....

Chyba na stránce: STŘEDISKOVÉ MINIMUM: běží poslední měsíc komentování obsahu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/nove-vzdelavani-vedoucich-stredisek/2884-strediskove-minimum-bezi-posledni-mesic-komentovani-obsahu?autologin=1"

NOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH STŘEDISEK

 
Vítejte na stránkách věnovaných vzdělávání vedení středisek a vyšších organizačních jednotek. V oblasti potřebné kvalifikace pro roli vedoucího střediska, či jiné organizační jednotky se odehrály zajímavé změny. Vznikla nová kvalifikace - střediskové minimum, která opravňuje k řízení organizační jednotky a připravuje se rozvoj dalších nadstavbových kurzů, které by pomáhaly činovnicím a činovníkům prohloubit znalosti a dovednosti ve vybraných oblastech řízení organizačních jednotek. Na těchto stránkách se dozvíte více informací o zavedené změně a o souvisejících dokumentech.

STŘEDISKOVÉ MINIMUM: běží poslední měsíc komentování obsahu

V rámci naplňování strategické priority Vzdělávání vedoucích organizačních jednotek vznikl první návrh obsahu nové kvalifikace - Střediskového minima. Komentáře a nápady je možné připojit do 10. ledna.

Své komentáře a nápady můžeš přidávat přímo do dokumentu na tomto odkazu. Najdeš v něm tabulku se 3 listy. Na prvním listu je přehled všech kompetencí s popisem konkrétních oblastí, které vnímáme pro základní kurz Střediskového minima jako klíčové. Najdeš zde také návrh orientační časové dotace k jednotlivým oblastem. Na druhém listu tabulky najdeš Inspiromat Střediskového minima - volná pole, kam můžeš napsat jakékoliv nápady k formě či obsahu kurzů. Na třetím listu pak najdeš bližší informace ke Kompetenčnímu modelu Junáka, ze kterého návrh obsahu vychází.

Rozsah kvalifikace

Mezi nejpalčivější témata již vložených komentářů patří budoucí povinnost kvalifikace a její rozsah. Předložený návrh má nyní dotaci 38 hodin. Mnohým se zdá, že je to příliš. Zároveň lze najít komentáře, které navrhují přidat více hodin tématům věnovaným práci s týmem a jeho vedením a ubrat práva. Do inspiromatu přibylo mnoho zajímavých podnětů včetně sdílených dokumentů, které ulehčují některým střediskovým vedoucím jejich začátky v nové roli. Doporučujeme jejich prozkoumání!

Co bude s komentáři

Komentáře a nápady je možné do dokumentu přidávat do 10. ledna 2017. V druhé polovině ledna pak můžete očekávat shrnující zprávu se závěry a doporučeními vzešlými z veřejného připomínkování. S novou kvalifikací se počítá od začátku roku 2019. Do té doby budeme obsah i formu ověřovat na pilotních kurzech Střediskového minima. Více o celém projektu se můžete dočíst na Křižovatce v sekci Střediskové minimum v kostce.

Za všechny názory i komentáře předem děkujeme!

Lucie Šanderová - Štěnice

vzdělávání hospodářsko-organizačních činovníků

koordinátorka projektu

lucie.sanderova@skaut.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 950x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

3 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu