....

Chyba na stránce: Zhodnoť své kompetence získané díky skautingu! - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/432-motivace/1380-zhodnot-sve-kompetence-ziskane-diky-skautingu?autologin=1"

ŘÍZENÍ STŘEDISKA

Zhodnoť své kompetence získané díky skautingu!

Materiál Zhodnoť své kompetence před třemi lety vymysleli francouzští skauti. Využít jej můžete pro sebe, ale pomocí článku můžete zkusit vytvořit program i pro starší skauty, rovery i činovníky.

Úvod k programu

Každý člověk v průběhu svého života získá mnoho „kompetencí“ mimo školní (formální) vzdělávání. Také vy jako vedoucí, činovníci a další dobrovolníci pracující s dětmi a mládeží se na činnost s dětmi připravujete, absolvujete různé vzdělávací kurzy, učíte se od druhých, získáváte zkušenosti praxí. Dovedete získat finance, vést dospělý kolektiv, řešit krizi v týmu dětí i dospělých, umíte efektivně komunikovat, plánovat, umíte se rozhodovat, nést zodpovědnost, jste samostatní a disciplinovaní a ochotni se učit. Praxí získáváte užitečné dovednosti. Tyto kompetence vám, kromě užitečnosti v životě osobním, mohou také pomoci při získání zaměstnání. Ačkoliv to jistě není hlavním důvodem, proč s dětmi a mladými lidmi pracujete, jde o vedlejší přínos vašeho úsilí.

Přijde chvíle, kdy je třeba tyto kompetence „přeložit“ do jazyka zaměstnavatelů. A k tomu slouží přiložený materiál. Nabídne vám jednak vyhodnocení toho, co umíte, s čím máte zkušenost. A pak také překlad téhož do „manažerského jazyka“, kterému rozumí personalisté, zaměstnavatelé apod. Důležité je, že pak dokážete ilustrovat kompetence vlastní zkušeností. Stačí jen postupovat podle návodu na zadní straně materiálu. Využití je nasnadě – při psaní motivačního dopisu, při osobním pohovoru apod. Mějte však na paměti, že základem je vždy dobře napsaný strukturovaný životopis, a i do něho objevené kompetence zahrňte.

S materiálem lze pracovat i ve skupince lidí od 16 let. Dynamika totiž využití materiálu usnadňuje – na kurzu, střediskovém srazu, v roverském kmeni. Na začátek je vhodné použít text Supermanažerka, který se lavinovitě šířil sociálními médii a humorně ukazuje, co se lze naučit mimo školu a jak to následně „prodat“. Nato necháme účastníky v menších skupinkách diskutovat o tom, jaké kompetence si myslí, že díky skautingu získali. Dál přichází individuální fáze sebevyhodnocení, ke které rozdáme materiál a necháme s ním každého pracovat 20–30 minut.- Pokračujeme simulací interview ve dvojicích, kdy po prvních sedm minut je jeden zaměstnavatelem (bez znalosti o tom, co to skauting je a k čemu je dobrý) a druhý zájemcem o práci, vysvětlujícím své kompetence pomocí příkladů ze skautské praxe – a pak si role vymění.

Sebezhodnocení je však jen prvním krokem na cestě k dalšímu osobnímu rozvoji. Dobré je sestavit si své „osobní kompetenční portfolio“ a začít uvažovat o tom, co na sobě zlepšit, jaké kurzy absolvovat, co číst. V těchto úvahách vám pomůže celý další materiál Sebeevaluační nástroje aneb Zhodnoť své kompetence získané při práci s dětmi a mládeží. Pokuste se také najít si ve svém okolí staršího „mentora“, který vám poradí, poskytne oponenturu, odkáže na další informační zdroje, půjčí knížky apod. Někde je takovou osobou výchovný zpravodaj, jinde vedoucí střediska.

Další informace ze světa skautské personalistiky najdete například na Facebooku na https://www.facebook.com/skautska.personalistika

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1970x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu