....

Chyba na stránce: Strategie a plánování - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/strategie-a-planovani?autologin=1"

STRATEGIE A PLÁNOVÁNÍ

 
Na národní úrovni máme Strategii do roku 2022, která je velmi podrobná a dlouhodobá, ale i každý skautský kraj, okres, středisko i přístav by měli mít vlastní strategii a plánovat do budoucna. Stejně tak se krátkodobé a střednědobé plánování týká i všech našich oddílů. 

Strategie a plánování

Navigace:

  Nahlásit chybu