....

Chyba na stránce: Metodika k vyznamenáním je na světě! Pomůže vám s výběrem toho pravého ocenění a poradí, jak správně napsat zdůvodnění návrhu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/1636-vyznamenani?autologin=1"

ŘÍZENÍ STŘEDISKA

Metodika k vyznamenáním je na světě! Pomůže vám s výběrem toho pravého ocenění a poradí, jak správně napsat zdůvodnění návrhu

Poděkování můžeme vyjádřit mnoha různými způsoby - prostým slovem "díky", drobným dobře vybraným dárkem nebo třeba oceněním v podobě skautského vyznamenání. Pokud jste předsvědčení, že právě "medaile" je to pravé, neváhejte to správné vyznamenání vybrat. Nejen s tím vám pomůže Metodika ke skautským vyznamenáním.

Metodika k vyznamenáním, kterou vám nabízíme (níže nebo jako soubor ke stažení), vznikla na základě vaší poptávky a našich zkušeností. Kromě přehledu skautských vyznamenání a přehledu předpisů k tématu nabízí také doporučení, jak dobře napsat zdůvodnění návrhu na vyznamenání – na co se u konkrétního ocenění soustředit, co nezapomenout a co naopak klidně vynechat.

Věříme, že pro vás bude dobrým pomocníkem, který vám zjednoduší a ulehčí práci s přípravou návrhů na vyznamenání a přispěje také k tomu, že návrh bude obsahovat na „první dobrou“ právě informace, které v případě toho kterého konkrétního ocenění obsahovat má.

Přestože metodika prošla připomínkovacím procesem ze strany lidí kolem ústředí, lidí ze středisek, zkušených i laiků, jedná se stále o živý dokument. Vítáme proto vaše podněty a připomínky (nejasnosti v textu, chybějící informace, náměty na doplnění atp.), které je možné přidávat ve formě komentářů k tomuto článku nebo mi je poslat přímo na e-mail lenka.sablova@skaut.cz. Díky.

Lenka Šablová
asistentka starosty

 

Metodika ke skautským vyznamenáním

Vyznamenání jsou jedním z mnoha způsobů, jak poděkovat spolupracovníkům na středisku, vedoucím oddílů nebo třeba starostce obce, která skautům vychází dlouhodobě vstříc. Určitě to není způsob jediný - před tím, než se vrhnete do vyplňování návrhu na vyznamenání, je dobré popřemýšlet, zda je právě vyznamenání “to pravé ořechové”. Právě vy – navrhovatelé – znáte člověka, kterého chcete ocenit nejlépe - někoho možná mnohem více potěší třeba doma upečený jahodový dort, skautský hrnek nebo jiná drobnost z JUNu, poukaz do knihkupectví či lístky do divadla, nebo třeba společné grilování či výlet s překvapením.
Ať se jedná o “medaili”, dort nebo třeba knížku, důležitou součástí ocenění je i samotný akt či rituál předání - tedy vybrat správnou příležitost nebo třeba zajistit přítomnost těch správných lidí. Zkuste na to myslet, pro někoho může být právě toto důležitější, než medaile sama o sobě.
 
Máte jasno, že právě vyznamenání je ta správná odměna? Tak jdeme na to.
 

SLOVNÍČEK POUŽÍVANÝCH POJMŮ

Začínáme malým přehledem pojmů užívaných níže v textu i ve statutech jednotlivých vyznamenání - pokud v této oblasti netápete, můžete rovnou přejít k  další kapitole.

  • navrhovatel/předkladatel - osoba, která navrhuje udělení vyznamenání; u různých vyznamenání to mohou být různí činovníci (jednotlivci) nebo organizační jednotky
  • schvalovatel - orgán, který rozhoduje o schválení či neschválení návrhu, v případě schválení postupuje návrh dále udělovateli
  • udělovatel - činovník nebo orgán, který rozhoduje o udělení či neudělení schváleného vyznamenání
  • řádový den - den/dny, ke kterým se dané vyznamenání standardně předává
  • sbor nositelů/nositelek vyznamenání – ustaven pouze u některých vyznamenání, jedná se o všechny (žijící) nositele/ky daného ocenění (týká se řádu Stříbrného trojlístku, Stříbrného vlka a Stříbrného bobra, Členství ve Svojsíkově oddíle nebo řádu Zlaté syringy)

JAK VYBRAT SPRÁVNÉ VYZNAMENÁNÍ

Nabídka vyznamenání je poměrně velká, a pokud jste na středisku s touto možností oceňování zatím nepracovali, možná váháte, po jaké medaili či řádu vlastně sáhnout, které vyznamenání je to správné. Stručný přehled všech vyznamenání včetně odkazů na kompletní statuty (viz níže) vám pomůže tento problém vyřešit. Vyznamenání krajská (viz níže) jsou udělována primárně za činnost pro kraj/v rámci kraje a jistě by měla být mezi možnostmi, které zvažujete. Oddílové či družinové rádce nebo jednorázové pomocníky na velkých střediskových, okresních či krajských akcích lze odměnit dřevěným odznakem Díky Ti!

Pokud máte, co se týká výběru vyznamenání jasno, tak můžete další řádky přeskočit a  přejít ke kapitole Jak dobře napsat zdůvodnění návrhu.

PŘEHLED A STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH VYZNAMENÁNÍ

  • vyznamenání pro ČLENKY A ČLENY organizace míří (vyjma Medaile díků) na různé cílové skupiny činovníků

 

 
 

Medaile díků je “univerzální” ocenění za aktivní činovnickou práci v jakékoli oblasti, vhodná jako první vyznamenání po střediskovém poděkování či krajském vyznamenání.

 

 

 

 

Medaile sv. Jiří je na místě za výrazné zásluhy a dlouhodobou práci v oblasti výchovy a vzdělávání (za vedení oddílu, práci výchovných zpravodajů, vzdělavatelskou činnost). Má tři stupně za 5, 7 a 12 let aktivní činnosti a  řádový den - zpravidla se uděluje u příležitosti svátku sv.  Jiří (24. 4.).

 

 

Medaile Merkura je oceněním za aktivní a dlouhodobou práci v “zázemí” (hospodaření, organizace, úspěšné získávání grantů, správce majetku/základny, P. R., správa webu a další). Má tři stupně za 5, 10 a 15 let aktivní činnosti, v případě vyšších stupňů s přesahem mimo domovskou jednotku.

 

 

Členství ve Svojsíkově oddílu, čestné jednotce Junáka - českého skauta, je oceněním za celoživotní aktivní působení (alespoň 25 let aktivní činovnické fukce) 
ve prospěch skautingu.

 

Řád Stříbrného trojlístku (pro ženy) a řád Stříbrného vlka (pro muže) jsou nejvyšší vyznamenání Junáka - českého skauta. Jedná se o ocenění za  mimořádný celoživotní přínos skautingu s  celostátním dopadem, počet nositelek/ů je omezen na 12 žijících osob; řádovým dnem je 22.  únor (ŘST) a 24. duben (ŘSV).

 


 

 

 

 

 

 

Čestný odznak Za čin junácký je ocenění pro dospělé i mladší členy/ky za  přispění k záchraně života, záchranu života, výraznou účast na humanitární akci atp.

 

 

  • vyznamenání pro vodní skauty a za podporu vodního skautingu