....

Chyba na stránce: Příručka pro vedoucí středisek: 11. Vzdělávání činovníků - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/2506-prirucka-pro-vedouci-stredisek-11-vzdelavani-cinovniku?autologin=1"

ŘÍZENÍ STŘEDISKA

Příručka pro vedoucí středisek: 11. Vzdělávání činovníků

 

Vzdělávání ve středisku je nutné aktivně podporovat, jelikož pouze kvalifikovaní činovníci zajistí splnění formálních požadavků, které po středisku vyžadují státní úřady či samotný Junák - český skaut, se záměrem zajištění kvalitní, hodnotné a bezpečné výchovy našich členů. 

 

Ale samozřejmě nejen kvůli tomu. Díky vzdělávání si rozšiřujeme obzory, inspirujeme se, dostávají se k nám informace o nových trendech ve výchově a mnoho dalšího - vzdělávání nás zkrátka udržuje v kontaktu s dobou a měnícími se podmínkami pro naši činnost, přičemž zároveň umožňuje předávat zkušenosti z jedné skautské generace na druhou. Nelze pominout roli motivační, která je velmi významná. Potkat se s lidmi, kteří řeší stejná témata, kteří jsou na jedné lodi, to jsou věci, které nám zpravidla pomohou dobít baterky. Vzdělávání je pro budoucnost celého našeho hnutí zásadní!

 

Proto musíme členy střediska motivovat ke vzdělávání, sledovat poptávku a nabídku, případně řešit (nejlépe ve spolupráci s nadřízenou jednotkou) situaci, kdy je z nějakého důvodu pro činovníky nedostupné.

 

 

Mnohá střediska i vyšší organizační jednotky podporují účast na vzdělávacích akcích finančními příspěvky. Je taková možnost i u vás? A pokud ne, nepomohlo by to ke zvýšení dostupnosti vzdělávání pro vaše činovníky?

 

Kvalifikované vedení střediska

DSC_1149.jpg

Jak už bylo řečeno, pro kvalitní řízení střediska je nezbytné kvalifikované vedení. Netýká se to jen vedení nejužšího (tedy vedoucího střediska a jeho zástupce), ale celé střediskové rady. Pokud jde o funkci střediskového vedoucího a zástupce, je základní a Organizačním řádem vyžadovanou kvalifikací v současnosti Vůdcovská zkouška. Doporučováno je však vyšší vzdělání a to Organizační zkouška, jež má za cíl připravit činovníka na vedení a řízení spolupracovníků a jejíž součástí je mj. plánování činnosti skautských jednotek, vnější komunikace a nutné administrativní činnosti. Zkouška je doporučována i ostatním “organizačním činovníkům” - např. tajemníkům, organizačním zpravodajům apod.

 

V této oblasti se však do budoucna chystají změny - aktuálně se pracuje na podobě nového vzdělávání pro vedoucí středisek i vyšších organizačních jednotek. Mělo by být šité na míru všem, kteří jsou v dané funkci nováčky a potřebují se v krátkém čase zorientovat v náročné a rozsáhlé agendě. Absolvování tohoto vzdělávání bude vyžadovanou kvalifikací pro nově zvolené činovníky od roku 2019. Do té doby proběhne několik pilotních kurzů. O celém projektu vás budeme již brzy informovat na Křižovatce.

 

Hospodářům, předsedům a členům revizních komisí je určena Hospodářská zkouška, jejíž absolventi jsou schopni zajistit administrativní úkoly střediska v oblasti hospodaření, finančního řízení a kontroly.

 

Výchovné zpravodaje a zpravodaje pro vzdělávání může na výkon funkce připravit např. dobře vybraná Lesní škola nebo specializované akce určené pro tuto skupinu činovníků (HelpDesk, setkání výchovných zpravodajů apod.).

 

Pro zdravotního zpravodaje je nezbytností absolvování Zdravotnického kurzu a vhodná je také praxe v oboru, případně získání Odborné činovnické kvalifikace Zdravověda, která kromě jiného umožňuje i pořádat zdravotnické kurzy (nejen) pro středisko.

 

Kvalifikace činovníků

Vůdci výchovných oddílů se svými zástupci (a vůdci táborů) musí mít minimálně Vůdcovskou zkoušku, další členové vedení by měli mít alespoň Čekatelskou zkoušku. Pro vedení oddílu vodních skautů je navíc potřeba Kapitánská zkouška, naopak pro vedení klubu dospělých postačí zkouška čekatelská a Činovnická zkouška KD.

Vůdcovská zkouška je podmíněna absolvováním kurzu Zdravotník zotavovacích akcí, díky němuž mohou absolventi fungovat na táborech jako zdravotníci (při pravidelném doškolování - viz odkaz).

 

Pořádání vlastní vzdělávací akce

Pakliže se rozhodnete pořádat vlastní vzdělávací akci, což Junák při splnění stanovených podmínek finančně i jinak podporuje, budou se vám ve středisku hodit osoby s Instruktorskou kvalifikací a Odbornými činovnickými kvalifikacemi. V tom případě by neměla uniknout vaší pozornosti stránka Pořádáme vzdělávací akci na Křižovatce a především Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka (ŘVČČJ), který tuto problematiku řeší.

 

Upozorňujeme, že získané kvalifikace, které nejsou správně zapsány v osobních účtech činovníků ve skautISu, mohou být překážkou nejen pro pořádání vzdělávacích akcí, ale i pro samotné přihlašování se na kurzy (ať už pořádané vámi či někým jiným). Mají členové střediska ve skautISu kvalifikace v pořádku? Mluvte o tom na střediskových radách. Více informací naleznete v článku zde.

 

Další vzdělávací akce

Při úvahách o vzdělávaní činovníků střediska může být velmi nápomocný zpravodaj pro vzdělávání či výchovný zpravodaj, který by si měl udržovat přehled o konaných vzdělávacích akcích a o kvalifikačních potřebách a možnostech střediska, jednotlivých oddílů a jejich činovníků.

 

Také by měl brát v potaz, že činovníci se nemusí vzdělávat jen na akcích, z kterých získají nějakou kvalifikaci. Mnoho dobrého může středisku přinést i účast na lesních kurzech / školách či celostátních akcích a setkáních, která jsou jedinečnou příležitostí k výměně zkušeností, sdílení podobných problémů a načerpání energie. Ale také k získaní povědomí o dění v hnutí a o jiných důležitých informacích.

 

Helpps20151.pngDesk se koná zpravidla jednou za dva roky a je určen zejména pro vedení středisek (nejen pro vedoucího a zástupce, ale i pro výchovného zpravodaje a další členy vedení). Elixír je zase setkáním vedoucích oddílů a pořádá se obvykle na podzim v sudých letech. Dále se koná Poradní skála pro vedoucí vlčat, světlušek a benjamínků a Roverská porada pro vedení roverských kmenů. Kromě toho můžete navštívit různé metodické a specializované semináře, a to jak v naší organizaci, tak i mimo ni. Zvláštní pozornost doporučujeme věnovat takovýmto akcím často konaným například

ve Skautském institutu.

I v řadě regionů si skauti pořádají tématické a vzdělávací akce a setkání, takže příležitostí ke vzdělávání je mnoho. Stačí si je vyhledat v Databázi vzdělávacích akcí (viz dále) a přihlásit se, nebo si takovou akci sami uspořádat.
 

Databáze vzdělávacích akcí

Všechny vzdělávací akce pořádané Junákem byste měli nalézt v Databázi vzdělávacích akcí, kam se automaticky “propisují” svým nahlášením ve skautISu. Je zde tedy ucelená nabídka všech možných typů “vzdělávaček” - ať už kvalifikačních (čekatelské a vůdcovské kurzy, zdravotnické kurzy...) či nekvalifikačních (lesní školy a kurzy, tematické semináře apod.) i s detailními informacemi, které o sobě akce poskytly. Základní penzum informací - účastnický poplatek, kvalifikace instruktorů, délka trvání kurzu atd. je zveřejňováno povinně.

 

Náhled detailu vzdělávací akce ve skautISu:

 

Výstřižek.PNGVýstřižek2.PNG

Výstřižek.PNG

Doporučujeme si informace o akcích projít (rozkliknutím detailu v databázi či pročtením webu) a vybrat si tu, která nejlépe odpovídá vašim potřebám a očekáváním. K tomu můžete využít filtrování podle názvu, kraje, typu udílené kvalifikace, ceny, délky trvání aj.

 

Tento způsob vyhledávání vzdělávacích akcí by měl být dobře známý všem činovníkům střediska -  pokud tomu tak není, seznamte je s ním.

 

Jiné formy vzdělávání

Ani formát vzdělávání přímo na akci není jedinou variantou. Kromě možnosti neformálně se vzdělávat a vyměňovat si zkušenosti například v rámci střediskových či okresních rad, Junák - český skaut nabízí i možnost vzdělávat se z pohodlí domova samostudiem s pomocí rozličných metodik a časopisů. Kromě toho máte k dispozici i tyto “nástroje”:

Mentoring nabízí možnost učit se od těch, kteří už cestu mají prošlapanou. Nabízíme propojení s úspěšným vedoucím střediska, který vám předá své zkušenosti a konzultuje problémy, které řešíte.
Koučink je možnost vybrat si z nabídky profesionálních koučů, kteří vám pomůžou s dosahováním cílů, ať už osobních nebo skautských. Díky spolupráci s Koučink centrem vám tuto službu můžeme nabídnout za velmi výhodných podmínek.
 

Ze zkušenosti činovníků: „Koučování pomůže v ujasnění vlastních myšlenek, donutí člověka odpovědět si na své vlastní otázky.“ „Koučování ti neřekne, co a jak máš dělat, ale ukáže ti, jak si na to přijít sám.“

 

Supervize je naopak určena pro váš tým, středisko, oddíl - zejména řešíte-li nějaký výchovný, komplikovaný, ožehavý či dlouhodobý problém. Můžete se obrátit na profesionály spolupracující se skauty. Zkušení supervizoři vám v takové situaci pomohou podívat se na situaci s odstupem a hledat nová řešení. Cena za supervizi je pro skauty, vzhledem k dlouhodobé spolupráci, domluvená velmi výhodně a když váš tým bude hledat novou cestu a profesionální řešení, investice se jistě vyplatí. Pokud vás nabídka zaujala, napište na email poradna@skaut.cz.

 

Kontakty a informace

Pro aktuální informace o možnostech vzdělávání střediskových činovníků doporučujeme sledovat stránku Vzdělávání činovníků ve středisku na Křižovatce či facebookovou stránku Skautské vzdělávání, případně, pokud sami pořádáte vzdělávací akci, napsat na email vzdelavani@skaut.cz s žádostí o zařazení do konference vzdělavatelů.

 

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek ke vzdělávání se neváhejte obrátit na Odbor pro vzdělávání činovníků, rádi vám pomůžeme.

 

Michal Peroutka - Pérák, Lucie Šanderová - Štěnice a Ludmila Hobzová - Lída
Skautské vzdělávání a personalistika

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2776x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu