....

Chyba na stránce: Spuštěno přihlašování na první pilotní kurz Střediskového minima - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/nove-vzdelavani-vedoucich-stredisek/2973-spusteno-prihlasovani-na-prvni-pilotni-kurz-strediskoveho-minima?autologin=1"

NOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH STŘEDISEK

 
Vítejte na stránkách věnovaných novému vzdělávání vedení středisek a vyšších organizačních jednotek. Jak už asi víte, v oblasti potřebné kvalifikace pro roli vedoucího střediska, či jiné organizační jednotky se chystají do budoucna velké změny. Od roku 2019 se chystá zavedení nové kvalifikace - Střediskového minima. Na těchto stránkách se dozvíte více informací o tom, co se chystá, jaké jsou cíle a zadání projektu, i o tom, jak se můžete sami zapojit například do pilotování prvních kurzů Střediskového minima.

Spuštěno přihlašování na první pilotní kurz Střediskového minima

Rok 2016 byl rokem volebním, a tedy mnohdy i rokem, kdy dochází k obměně ve funkcích na středisku. Je to tedy možnost pustit se do nových plánů a projektů na další období. PoČin aneb Podpora Činovníků jsou akce pro potkání a podporu všech činovníků a činovnic, kteří si chtějí rozšířit znalosti a dovednosti pro práci na středisku. V rámci dvou víkendů se v Brně uskuteční jednak vzdělávací akce pro hospodáře, revizáky, výchovné zpravodaje, a jednak první pilot Střediskového minima.  

 

Smyslem této vzdělávací akce je pomoci začínajícím střediskovým vedoucí a jejich zástupcům zorientovat se v nové funkci a poskytnout jim základy pro výkon jejich funkce. Proto nečekejte žádné dlouhé nudné přednášky, ale naopak akci zaměřenou co nejvíce prakticky (např. i formou sdílení dobrých praxí vedení střediska). Akce není zakončena žádnými zkouškami, ale po absolvenci celého programu se můžeš těšit na rozšíření své kvalifikace právě o kvalifikaci Střediskové minimum.

 

termíny: 4.–5. 3., 1.–2. 4. 2017

místo: Brno, Komenského náměstí 2

cena: 1 000 Kč (nebo 250 Kč za den)

Pokud ti tvé časové možnosti neumožní přijet na celé 2 víkendy, je možnost přijet jen na jednotlivé dny. Přednost nicméně dáváme účasti na celé akci, protože jednotlivá témata na sebe budou navazovat a vzájemně se doplňovat.

 

předběžný program: Počítej s programem v sobotu od 8 do 21 a v neděli od 8 do 18. A jaká témata můžeš očekávat? Čekají tě témata z oblastí komunikace, plánování a organizování, hospodaření OJ, prevence a zvládání krizových situací, tým a vedení, sebereflexe a seberozvoj, rozvoj druhých a skauting.

 

více o programu celé akce PoČin najdeš zde:

http://pocin.skauting.cz/pocin

více o prvním pilotu Střediskového minima na Počinu najdeš zde:

http://pocin.skauting.cz/strediskove-minimum

 

přihlásit se můžeš přímo na tomto odkazu:

http://pocin.skauting.cz/prihlaseni

 

 

Lucie Šanderová - Štěnice

vzdělávání hospodářsko-organizačních činovníků

koordinátorka projektu

lucie.sanderova@skaut.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 981x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu