....

Chyba na stránce: Strategická priorita: vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/nove-vzdelavani-vedoucich-stredisek/2744-strategicka-priorita-vzdelanost-hospodarskych-a-organizacnich-cinovniku?autologin=1"

NOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH STŘEDISEK

 
Vítejte na stránkách věnovaných novému vzdělávání vedení středisek a vyšších organizačních jednotek. Jak už asi víte, v oblasti potřebné kvalifikace pro roli vedoucího střediska, či jiné organizační jednotky se chystají do budoucna velké změny. Od roku 2019 se chystá zavedení nové kvalifikace - Střediskového minima. Na těchto stránkách se dozvíte více informací o tom, co se chystá, jaké jsou cíle a zadání projektu, i o tom, jak se můžete sami zapojit například do pilotování prvních kurzů Střediskového minima.

Strategická priorita: vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků

Na těchto stránkách najdete ke stažení základní dokumenty, které se váží k projektu vzdělávání hospodářských a organizačních činovníků Junáka. Celý projekt je součástí naplňování Strategie Junáka do roku 2022. Souhrnný dokument, který obsahuje klíčové závěry, analýzy a shrnutí prioritních témat můžete najít na tomto odkazu.

V roce 2014 schválilo Náčelnictvo podrobné zadání strategické priority Vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků, ze které aktivity projektu vycházejí. V rámci tohoto prioritního projektu je realizováno více aktivit. Jednou z nich je i vznik nové kvalifikace pro vedení středisek, okresů a krajů. Celé znění zadání schváleného Náčelnictvem můžete prostudovat v přiloženém souboru.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 693x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

3 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu