....

Chyba na stránce: Vedení a řízení lidí - na začátku spolupráce je dohoda - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/hodnoceni-kvality/3775-na-zacatku-spoluprace-je-dohoda?autologin=1"

HODNOCENÍ KVALITY

Hodnocení kvality je nástroj, který slouží k hodnocení činnosti oddílů, organizačních jednotek i akcí. Jednotce i akci nabízí pomoc s nalezením a pojmenováním silných a slabších stránek její činnosti. Díky jednoduchým výstupům vám pomůže rozpoznat nejdůležitější oblasti, na kterých by měla jednotka i akce v brzké budoucnosti zapracovat (např. zařadit je do svého dlouhodobého plánu), ale i ty, kterými se může pochlubit a o které se může opřít.

Vedení a řízení lidí - na začátku spolupráce je dohoda

Vedení a řízení lidí je jednou z nejdůležitějších dovedností každého šéfa a je celkem jedno jestli jde o oddíl, středisko, okres, kraj či konkrétní akci. Zlatým klíčem k této oblasti je dohoda s našimi spolupracovníky

A právě o dohodě je tento krátký článek, ale i příloha časopisu Skauting, kde je text v tištěné podobě mnohem podrobněji. Nebo si tiskovou kvalitu článku ze Skautingu můžete stáhnout v PDF zde v příloze. 

Jak tvořit vzájemnou dohodu?

Nabízíme stručný přehled bodů a otázek, na které byste při tvorbě dohody neměli zapomenout, abyste pokryli všechna důležitá témata. Neváhejte si tento přehled vzít na schůzku, kde chcete dohodu uzavřít, budete to pro vás dobré vodítko.

Nebo stojíte na druhé straně a nedostáváte dobře zadanou práci? Pak neváhejte za vaším vedoucím (např. střediska) tento přehled přinést, až se budete bavit o tom, jaký úkol  převezmete, a přimějte ho k tomu, abyste si hned na začátku vše dobře dohodli a vyjasnili.

  • Nasdílejte si vzájemné představy o daném úkolu, pozici, projektu. Vedení oddílu může vypadat různě, stejně tak rádcovský kurz. Každý vstupujeme s nějakými svými představami - je dobré je znát.
  • Podělte se o svá očekávání a obavy. Jen na vyřčená očekávání a obavy je možné reagovat.  
  • Pojmenujte konkrétně „náplň práce“ či úkol. Na základě bodů výše byste měli dospět k tomu, jak konkrétně bude definovaný předmět dohody, co konkrétně je vaším cílem. U dohod pro nějakou pozici doplňte také popis toho, co pozice obnáší. Například pokladník střediska - tzn. vedení střediskové pokladny, správa hotovosti, dodržování pravidel, která k pokladně máme, účast na střediskových radách, pomoc ostatním členům střediska ohledně financí. Spolupracovat budeš s hospodářem střediska Lojzou, na kterého se můžeš kdykoli obrátit a pomůže ti.
  • Odhadněte časovou náročnost úkolu. Kolik času to zabere týdně/měsíčně. Zohledněte také související činnosti (účast na poradách, příprava podkladů atd.). Tento údaj je pro řadu aktivních lidí velmi důležitý a je fér ho co nejpřesněji pojmenovat.
  • Domluvte se na poskytnuté podpoře. Nabídněte konkrétní možnosti (cestovné, zázemí, vybavení, vzdělávání atd.) a nechte spolupracovníka vybrat, co potřebuje. Nezapomeňte na podporu možného mentora a dalších spolupracovníků. Je možné navázat na předchůdce, ale i jiného vhodného člověka, který ho/ji seznámí s problematikou, poskytne kontakty, svůj pohled na řeší problémů a hlavně podporu.
  • Zamyslete se společně také nad tím, co tato spolupráce přináší tomu druhému. To totiž bývá jeho hlavní motivací k tomu, proč úkol přijímá. Je potřeba o jeho motivaci vědět a do budoucna zjišťovat, zda a jak se mění. Často je to osobní rozvoj, touha patřit do společenství, radost ze spolupráce, získání nových poznatků, zkušeností atd.
  • Určete, na jak dlouho dohodu uzavíráte. Dohoda by měla reflektovat možnosti obou stran stejně jako případné vnější okolnosti (např. termíny pro konání základních kol Svojsíkova závodu). U mladších či zaneprázdněných lidí doporučujeme uzavírat kratší dohody.
  • Společnou dohodu vhodným způsobem stvrďte. Může to být jmenovací dekret, potvrzovací e-mail, podání ruky, zápis ze střediskové rady, rituál převzetí vedení apod.
  • Dohodněte se na prvních dílčích krocích a první zpětné vazbě. Co je prvním úkolem? Co k tomu bude potřeba? Jak spolu budeme komunikovat (e-mailem, zavoláme si atd.)? Kdy se sejdeme, abychom si řekli, zda nastavení spolupráce sedí?
  • Představte nového spolupracovníka a vaši dohodu ostatním. Seznamte váš tým jak s člověkem samotným (důležité pro přijetí do společenství), tak s tím, na čem bude ten druhý pracovat, co to znamená pro práci celého týmu. Nezapomeňte ho přidat do potřebných komunikačních kanálů, a je-li třeba, představit ho také dalším - rodičům členů oddílu apod.
 
Co je psáno, to je dáno

Je důležité moci se k dohodnutému vracet. A to lze v případě, kdy máme počáteční dohodu zaznamenánu. Je jedno, zda to bude zápis ze společné schůzky, souhrn v mailové korespondenci, nebo skutečná písemná dohoda podepsaná oběma stranami. Ale mějme to písemně! A ideálně tak, že si finální písemný souhrn obě strany potvrdí.

Vracet se k dohodě budeme v různých momentech - každý sám, aby si připomněl, co přislíbil; oba při průběžném a závěrečném zhodnocení vzájemné spolupráce; ve chvílích, kdy zjistíte, že v dohodě je třeba něco změnit, aby mohla spolupráce hladce fungovat (např. zjistíte, že zadání úkolu je třeba upravit na základě vnějších vlivů, nebo váš dobrovolník zjistí, že potřebuje jinou formu podpory).

Skautská personalistika pracuje s Cyklem dobrovolníka. A dohoda stojí na jeho počátku. Pokud vás téma více zajímá, určitě prostudujte www.skaut.cz/personalistika, kde najdete i další fáze cyklu a mnoho praktických rad pro práci s lidmi.

Ludmila Hobzová - Lída
vedoucí odboru VRJ pro personalistiku 
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2629x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: