....

Chyba na stránce: Návod na zadávání skupinového hodnocení kvality do skautISu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/hodnoceni-kvality/2727-navod-na-zadavani-skupinoveho-hodnoceni-kvality-do-skautisu?autologin=1"

HODNOCENÍ KVALITY

Hodnocení kvality je nástroj, který slouží k hodnocení činnosti oddílů, organizačních jednotek i akcí. Jednotce i akci nabízí pomoc s nalezením a pojmenováním silných a slabších stránek její činnosti. Díky jednoduchým výstupům vám pomůže rozpoznat nejdůležitější oblasti, na kterých by měla jednotka i akce v brzké budoucnosti zapracovat (např. zařadit je do svého dlouhodobého plánu), ale i ty, kterými se může pochlubit a o které se může opřít.

Návod na zadávání skupinového hodnocení kvality do skautISu

Zadávání hodnocení kvality do skautISu

Do skautISu výsledky zadáváš následujícím způsobem (musíš mít roli vedoucí/administrátor jednotky pro založení nového hodnocení. Pro individuální hodnocení stačí role aktivního činovníka jednotky):

1. Zvol záložku Kvalita a Hodnocení

2. poté zvol Nové hodnocení

3. Na další stránce zvol Založit

4. Objeví se ti stránka s hodnocením, kde nahoře je hlavička se základními údaji a nížena stránce pak jednotlivá kritéria k zaškrtnutí podle výsledků hodnocení

 

5. Volba se provede zatrhnutím odpovědi u zvoleného kritéria (poté se toto kritérium dá tučně a ostatní šedě, volbu je možné poté změnit či úplně odstranit, je možné i na otázku vůbec neodpovědět).

6. V průběhu hodnocení je možní (i vhodné) Uložit rozpracované hodnocení. Po zodpovězení otázek bude možné hodnocení uzavřít.

 

Jak načíst individuální hodnocení?

 

Jakmile vyplní všichni členové své individuální hodnocení, může vedoucí / administrátor jednotky (střediska, oddílu...) načíst hodnocení 

1.  V záložce Kvalita a poté Hodnocení načti hodnocení pro svoji jednotku či akci

2. Klikni na Zobrazit hodnocení

3. Zvol Načíst individuální hodnocení

V tuto chvíli se spojí hodnocení všech hodnotících osob a jednotka či akce má jasný přehled o tom, v kterých oblastech mají členové shodu a které oblasti jsou připraveny k diskuzi

Návod byl vytvořen ve spolupráci s Bárou Staňkovou.

 

 Hodnoť ve skautISu

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2760x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: