....

Chyba na stránce: Potvrzení o výkonu funkce statutárního orgánu nebo jeho změna - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/zacinam-s-vedenim/810-potvrzeni-o-vykonu-funkce-statutarniho-organu-nebo-jeho-zmena?autologin=1"

Potvrzení o výkonu funkce statutárního orgánu nebo jeho změna

Potvrzení o výkonu funkce statutárního orgánu nebo jeho změna

V běžné korespondenci není obvyklé a zpravidla také není třeba nijak dokládat funkci na středisku, okrese či kraji. Jiná situace samozřejmě může nastat při jednání s úřady, soudy, bankami nebo při podepisování smluv a dalších úředních dokumentů.

Změnu statutárního orgánu či jeho zástupce organizační jednotka oznámí prostřednictvím informačního systému Junáka skautIS. Právě prostřednictvím skautISu se změna promítne přímo do Registru OJ Junáka a zprávu o změně dostane také nadřízená jednotka.

Kancelář ústředí Junáka bude v budoucnu tuto změnu zapisovat do spolkového rejstříku, k čemuž bude třeba zaslat výpis ze zápisu ze sněmu (vzor se připravuje) a také prohlášení statutárního orgánu o způsobilosti tuto funkci zastávat a souhlas se zápisem své osoby do rejstříku (podobně pak pro jeho zástupce).

Základním a jednoznačným dokladem, který potvrzuje, že je dotyčný statutárním orgánem OJ či jeho zástupcem, je zápis z volebního sněmu OJ v kombinaci se Stanovami Junáka. 
Zápis by samozřejmě měl obsahovat všechny náležitosti předepsané OŘJ včetně potvrzovací doložky statutárního orgánu zakladatele – tedy u VOJ starosty Junáka, u středisek předsedy okresní či krajské rady (čl. 126 OŘJ, čl. 59 resp. 61 Stanov Junáka).

Jako potvrzení o obsazení funkce statuárního zástupce může sloužit také Výpis z registru jednotek Junáka (ukázka), který obsahuje mimo samotného potvrzení také další základní údaje.

Tento dokument si lze vygenerovat ze skautISu. Standardně ho potvrzuje a zasílá či předává organizační jednotce její nadřízená jednotka.

Připomínáme, že narazíte-li u nějaké protistrany požadavek na „úřední doklad“ o přidělení IČO atd., lze na nejbližším CzechPOINTu získat výpis ze základního Registru osob či spolkového rejstříku.


Aktualizováno k 8. 4. 2014 
Vzhledem k vývoji kolem spolkového rejstříku budeme informace dále doplňovat.

Související dokumentySouvisející odkazy

logo

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu