelpDesku! Co se chystá? Kdy, kde a za kolik? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/1478-informace-k-helpdesku-nahledi-pod-poklicku-pripravovanych-programu?autologin=1"

ŘÍZENÍ STŘEDISKA

Nahlédni pod pokličku HelpDesku! Co se chystá? Kdy, kde a za kolik?

Pro koho?

Akce je zaměřená na vedoucí jednotek, výchovné zpravodaje, hospodáře a revizory. Doplňuje tak nabídku Elixíru, který je zaměřen na vedoucí oddílů.

Kde?

V Brně v budově školy, ve které pravděpodobně bude i zajištěno stravování. Aktuálně se školou jednáme a v lednu vám dáme konkrétní informace. Spaní bude na zemi.

Za kolik?

Cena za víkend je 300 Kč.

Kdy?

27. - 29. 3. 2015

Začneme v pátek ve 20h a poslední program skončí v neděli ve 12h.

Program

Program je vždy vymýšlen pro danou pozici, aby mu byl co nejvíce prospěšný, vybírat budete moct programy napříč spektrem. Programy budou často dvouhodinové, abychom se v tématu dostali hlouběji, nebo abychom si stihli o širším tématu udělat představu jako o celku.

Program stále dotváříme, ale pro představu zveřejňujeme tematických okruhů pro každou skupinu, ze kterých budou programy vycházet.

… pro výchovné zpravodaje

 • Kdo je výchovný zpravodaj – Sdílení zkušeností a příklady dobré praxe.
 • Mentoring a kaučink – Co je co a co je vhodné pro použití práce s VO a dalšími činovníky?
 • Hlídání kvality v oddílech – Jak pomoci vedoucím oddílů? Jak pohlídat, aby program byl kvalitní?
 • Hodnocení kvality oddílů – Jak s hodnocením pracovat a jak ho využít při práci výchovného zpravodaje?
 • Práce se stezkami – Jak motivovat a naučit vedoucí oddílů používat stezky.
 • Podpora vzdělávání - Co vše může výchovný dělat pro podporu vzdělávání lidí na středisku?
 • Závody – Jak je pořádat, aby vše klapalo a šlo hladce od ruky?
 • Jak podporovat činovníky na středisku?

… pro vedoucí jednotek

 • skautIS – Co umí a jaké jsou další šikovné pomůcky ze sféry IT?
 • NOZ a stanovy – Jaké jsou změny a praktické tipy.
 • Komunikace – Jaké jsou informační zdroje a jak poskytnout zpětnou vazbu?
 • Propagace střediska – Jak působit na veřejnost a co k tomu využít?
 • Předpisy - Co přímo středisko ovlivňuje ze skautských předpisů a které vyhlášky má středisko mít?
 • Ochrana osobních údajů – Jak a která data o dětech můžeme zveřejňovat, včetně fotek.
 • Plánování – Jak se na středisku plánuje? Jak plán vyhodnotit? Jak vtáhnout do plánování oddíly a jak vytvořit vizi střediska? Jak zapojit strategii Junáka?
 • Motivace střediskové rady - Jak pracovat se členy střediskové rady, aby je práce bavila a měli co nejmenší překážky pro práci?
 • Jak pracovat s dobrovolníky - Jak si udržet spolupracovníky, kde hledat nové a jak pracovat s "externisty"? Jak pracovat s dobrovolníky a uzavřít dobrovolnický kontrakt. Jak a kdy oceňovat dobrovolnickou práci?
 • Efektivní porady – Jak se dobře připravit a vést poradu. Kdy je vlastně potřeba porada a jaké jsou jiné formy informování.
 • Předávání funkce – Jak vybrat a zaučit nástupce?
 • Funkce ve středisku – Jak zaměstnat všechny na středisku a naopak je nepřetěžovat? Jak poznat kdo se na co hodí?
 • Roveři a práce s nimi – Jak pracovat s rovery, aby jednou převzali středisko.

… pro hospodáře a revizní komise

 • Daně – Které se týkají jednotek a jak se změnily od orku 2014?
 • Financování střediska – Co všechno jde zkusit? Jaké jsou standartní cesty financování? Jak napsat projekt?
 • Hospodář a lidi okolo – Co všechno můžu delegovat? Jak a jak často informovat o hospodaření? Jak pracovat s vedoucími oddílů?
 • Nejčastější chyby v hospodaření – Jak se jim vyhnout?
 • Revizní zpráva – Jak ji napsat a jak s ní pracovat, aby byla užitečná? Jak vypadá revize v praxi?
 • Zákony a předpisy související s hospodařením – Čím se musíme řídit a co z toho plyne?
 • Rozpočty a finanční plánování – Jak plánovat finanční prostředky? Jak sestavit rozpočet, jak ho sledovat a vyhodnocovat?

 

A chystáme pro vás web, na který se můžete těšit!

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1662x

Práce s článkem

9
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu