....

Chyba na stránce: Obsah střediskového minima - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/nove-vzdelavani-vedoucich-stredisek/obsah-strediskoveho-minima?autologin=1"

OBSAH STŘEDISKOVÉHO MINIMA

Pracovní skupina, která se věnuje rozvoji nového vzdělávání pro vedoucí středisek, vytvořila první návrh obsahu kurzů Střediskového minima. Tento návrh vychází primárně z oblastí definovaných v rámci Kompetenčního modelu Junáka. V průběhu podzimu 2016 bude tento návrh otevřen k připomínkování ze strany vzdělavatelů, odborníků na dané oblasti, vedoucích středisek i všech ostatních, kteří cítí, že by chtěli přidat svůj názor. Budeme proto rádi, když si najdete chvilku (ať už sami, v týmu, nebo na střediskové, okresní, či krajské radě) a k návrhu připojíte své komentáře.

V přiloženém dokumentu najdete tabulku se 3 listy. Na prvním listu je přehled všech kompetencí s popisem konkrétních oblastí, které vnímáme pro základní kurz Střediskového minima jako klíčové. Najdete zde také orientační časovou dotaci k jednotlivým oblastem. V pravé části tabulky jsou buňky, do kterých můžete vkládat své komentáře. Budeme moc rádi, když ke svému komentáři přiložíte i jméno. Pomohlo by to případné diskusi nad vašimi nápady. Na druhém listu tabulky najdete Inspiromat Střediskového minima - volná pole, kam můžete napsat jakékoliv nápady k formě či obsahu kurzů. Na třetím listu tabulky najdete stručný přehled oblastí Kompetenčního modelu Junáka.

S přiloženým dokumentem doporučujeme pracovat prostřednictvím otevření v samostatném okně. Předem děkujeme za všechny vaše podněty a nápady!