....

Chyba na stránce: Příručka pro vedoucí středisek: Slovo na závěr - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/3065-prirucka-pro-vedouci-stredisek-slovo-na-zaver?autologin=1"

ŘÍZENÍ STŘEDISKA

Příručka pro vedoucí středisek: Slovo na závěr

Když se blíží konec funkčního období ... aneb kruh se uzavírá?


Na závěr by se slušelo říct také něco o ukončení funkce vedoucího střediska a její předání. Jak jsme si říkali v kapitole o skautské personalistice, v Cyklu dobrovolníka je poslední fází zhodnocení činnosti. K tomu se výborně hodí nástroj Hodnocení kvality, kdy se nám dostane zpětné vazby od celé střediskové rady a vše nevyjasněné můžeme probrat, z chyb se poučit a pokud to jde, nastavit procesy do budoucna lépe. 

cyklus-dobrovolníka-05.pngPo zhodnocení máme následující tři možnosti. Samozřejmě můžeme znovu kandidovat na střediskovém sněmu a uzavřít tak “novou dohodu” a další tři roky vést středisko. Nebo můžeme naši “dohodu” změnit a věnovat se třeba vedení okresu, zhostit se role výchovného zpravodaje, uspořádat nějakou větší akci, jako jsou krajské závody, nebo cokoli jiného, k čemu máme vlohy, je nám blízké a bude nám dělat radost nebo je naší prioritou. Důležité je pamatovat na to, že i my sami můžeme dohodu ukončit a vedení střediska předat. Zpravidla to bývá na střediskovém sněmu při volbě nového vedení, ale někdy nám život přinese situace, kdy potřebujeme vedení střediska opustit bez ohledu na termín sněmu a věnovat se něčemu jinému (rodině, zaměstnání...). V prvé řadě je důležité říci, že je to naše právo a není na tom nic špatného, není za co se stydět nebo si to vyčítat. To, co přináší často problémy a negativní emoce, je způsob komunikace a způsob řešení této vzniklé situace. 

Řekněme si, jak by tento proces měl vypadat v ideálním
případě, říkáme tomu UMĚNÍ ODCHÁZETspolupráce.png

 1. Myslet na to, že vedení střediska budeme chtít předat. Zní to banálně, ale pravda je, že bychom od samého začátku svého funkčního období měli začít intenzivně pracovat na hledání a poté  “výchově” svého nástupce, zkrátka přemýšlet nad nástupnictvím. Ideální pro tuto roli je například zástupce. V každém případě je vhodné s tímto vytipovaným člověkem o této myšlence začít včas hovořit a vzájemně si průběžně vyjasňovat svá očekávání. Není to jistě jediná cesta, ale bývá pro středisko nejpřínosnější. Středisko se může v klidu rozvíjet kontinuálně, v přátelské atmosféře a tím pádem s plnou podporou všech činovníků. Pokud se středisko rozvíjí skokově, prochází různými převraty a komunikačními krizemi, často dojde k řadě nepříjemných situací i ublížení lidem okolo nás. Snažme se tomu předejít otevřeným a vstřícným přístupem.

 2. Předávání věcí -  to máme celkem pěkně popsáno již v kapitole Přebírám středisko, jen je třeba se na to podívat novým pohledem. Zamyslet se nad tím, jak jsem s vedením začínal/a sám/a a jak to svému nástupci mohu ulehčit. U hmotných věcí je samozřejmě dobré udělat předávací protokol, aby bylo zpětně dohledatelné, kde skončily klíče, razítko, atd.

 3. Předání kontaktů a know-how -  to jsou osobně získané benefity, ze kterých může středisko i nadále těžit. S kým komunikovat na radnici, kteří rodiče jsou nám naklonění, kdo rád pomůže v případě potřeby a tak dále. Těchto věcí může být řada.

 4. Mentoring a podpora - nechme si dostatečně dlouhý čas na vzájemné předání věcí. A pokud je vzájemná komunikace dobrá, můžeme se stát novému vůdci i dobrým mentorem, tj. odborníkem, který již tuto funkci vykonával a může předat své zkušenosti a znalosti. Respektujme však nového vedoucího a naši pomoc formulujme jako nabídku, nikoliv jako nezbytnost. Nabídněme podporu a možná i jen možnost problém vyslechnout. Už samotné formulování problému často napoví o možnostech jeho řešení.

  CV-obrazek.png
 5. Sebezhodnocení - neopomeňme se nad uplynulým obdobím sami zamyslet a s odstupem zhodnotit, co se povedlo, co méně, ale hlavně, co jsme se naučili? Kam nás to může posunout? Můžeme tuto zkušenost zúročit v nějakém projektu? Určitě si jej můžu napsat do svého životopisu (inspirujte se životopisy jiných na jobs.skaut.cz).
Protože jsem poznal trýzeň žízně, vykopal jsem studnu, aby z ní i jiní mohli pít.

E.T. Seton

  

Poděkování

Příručka pro vedoucí středisek  vzešla z potřeby toho, že začínající vůdce střediska neměl žádnou metodiku, kde by našel všechny potřebné informace ke své činnosti.  Představa byla, že najdeme odborníky na konkrétní témata, ti popíší konkrétní oblast a máme to. Ale nebylo to zdaleka tak jednoduché. Odborníků je řada, ale málokterý má čas věnovat ho psaní příručky. Čas byl třeba věnovat také dobré srozumitelnosti a úměrnosti rozsahu i obsahu.Výsledkem je příručka, která je jakýmsi “základem”, tj. souborem nezbytných informací pro vedení střediska. Pokud někoho dané téma zajímá víc, je třeba jít dál a do dalších zdrojů.

Pokud by měl jediný člověk obsáhnout všechny činnosti, kterou jsou v příručce popsané, je to zjevně nadlidský úkol. Vedoucí střediska by měl mít přehled o všem, ale v ideálním případě okolo sebe mít lidi, kteří mu právě s těmi konkrétními odbornostmi pomohou. (A podle hesla: “Rozděl a panuj” já dodávám a nezapomeň za to také patřičně poděkovat!) Určitě je výhodou mít v týmu někoho, kdo se bude věnovat hospodaření, fundraisingu, výchově v oddílech, právním záležitostem a smlouvám, grantům, správě webu atd. Záleží jen na vás, kolik lidí dokážete oslovit a spolupracovat s nimi na rozvoji střediska.

Vedení střediska je věc nelehká a velmi zodpovědná, ale věříme, že přináší i radost, uspokojení a přátelství. Doufáme, že vám k této každodenní nelehké službě pro středisko a tím i pro skauting tato příručka pomůže!


lilie na dlani.jpg

Foto: Barbora Benešová


Na závěr mi dovolte poděkovat
celému zástupu autorů a oponentů, kteří se na příručce v průběhu času podíleli:

 • Pavel Konečný - Flek
 • Miroslav Řezáč – Rejsek
 • Jana Šimbera – Prófa
 • Ondřej Peřina - Jerry
 • Blanka Radová - Bláňa
 • Hana Bejčková - Karamela
 • Bořek Slunéčko
 • Václav Dobrozemský - Váša
 • Ivo Brzobohatý - Ještěr
 • Michal Tarant - Majkl
 • Iveta Zieglová - Ivuška
 • Ladislav Pelcl - Bilbo
 • Markéta Chytrá - Píšťa
 • Michal Peroutka – Pérák
 • Lucie Šanderová - Štěnice
 • Pavla Sýkorová - Gymi
 • Petra Vacková - Péťa
 • Kristýna Koutenská - Vilík
 • Franziska Rosalie Soukupová - Hvězdička
 • Denisa Sochorcová
 • Ondřej Kupka - Dick
 • Jan Novák
 • František Šereda - Moulin
 • Petr Vaněk - Permoník
 • Barbora Tichavová - Rozárka

Poděkování patří i těm, kteří text veřejně připomínkovali na webu.

Za kolektiv všech zmíněných autorů Ludmila Hobzová - Lída

V Praze 27. února  2017

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1588x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu