....

Chyba na stránce: Nová kvalifikace pro vedoucí středisek: střediskové minimum - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/nove-vzdelavani-vedoucich-stredisek/2511-zmena-pro-vedouci-stredisek-nova-kvalifikace-na-obzoru?autologin=1"

NOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH STŘEDISEK

 
Vítejte na stránkách věnovaných vzdělávání vedení středisek a vyšších organizačních jednotek. V oblasti potřebné kvalifikace pro roli vedoucího střediska, či jiné organizační jednotky se odehrály zajímavé změny. Vznikla nová kvalifikace - střediskové minimum, která opravňuje k řízení organizační jednotky a připravuje se rozvoj dalších nadstavbových kurzů, které by pomáhaly činovnicím a činovníkům prohloubit znalosti a dovednosti ve vybraných oblastech řízení organizačních jednotek. Na těchto stránkách se dozvíte více informací o zavedené změně a o souvisejících dokumentech.

Nová kvalifikace pro vedoucí středisek: střediskové minimum

V oblasti potřebné kvalifikace pro roli vedoucího střediska, či jiné organizační jednotky se odehrála velká změna. V souvislosti s nadcházejícími sněmy v roce 2019/2020 nabízíme seznámení se střediskovým minimem. Připravte včas sebe, či své nástupce. 

Mnoho střediskových vedoucí začíná vést organizační jednotku v situaci, kdy jejich jedinou odbornou přípravou je vůdcovská zkouška. Jedná se přitom o zkoušku, kterou často úspěšně absolvovali již před mnoha lety a hlavně se záměrem naučit se všemu potřebnému pro kvalitní vedení dětského oddílu. Jejich nová role je však od role vedoucího oddílu odlišná. Čeká je řízení rozsáhlejší a pestřejší agendy, více pravomocí, ale i více zodpovědnosti. A my chceme, aby byli noví střediskoví vedoucí, v duchu skautského hesla, na svou roli dobře připraveni. Vznikla proto nová kvalifikace - STŘEDISKOVÉ MINIMUM. Věříme, že bude posouvat a rozvíjet své absolventy nejen v oblasti jejich skautského působení, ale i v oblastech osobního rozvoje a profesního růstu. 

Střediskové minimum

V rámci rozvoje strategické priority vzdělávání hospodářsko-organizačních činovníků Junáka - českého skauta schválilo Náčelnictvo teze, díky kterým vykrystalizovala konkrétní podoba nového vzdělávání zaměřeného na skupinu vedoucích organizačních jednotek. V jeho rámci vznikl základní (vstupní) modul, který je pro nově nastupující vedoucí organizačních jednotek od roku 2019 povinný (organizační řád, příloha č. 1 – Přehled a vlastnosti funkcí). Svým obsahem pokrývá vše, s čím obvykle ze začátku noví střediskoví vedoucí ve svých rolích bojují, a vše, co jim usnadní orientaci v nové, výrazně manažerské pozici.

Potřeby vedoucích středisek

Na jaře roku 2015 jsme oslovili na HelpDesku a na jiných akcích vedoucí středisek a ptali se na jejich vzdělávací potřeby. Zajímalo nás, zda vůbec a případně jaké vzdělávání by jim samotným přišlo zajímavé, potřebné a přijatelné. Ukázalo se, že vedoucí středisek sami vnímají některé agendy ze své činnosti jako problémové. Nejčastěji uváděli, že by se rádi lépe orientovali v oblastech hospodaření a práva, v oblasti plánování, práce se zpětnou vazbou a v oblasti tzv. měkčích, personalistických dovedností týkajících se zejména práce s lidmi v dobrovolnické organizaci. Na tyto potřeby vedoucích středisek se snaží střediskovém minimu reagovat. Vzniklo tak vzdělávání, ve kterém je jednak dostatek prostoru na všechna tato témata, a jednak dostatek prostoru pro vzájemné sdílení praktických rad a zkušeností účastníků i lektorů. Počítáme přitom s maximální časovou dotací dvou víkendů. 

Nad rámec minima

Kromě základního modulu střediskového minima chystáme pro zájemce i něco navíc. Na znalosti ze základního modulu budou navazovat další, dobrovolné vzdělávací akce, které budou mít podobu workshopů či seminářů. V jejich rámci si bude moci každý, kdo bude mít zájem (tedy nejen vedoucí organizačních jednotek), rozšířit obzory o specifická témata související s řízením skautských středisek, okresů a krajů. Objevit se mohou témata jako efektivní využití dotačních programů, správa nemovitostí, rozvoj střediskové komunity, kvalitní propagace jednotky, specifika pořádání vzdělávacích akcí aj. 

Koho a od kdy se střediskové minimum týká

Dle schváleného znění Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka - českého skauta mají povinnost absolvovat střediskové minimum nově zvolení vedoucí organizačních jednotek od roku 2019. Znamená to, že ti, kteří budou ve funkci v té době (bez vyjímky), povinnost nemají. Pokud ale budou cítit, že ještě ve své roli nenasbírali tolik zkušeností, aby se ve své roli cítili komfortně, mohou se střediskového minima zúčastnit také. Podobné je to i se zástupci vedoucích - i pro ně je střediskové minimum nepovinnou, ale vřele doporučenou možností rozvoje a přípravy na jejich roli. Kvalifikaci bylo možné absolvovat v v letech 2017 - 2018 v rámci některého z pilotních kurzů střediskového minima.

Podoba střediskového minima v bodech:

  • povinnost kvalifikace pro nově zvolené vedoucí organizačních jednotek (střediska, okresy, kraje, ZvOJ) platí od roku 2019;
  • na splnění této kvalifikace mají vedoucí organizačních jednotek 1 rok od svého zvolení do funkce;
  • rozsah střediskového minima je  35 hodin;
  • střediskové minimum není zakončeno zkouškou - stačí na akci přijet, aktivně naslouchat, účastnit se a sdílet své zkušenosti s ostatními;
  • držitelé organizační zkoušky získají kvalifikaci střediskového minima automaticky;
  • pro zástupce vedoucích jednotek je kvalifikace doporučená, volitelně se mohou zúčastnit i další osoby (např. členové střediskových rad).

 

Automatické vyjímky: činovníci, kteří již budou s nástupem roku 2019 ve funkci vedoucího organizační jednotky nebo byli v posledních 5 letech od nástupu do funkce po dobu minimálně 24 měsíců v roli vedoucího organizační jednotky (bez vyjímky), bude udělena automatická vyjímka z povinosti absolvence na kurzu; získání kvalifikace střediskového minima je pouze doporučená;

 

Jana Godarová (Ellie)
koordinátorka projektu vzdělávání hospodářsko-organizačních činovníků

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 6774x

Práce s článkem

4
kladných hlasů

Diskuse o článku

22 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu