....

Chyba na stránce: Střediskové minimum: často kladené otázky (FAQ) - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/nove-vzdelavani-vedoucich-stredisek/3212-strediskove-minimum-casto-kladene-otazky-faq?autologin=1"

NOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH STŘEDISEK

 
Vítejte na stránkách věnovaných vzdělávání vedení středisek a vyšších organizačních jednotek. V oblasti potřebné kvalifikace pro roli vedoucího střediska, či jiné organizační jednotky se odehrály zajímavé změny. Vznikla nová kvalifikace - střediskové minimum, která opravňuje k řízení organizační jednotky a připravuje se rozvoj dalších nadstavbových kurzů, které by pomáhaly činovnicím a činovníkům prohloubit znalosti a dovednosti ve vybraných oblastech řízení organizačních jednotek. Na těchto stránkách se dozvíte více informací o zavedené změně a o souvisejících dokumentech.

Střediskové minimum: často kladené otázky (FAQ)

V rámci rozvoje strategické priority Vzdělávání hospodářsko-organizačních činovníků je zavedeno nové vzdělávání zaměřené na skupinu vedoucích organizačních jednotek. Zahrnuje základní kurz - střediskové minimum, který je koncipován jako vstupní úroveň na začátku působení činovníků ve funkci a dále doplňkové (specializované) kurzy s rozšiřujícím obsahem (vhodné i pro další činovníky se zájmem o problematiku). V tomto článku naleznete stručný přehled nového vzdělávání a odpovědi na vybrané otázky, které často k tématu zaznívají:

Proč střediskové minimum vzniklo?

Ze SWOT analýzy, která se zpracovávala pro Strategii 2022, vyplynula absence vzdělávání zaměřeného na vedoucí středisek jako výrazná slabina. Dlouhodobě víme, že vůdcovská zkouška, která dosud byla jedním z kvalifikačních předpokladů, není svým obsahem dostačující pro pozici statutárů - je zaměřená především na výchovné záležitosti a pro přímou práci s dětmi. Proto rozšiřujeme systém skautského vzdělávání o prvky, které budou přímo šité na míru novým vedoucím organizačních jednotek v okamžiku nástupu do funkce. Vzdělání může vedoucím samozřejmě v řadě oblastí pomoci a usnadnit jim jejich působení v roli statutárního zástupce organizační jednotky.

Proč se prosadila varianta, aby bylo střediskové minimum povinné?

Znalosti, které si z kurzu činovníci odnesou, by měly chránit je samotné i jejich jednotky před zbytečnými chybami. Vytvoří se tak společný minimální základ, který budou mít vedoucí OJ plošně v celé organizaci. Otázkou povinnosti se zabýval i poslední Valný sněm Junáka ve Velkém Meziříčí, na kterém delegáti dali přednost této cestě ve jménu zvýšení připravenosti činovníků a růstu kvality celého hnutí. Součástí kurzů  bude i sdílení zkušeností jak věci fungují či nefungují jinde, což umožní všem činovníkům nahlížet novou perspektivou na svou jednotku.

Bude nutné skládat nějakou zkoušku, nebo stačí kurz absolvovat?

Pro získání střediskového minima bude stačit absolvovat některý z pořádaných kurzů, zkouška se neskládá. Je však potřeba být skutečně duchem přítomen a aktivně se zajímat o probíraná támata.

Koho se střediskové minimum vlastně týká a koho nikoliv? Budou existovat nějaké vyjímky?

Střediskové minimum je určené těm činovníkům, kteří se nově stávají vedoucími OJ. Ti mají od roku 2019 povinnost kurz absolvovat nejpozději do jednoho roku poté, co budou zvoleni. Zároveň je kurz doporučený pro všechny zástupce vedoucích OJ. Prospěšný však může být i jiným činovníkům v řídících pozicích. Kurzu se nebudou muset účastnit ti vedoucí, kteří  v minulých pěti letech byli vedoucími OJ alespoň 24 měsíců (bez vyjímky).

Musí mít vedoucí střediska před získáním střediskového minima složenou i vůdcovskou zkoušku?

V současné době se stávají vedoucími středisek zejména bývalí vedoucí oddílů, kteří vůdcovskou zkoušku mají. Považujeme to samozřejmě za dobrou praxi. Zároveň ale přemýšlíme o lidech, kteří se třeba do skautingu vrací (třeba se svými dětmi) a mohli by být velmi dobrými vedoucími středisek. Pravděpodobně jich nebude mnoho, ale chceme jim umožnit jednodušší cestu. Nebudou muset absolvovat vůdcovskou zkoušku, ale před kurzem střediskového minima složí zvláštní zkoušku, která bude z vůdcovské zkoušky vycházet (bude obsahovat část jejích kompetencí). Takže odpověď je, že vedoucí jednotek bude muset mít buď vůdcovskou zkoušku nebo výše zmíněnou zkoušku z ní vycházející. K této variantě se přiklonili i delegáti Valného sněmu 2017.

Proč zástupce vedoucího střediska nemusí mít vůdcovskou zkoušku? Není to nebezpečné?

Vůdcovská zkouška je samozřejmě užitečná, nicméně její obsah není zaměřen na to, co je vlastním obsahem práce vedoucího organizační jednotky nebo jeho zástupce. Pro zástupce vedoucího OJ bude vůdcovská zkouška doporučená, stejně jako získání kvalifikace střediskového minima.

Máme strach, že tato povinná kvalifikace bude odrazovat případné kandidáty.

Samozřejmě nelze vyloučit, že se někdo bude obávat a povinnost pro něj bude překážka. Důležité je uvědomit si, že jde v prvé řadě o pomoc těmto novým činovníkům. Smyslem je seznámit nové vedoucí s tím, co je čeká, co musí, co mohou a co jim pomůže. V rámci střediskového minima nepůjde o zkoušení, ale o získání a případně utřídění si znalostí. Je jasné, že předpokládaná časová investice třeba dvou víkendů není pro vedoucí organizačních jednotek málo. Jedná se ale o dobře investovaný čas, který se bohatě vyplatí, a naopak může ve výsledku mnoho času a útrap ušetřit.

Co může střediskové minimum nabídnout těm, kteří se v problematice dobře orientují?

Rozsah toho, co by měl vedoucího střediska zvládnout je velmi široký - od výchovných záležitostí, přes znalost práva a vnitřních předpisů, manažerských dovedností až k velmi praktickým věcem v hospodaření, řízení schůzí nebo řešení konfliktů. Činovníci, kteří se stávají vedoucími středisek a vyšších organizačních jednotek jsou převážně lidé se zkušenostmi. Přesto málokdo o sobě může říct, že všechno potřebné zvládá a nepotřebuje další rozvoj či inspiraci. I zopakování některých věcí může být užitečné. Nedílnou součástí kurzu je i sdílení toho, jak některé věci řešíme v různých jednotkách - a to je užitečné úplně pro všechny.

Budou existovat i další kurzy, které půjdou v některých tématech více do hloubky?

Ano, součástí vzdělávání vedoucích organizačních jednotek jsou i nadstavbové kurzy. Ty by měly dát příležitost zájemcům o určitou problematiku dozvědět se více a nasdílet si zkušenosti s dalšími činovníky. Už nepůjde jen o začínající vedoucí, ale i o ty, kteří jsou už nějakou dobu ve funkci a mají různé zkušenosti. Typicky půjde třeba o kurz k tomu, jak a kde získávat peníze, jak dále podporovat výchovnou činnost oddílů, jak na správu nemovitostí či jak správně komunikovat o činnosti střediska. O aktuální nabídce budeme informovat mj. na Křižovatce.

 

Stručný přehled střediskového minima:

  • základní úroveň vzdělávání je definovaná kvalifikací střediskového minima, která opravňuje k vedení OJ;
  • povinnost získat kvalifikaci platí pro nově zvolené vedoucí OJ vstupující do funkce po začátku roku 2019;
  • vedoucí OJ je povinen získat kvalifikaci nejpozději do 1 roku od zvolení do funkce;
  • rozsah střediskového minima je 35 hodin;
  • kvalifikace se získává absolvencí kurzu střediskového minima (součástí není kvalifikační zkouška);
  • držitelé organizační zkoušky získají kvalifikaci střediskového minima automaticky;
  • pro zástupce vedoucích OJ je kvalifikace velmi doporučována;

Automatická výjimka: činovníci, kteří již budou s nástupem roku 2019 ve funkci vedoucího organizační jednotky nebo byli v posledních 5 letech od nástupu do funkce po dobu minimálně 24 měsíců v roli vedoucího organizační jednotky (bez vyjímky), bude udělena automatická výjimka z povinnosti absolvence na kurzu; získání kvalifikace střediskového minima je pouze doporučená (byť i pro ně může být užitečná);

aktuálně pořádané kurzy naleznete sekci pro řízení střediska -> nové vzdělávání vedoucích středisek -> kurzy střediskového minima  nebo na stránce skautských vzdělávacích akcí.

 

Jana Godarová (Ellie)

koordinátorka projektu vzdělávání hospodářsko-organizačních činovníků

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 3169x

Práce s článkem

4
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu