....

Chyba na stránce: Výstupy hodnocení kvality - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/hodnoceni-kvality/2729-vystupy-hodnoceni-kvality?autologin=1"

HODNOCENÍ KVALITY

Hodnocení kvality je nástroj, který slouží k hodnocení činnosti oddílů, organizačních jednotek i akcí. Jednotce i akci nabízí pomoc s nalezením a pojmenováním silných a slabších stránek její činnosti. Díky jednoduchým výstupům vám pomůže rozpoznat nejdůležitější oblasti, na kterých by měla jednotka i akce v brzké budoucnosti zapracovat (např. zařadit je do svého dlouhodobého plánu), ale i ty, kterými se může pochlubit a o které se může opřít.

Výstupy hodnocení kvality

Jaké výstupy můžete získat z hodnocení kvality

Výstupy jsou klíčovou součástí celého hodnocení. Nabidnou zajímavý pohled na to, jak na tom jednotka je, který většinou není možné mít bez provedení podrobného hodnocení. Je to dobrá odměna za čas strávený společnou diskuzí, příčemž výsledky je možné mít hned po zadání do skautISu (tedy mohou být již vzápětí po provedení hodnocení). S pomocí výstupů je následně vhodné bavit se o tom, co by se dalo pro příště zlepšit a na co se zaměřit.

Výstupy z hodnocení jsou následující:

  • grafické hodnocení ("valašský frgál")
  • seznam doporučených akcí ke zlepšení
  • srovnání mezi jednotkami
  • detail po jednotlivých oblastech
  • podrobné a celkové číselné hodnocení

 

Grafické hodnocení ("valašský frgál")

Pro základní grafické znázornění kvality jednotky slouží speciální výsečový graf s krycím názvem „valašský frgál“. Přehledně a názorně ukazuje váhy jednotlivých bodů vize a hodnocení jednotky, dále pak vypichuje nejsilnější a nejslabší stránky jednotky. Součástí je i legenda, jak graf číst (viz. obrázek)

Doporučení akce na zlepšení (tzv. posuny)

Výstupem hodnocení je i seznam doporučení (konkrétních akcí nebo úkolů), která by měla jednotka udělat pro své zlepšení. Doporučená akce (někdy ji říkáme také posun) odpovídá vždy zlepšení v jednom kritériu z jedné konkrétní úrovně, např. dobré, na nejbližší vyšší, tedy v našem příkladě na hodně dobrou úroveň. Z doporučených akcí jsou pak nejdůležitější ty, které odpovídají kritériím s největší váhou a s nejslabším hodnocením. V systému výstup vypadá jako seznam doporučení (posunů) setříděný v určitém pořadí podle váhy posunu a zvoleného hodnocení. Samotný výstup pro jednotky je rozsahem na jednu stránku, na které je zobrazeno 10 nejdůležitějších posunů (doporučených akcí), a která jde snadno vytisknout. Další posuny je možné zobrazit a exportovat, ale nejsou hned na této stránce (aby délka výstupu nezahlcovala a lépe se s ní pracovalo).

Srovnání s ostatními jednotkami

Srovnání je anonymní a je nabízeno s ostatními jednotkami na okrese, kraji a v celém Junáku. Zobrazení je formou „krabicového grafu“, který dobře slouží pro srovnání s celostátním nebo regionálním průměrem.

Krabicový graf (viz obrázek) nabízí v jednom přehledném obrázku srovnání s ostatními jednotkami (obdélník obsahuje polovinu všech jednotek a čáry ukazuji min. a max. hodnocení). Výstupy obsahují i legendu (viz níže).

Detail po jednotlivých oblastech

Tento detailní pohled je zpracován pro pět oblastí, které jsou stejné pro všechny jednotky (Lidé, Plánování a řízení, Program a činnost, Působení navenek, Zázemí). Obsahují seznam kritérií a jejich grafické znázornění. Je zde přehledně zachyceno hodnocení předcházejícího období. Dále je zde vidět, jak velkou část hodnocení celé jednotky daná oblast tvoří (viz obrázek modře) a seznam hlavních posunů vztahujících se k dané oblasti.

Celkové a podrobné číselné hodnocení

Úrovně pro stanovení textového hodnocení:

  • Hodně slabé = 0-15% (červeně, velkým písmem)
  • Slabé = 15.1-50% (červeně, malým písmem)
  • Dobré = 50.1-85% (zeleně, malým písmem)
  • Hodně dobré = 85.1-100% (zeleně, velkým písmem)

Tabulka obsahuje i identifikaci silných a slabých stránek u bodů vize (tři nejlepší hodnocení s úspěšností nad 50%, resp. tři nejhorší hodnocení s úspěšností pod 50%, nejsou-li, bude jich méně)

 

Výsledky hodnocení získáš po zadání do skautISu

 

Jak zadávat výsledky do skautiSu nalezneš zde

 

 

 

 

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1825x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: