....

Chyba na stránce: Jak založit klub? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/578-klub-pratel-skautingu/990-jak-zalozit-klub?autologin=1"

ŘÍZENÍ STŘEDISKA

Jak založit klub?

Založení klubu

Klub vzniká zasláním přihlášky vyplněné střediskovým vedoucím na ústředí Junáka.

Garantem klubu je vedoucí střediska; jednak proto, že je statutárním orgánem a také z důvodu eliminace neprůhlednosti finančních operací.

Klub je neformálním sdružením a vzniká z iniciativy střediskové rady; veškeré hospodaření je prováděno přes hospodaření střediska.

Při založení klubu je třeba určit, kdo bude aktivity klubu řídit a jakým způsobem bude klub fungovat. Často to bývá vedoucí střediska, ovšem ten má dost práce i bez starostí o klub a je proto lepší, je-li to možné, aby se o něj staral někdo jiný, kdo na to bude mít čas (záleží samozřejmě na pojetí klubu a jeho aktivit – budou-li).
Pak už nezbývá nic jiného než začít pracovat.

Registrace členů ve střediskovém klubu

Veškerá registrace členů střediskového klubu probíhá pouze na úrovni střediska; není potřeba hlásit nám jména či další údaje. Je na vašem rozhodnutí, jaká data budete od členů klubu sbírat.

Jakkoli není povinné informovat o aktivitách klubu, je toto velmi žádoucí – vaše zkušenosti mohou pomoci začínajícím klubům a posloužit jim jako inspirace.

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu