....

Chyba na stránce: Systém klubů - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/578-klub-pratel-skautingu/991-system-klubu?autologin=1"

ŘÍZENÍ STŘEDISKA

Systém klubů

Kluby fungují na dvou úrovních, ústřední a střediskové.

Ústřední klub

Členy ústředního klubu jsou ti, kteří chtějí vyjádřit podporu Junáku a skautským myšlenkám, ale nejsou registrováni v žádném konkrétním středisku nebo to mohou být bývalí členové Junáka, kteří stále cítí sounáležitost s hnutím, ale už se nemohou aktivně do činnosti střediska zapojovat. Čelenem ústředního klubu se stanete zasláním přihlášky s oznámením, jaký finanční obnos budete na účet Junáka zasílat. Může to být jednorázový finanční dar nebo pravidelný měsíční příspěvek. Od nás za to obdržíte měsíčně internetový časpis e-magazín Skautský svět s aktuálními informacemi z hnutí. Dále Vám zašleme výroční zprávu a novoroční přání.
Více informací o ústředním klubu.

Střediskový klub

Každé středisko si může založit vlastní střediskový klub. Jeho členy budou ti, které získáte pro svou myšlenku a oni se u vás zaregistrují. Podmínky členství si určuje středisko samo.

Fungování střediskového klubu

Zájemce se stává členem klubu na základě vyplnění přihlášky a finančního daru (nebo závazku k pravidelnému příspěvku). Je již na rozhodnutí střediska, jakým způsobem se bude „starat“ o členy svého klubu, čili jakým způsobem bude pracovat na jejich udržení. Ale je samozřejmostí, že pokud se k založení klubu rozhodnete, bude potřeba se členům věnovat. Toto je potřeba vzít v úvahu již při zakládání klubu.

Při práci se stávajícími členy klubu i náboru dalších se nabízí mnoho možností, od střediskových zpravodajů a výročních zpráv, přes pozvánky na střediskové besídky a darované rukodělné výrobky, až po pořádání klubových akcí nejrůznějšího charakteru či poděkování významným členům klubu během střediskové akce pro veřejnost. Nezáleží na ničem jiném, než právě a pouze na rozhodnutí střediska.

Podpora ze strany ústředí Junáka

Podpora ze strany ústředí se ubírá metodickým a poradním směrem (články, aj. s tipy a nápady), neboť každé středisko je rozdílné a každé má a může mít svůj klub postavený jinak.

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu