....

Chyba na stránce: Vzdělávání vedoucích středisek: Důležité dokumenty - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/nove-vzdelavani-vedoucich-stredisek/2744-strategicka-priorita-vzdelanost-hospodarskych-a-organizacnich-cinovniku?autologin=1"

NOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH STŘEDISEK

 
Vítejte na stránkách věnovaných vzdělávání vedení středisek a vyšších organizačních jednotek. V oblasti potřebné kvalifikace pro roli vedoucího střediska, či jiné organizační jednotky se odehrály zajímavé změny. Vznikla nová kvalifikace - střediskové minimum, která opravňuje k řízení organizační jednotky a připravuje se rozvoj dalších nadstavbových kurzů, které by pomáhaly činovnicím a činovníkům prohloubit znalosti a dovednosti ve vybraných oblastech řízení organizačních jednotek. Na těchto stránkách se dozvíte více informací o zavedené změně a o souvisejících dokumentech.

Vzdělávání vedoucích středisek: Důležité dokumenty

Na těchto stránkách najdete ke stažení základní dokumenty, které se váží k projektu vzdělávání hospodářských a organizačních činovníků Junáka. Celý projekt je součástí naplňování Strategie Junáka do roku 2022. Souhrnný dokument, který obsahuje klíčové závěry, analýzy a shrnutí prioritních témat:
 
 

V roce 2014 schválilo Náčelnictvo podrobné zadání strategické priority Vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků, ze které aktivity projektu vycházejí. V rámci tohoto prioritního projektu je realizováno více aktivit. Jednou z nich je i vznik nové kvalifikace pro vedení středisek, okresů a krajů. Celé znění zadání schváleného Náčelnictvem můžete prostudovat v přiloženém souboru.

 

 Novela řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků

Se vznikem nové kvalifikace došlo i ke změnám ŘVČČJ.  Samotný novelizovaný řád účinný od 1. 10. 2019 si můžeš stáhnout zde:

  

Směrnice ke kurzům střediskového minima

Směrnice ke kurzům střediskového minima shrnuje vše důležité co bychom o střediskovém minimu měli vědět. Je určená pro budoucí účastníky kurzů střediskového minima, aby se mohli seznámit s tím co je na kurzu čeká, tak vzdělávacím týmům, které tyto kurzy pořádají.

 

informace pro činovníka - Co dělat, když nemám VZ a rád bych měl/a kvalifikaci SM? více zde

informace pro vzdělavatele - Co dělat, když účastník nemá VZ a rád by měl/a kvalifikaci SM? více zde

 

Příručka pro vedoucí středisek

Celá příručka je plná hypertextových odkazů na různé řády, směrnice, formuláře, metodiky a jiné důležité dokumenty, které vedoucím středisek pomohou se v dané problematice více orientovat. Právě odkazy by měly zaručit její aktuálnost, i když text může postupem doby zastarávat.

 

 

Ellie - Jana Godarová 
koordinátorka projektu vzdělávání hospodářsko-organizačních činovníků

strediskove-minimum@skaut.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1265x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

3 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu