....

Chyba na stránce: Vyšla Směrnice ke vzdělávacím akcím v roce 2017. Co je v ní nového? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/nove-vzdelavani-vedoucich-stredisek/2925-vysla-smernice-ke-vzdelavacim-akcim-v-roce-2017-co-je-v-ni-nove?autologin=1"

NOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH STŘEDISEK

 
Vítejte na stránkách věnovaných vzdělávání vedení středisek a vyšších organizačních jednotek. V oblasti potřebné kvalifikace pro roli vedoucího střediska, či jiné organizační jednotky se odehrály zajímavé změny. Vznikla nová kvalifikace - střediskové minimum, která opravňuje k řízení organizační jednotky a připravuje se rozvoj dalších nadstavbových kurzů, které by pomáhaly činovnicím a činovníkům prohloubit znalosti a dovednosti ve vybraných oblastech řízení organizačních jednotek. Na těchto stránkách se dozvíte více informací o zavedené změně a o souvisejících dokumentech.

Vyšla Směrnice ke vzdělávacím akcím v roce 2017. Co je v ní nového?

Vyšla Směrnice ke vzdělávacím akcím v roce 2017. Seznamte se s tím, co je v ní nového.

Nejdůležitější změny jsou následující:

  • zavedení tzv. plovoucího termínu pro podávání projektů lesních akcí - tradiční termín do 31. 12. roku předcházejícího konání akce byl zrušen, aby projekt lépe reflektoval proces přípravy těchto akcí. Lesní akce nově podávají projekt minimálně tři měsíce před jejich plánovaným zahájením (včetně víkendových částí), u nových akcí pak výrazně doporučujeme podat projekt minimálně pět měsíců před plánovaným zahájením - umožňuje to dostatečný prostor pro dialog mezi předkladatelem a odborem pro vzdělávání v případě jakýchkoliv nesrovnalostí. Změna termínů vychází z již dříve diskutované koncepce řízení kvality vzdělávacích akcí. 
  • zavedení instruktorských škol nelesního typu v souladu s revidovaným řádem pro vzdělávání
  • navýšení dotace pro ILŠ na roveň jiných lesních kvalifikačních akcí
  • přidání doporučené osnovy projektu a závěrečné zprávy kvalifikační nelesní akce
  • zavedení povinnosti předkládat projekt a závěrečnou zprávu u Zkoušky vodáckého minima a Kapitánské zkoušky
  • zavedení pilotních kurzů Střediskového minima - vzhledem k tomu, že v roce 2017 jde pouze o projekty pilotní, jsou ukotveny zatím v závěrečných a přechodných ustanoveních
  • mírné navýšení dotací u typu "Další akce"

Směrnici ke vzdělávacím akcím v roce 2017 najdete ve Spisovně.

V případě jakýchkoliv dotazů pište na vzdelavani@skaut.cz.

Barbora Tichavová - Rozárka
zpravodajka VRJ pro dospělé a vzdělávání

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1179x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu