....

Chyba na stránce: Metodika k hodnocení kvality - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/hodnoceni-kvality/2728-metodika-k-hodnoceni-kvality?autologin=1"

HODNOCENÍ KVALITY

Hodnocení kvality je nástroj, který slouží k hodnocení činnosti oddílů, organizačních jednotek i akcí. Jednotce i akci nabízí pomoc s nalezením a pojmenováním silných a slabších stránek její činnosti. Díky jednoduchým výstupům vám pomůže rozpoznat nejdůležitější oblasti, na kterých by měla jednotka i akce v brzké budoucnosti zapracovat (např. zařadit je do svého dlouhodobého plánu), ale i ty, kterými se může pochlubit a o které se může opřít.

Metodika k hodnocení kvality


O co vlastně v hodnocení jde a jak na to

Na této stránce tě stručně seznámíme s hodnocením kvality, co musíš udělat pokud jsi vůdce a také zde nalezneš kompletní metodiku.

Hodnocení v kostce

O co se jedná?
Vaše sebehodnocení, při kterém si můžete zjistit, jak na tom jste a díky tomu lépe poznat svoje silné a slabé stránky a vědět, na co se zaměřit ve svém dalším rozvoji.
 
Kdo se hodnocení účastní (dle typu jednotky či akce)?
 • DRUŽINA - rádce a podrádce
 • ODDÍL -  celá oddílová rada včetně rádců
 • STŘEDISKO – celá středisková rada včetně vedoucích oddílů a zpravodajů
 • OKRES – celá okresní rada včetně zpravodajů
 • KRAJ – celá krajská rada včetně zpravodajů
 • TÁBOR – celý tým vedoucích podílejících se na akci
 • KURZ – celý tým přípravy kurzu včetně zázemí a instruktorů
 
Co se hodnotí?
 • poslední skautský rok, tedy období od září do srpna (včetně tábora)
 • poslední kalendářní rok, tedy období od ledna do prosince (pro okres, středisko, TDC, KÚJ)
 • konkrétní běh akce (tábor, vzdělávací akce)
 
Jak se hodnotí?
 • elektronicky = jdi rovnou do skautISu - záložka Kvalita, kde můžeš založit hodnocení. Každý pak udělá ve skautISu svoje hodnoceni. Návod nalezneš zde.
 • papírově = jdi na Hodnotím s týmem, vyber si jednotku či akci a vytiskni si příslušný dotazník

Poté proběhne samotné společné hodnocení s diskusí těch, kteří hodnotí. U každého otázky (kritéria) se volí jedna ze čtyř odpovědí. Na prvním řádku je nejslabší odpověď, na posledním řádku odpověď nejlepší. Nemůžete si zvolit takovou odpověď, u které nesplňujete vše, co je v ní napsáno. Hodnocení může být: hodně slabé, slabé, dobré, hodně dobré.

Jak dlouho hodnocení trvá?
Cca 1–3 hodiny.
 
Jak si usnadnit hodnocení?

Udělejte si hodnocení každý sám za sebe (tzv. individuální hodnocení) ve skautISu a kde se shodnete, tam máte rovnou odpověď, kde se neshodnete, tam může následovat menší či větší diskuse.

Co po hodnocení?

Vždy zadejte výsledky do skautISu (http://is.skaut.cz). Prohlédněte si vaše výsledky ve formě grafů či doporučení. S pomocí pracovního listu „Jak dál?“ si určete, na co se příští rok zaměřit. Více o jednotlivých výstupech nalezneš zde.

Co musíš udělat jako šéf?

 • Prostuduj si podrobnou metodiku (viz. níže)
 • Stanov termín, kdy hodnocení týmu / rady společně uděláte.
 • Rozešli svému týmu pozvánku společně s dotazníkem a pokyny k individuálnímu hodnocení (ať již elektronicky či papírově).  Udělejte každý za sebe hodnocení (tzv. individuální hodnocení).
 • Promysli a připrav si průběh hodnocení (jak bude probíhat, kdo bude moderovat, vybavení…). Ideální je s využitím dataprojektoru pro zobrazení dotazníku, ale není to nezbytné.
 • Seznamte se s individuálním hodnocením ve skautISu. Tam, kde je shoda nad odpovědí, zřejmě nebude nutné zdržovat se diskusí, čas se bude hodit u problematičtějších bodů.
 • Při hodnocení dbejte na duševní i fyzickou pohodu (přestávka a občerstvení určitě nebudou na škodu)
 • Po dokončení dotazníku si můžete rovnou ve skautISu prohlédnout výsledky zobrazené do mnoha užitečných grafů.
 • Zamyslete se společně nad tím, jak s výsledky HK naložit, co začlenit do svého dalšího plánu práce jednotky či akce.

 

Pokud se chceš dozvědět více, přečti si nebo stáhni kompletní metodiku.

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2658x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: