....

Chyba na stránce: Vedoucí středisek čeká nová kvalifikace: střediskové minimum - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/nove-vzdelavani-vedoucich-stredisek/2511-zmena-pro-vedouci-stredisek-nova-kvalifikace-na-obzoru?autologin=1"

NOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH STŘEDISEK

 
Vítejte na stránkách věnovaných novému vzdělávání vedení středisek a vyšších organizačních jednotek. Jak už asi víte, v oblasti potřebné kvalifikace pro roli vedoucího střediska, či jiné organizační jednotky se chystají do budoucna velké změny. Od roku 2019 se chystá zavedení nové kvalifikace - Střediskového minima. Na těchto stránkách se dozvíte více informací o tom, co se chystá, jaké jsou cíle a zadání projektu, i o tom, jak se můžete sami zapojit například do pilotování prvních kurzů Střediskového minima.

Vedoucí středisek čeká nová kvalifikace: střediskové minimum

V oblasti potřebné kvalifikace pro roli vedoucího střediska, či jiné organizační jednotky se chystají do budoucna velké změny. Seznamte se s nimi včas a připravte sebe, či své nástupce na jejich zavedení. Budete-li chtít, můžete se sami zapojit do příprav jejich finální podoby. 

V současné době je povinnou kvalifikací pro řízení středisek jen získání vůdcovské zkoušky (alternativní a doporučenou manažerskou kvalifikaci mají vedoucí jen velmi výjimečně). Pro mnohé střediskové vedoucí se jedná o zkoušku, kterou úspěšně absolvovali již před mnoha lety a hlavně se záměrem naučit se všemu potřebnému pro kvalitní vedení dětského oddílu. Jejich nová role je však od role vedoucího oddílu odlišná. Čeká je řízení rozsáhlejší a pestřejší agendy, více pravomocí, ale i více zodpovědnosti. A my chceme, aby byli noví střediskoví vedoucí, v duchu skautského hesla, na svou roli dobře připraveni. Vytváříme proto novou kvalifikaci - tzv. střediskové minimum. Věříme, že bude posouvat a rozvíjet své absolventy nejen v oblasti jejich skautského působení, ale i v oblastech osobního rozvoje a profesního růstu. 

Střediskové minimum

V rámci rozvoje strategické priority vzdělávání hospodářsko-organizačních činovníků Junáka - českého skauta schválilo Náčelnictvo teze, díky kterým pomalu krystalizuje konkrétní podoba nového vzdělávání zaměřeného na skupinu vedoucích organizačních jednotek. V jeho rámci se počítá se základním, vstupním modulem, který bude pro nově nastupující vedoucí organizačních jednotek povinný. Svým obsahem se bude snažit pokrýt vše, s čím obvykle ze začátku noví střediskoví vedoucí ve svých rolích bojují, a vše, co jim usnadní orientaci v nové, výrazně manažerské pozici.

Potřeby vedoucích středisek

Na jaře roku 2015 jsme oslovili na HelpDesku a na jiných akcích vedoucí středisek a ptali se na jejich vzdělávací potřeby. Zajímalo nás, zda vůbec a případně jaké vzdělávání by jim samotným přišlo zajímavé, potřebné a přijatelné. Ukázalo se, že vedoucí středisek sami vnímají některé agendy ze své činnosti jako problémové. Nejčastěji uváděli, že by se rádi lépe orientovali v oblastech hospodaření a práva, v oblasti plánování, práce se zpětnou vazbou a v oblasti tzv. měkčích, personalistických dovedností týkajících se zejména práce s lidmi v dobrovolnické organizaci. Na tyto potřeby vedoucích středisek budeme ve střediskovém minimu reagovat. Budujeme proto vzdělávání, ve kterém bude jednak dostatek prostoru na všechna tato témata, a jednak dostatek prostoru pro vzájemné sdílení praktických rad a zkušeností. Počítáme přitom s maximální časovou dotací dvou víkendů. 

Nad rámec minima

Kromě základního modulu střediskového minima chystáme pro zájemce i něco navíc. Na znalosti ze základního modulu budou navazovat další, dobrovolné vzdělávací akce, které budou mít podobu workshopů či seminářů. V jejich rámci si bude moci každý, kdo bude mít zájem (tedy nejen vedoucí organizačních jednotek), rozšířit obzory o specifická témata související s řízením skautských středisek, okresů a krajů. Objevit se mohou témata jako efektivní využití dotačních programů, správa nemovitostí, rozvoj střediskové komunity, kvalitní propagace jednotky, specifika pořádání vzdělávacích akcí aj. 

Koho a od kdy se střediskové minimum týká

Dle současných plánů budou mít povinnost absolvovat střediskové minimum nově zvolení vedoucí organizačních jednotek od roku 2019. Znamená to, že ti, kteří budou ve funkci v té době, povinnost nemají. Pokud ale budou cítit, že ještě ve své roli nenasbírali tolik zkušeností, aby se ve své roli cítili komfortně, mohou se střediskového minima zúčastnit také. Podobné je to i se zástupci vedoucích - i pro ně bude střediskové minimum nepovinnou, ale vřele doporučenou možností rozvoje a přípravy na jejich roli. Kvalifikaci bude možné absolvovat již před rokem 2019 v rámci některého z pilotů střediskového minima. O jejich konání vás budeme včas informovat. 

Jak ovlivnit podobu projektu

V současné době je celý projekt v přípravné fázi. Tvoří se obsahová náplň i konkrétní obsahy kompetencí, které by vedoucí organizační jednotky měl ve své funkci obsáhnout. Postupně se budou také připravovat materiály pro lektory i účastníky a související úprava Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků. Pokud cítíš, že by tě lákalo podílet se na obsahové, kompetenční či metodické stránce projektu, budeme moc rádi, když se nám ozveš. Třeba se staneš součástí týmu, který na celém projektu nyní pracuje. Hledáme i ty, kteří by si chtěli vyzkoušet organizaci a přípravu pilotních kurzů střediskového minima od ledna 2017. 

Plánovaná podoba střediskového minima v bodech:

  • povinnost kvalifikace pro nově zvolené vedoucí organizačních jednotek (střediska, okresy, kraje) bude platit od roku 2019
  • na splnění této kvalifikace budou mít vedoucí organizačních jednotek 1 rok od svého zvolení do funkce
  • pro zástupce vedoucích jednotek bude kvalifikace pouze doporučená, volitelně se mohou zúčastnit i další osoby (např. členové střediskových rad)
  • předpokládaný rozsah střediskového minima bude max. 40 hodin (2 víkendy)
  • střediskové minimum nebude zakončeno zkouškou - bude stačit na akci přijet, aktivně naslouchat, účastnit se a sdílet své zkušenosti s ostatními
  • pro činovníky, kteří již budou s nástupem roku 2019 ve vedoucí funkci, bude kvalifikace pouze doporučená
  • pro činovníky, kteří byli v posledních 5ti letech po dobu min. 24ti měsíců v roli vedoucího organizační jednotky, bude kvalifikace pouze doporučená
  • držitelé organizační zkoušky získají kvalifikaci automaticky

Pokud se chceš přidat do našeho projektového týmu, nebo máš nápad či názor, který by nám mohl pomoci, ozvi se koordinátorce celého projektu Lucii Šanderové (Štěnici) na lucie.sanderova@skaut.cz. Budeme rádi.

Lucie Šanderová (Štěnice)
koordinátorka projektu vzdělávání hospodářsko-organizačních činovníků

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 4530x

Práce s článkem

4
kladných hlasů

Diskuse o článku

22 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu