....

Chyba na stránce: Potvrzení právní osobnosti - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/zacinam-s-vedenim/812-potvrzeni-pravni-osobnosti?autologin=1"

Potvrzení právní osobnosti

Potvrzení právní osobnosti

Organizační jednotky Junáka mají právní osobnost odvozenu od právní osobnosti hlavního spolku, kterým je Junák jako celek. Ta je kromě zákona ukotvena i v (nových) Stanovách, Hlava 5, čl. 33 (VOJ, ZOJ i ZvOJ).

Vyšší i základní organizační jednotky Junáka jsou tzv. pobočnými spolky ve smyslu § 228 Zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, a jako takové jednají svým jménem od svého vzniku. Zakladatelem všech OJ je od účinnosti nového Občanského zákoníku Junák jako celek.

Spolkový rejstřík je obdobou obchodního rejstříku a lze tam dohledat údaje o všech organizačních jednotkách Junáka. Do budoucna v něm budou zapsáni také lidé, zastávající funkci statutárního orgánu – díky jeho existenci by tak do budoucna neměla být žádná potvrzení třeba.

Potvrzením o právní osobnosti je Výpis z Registru organizačních jednotek Junáka (ukázka), který obsahuje mimo samotného potvrzení také obsazení statutárního orgánu jednotky a další základní údaje.

Tento dokument lze vygenerovat ze skautISu. Standardně ho potvrzuje a zasílá či předává organizační jednotce její nadřízená jednotka.

Připomínáme, že narazíte-li u nějaké protistrany požadavek na „úřední doklad“ o přidělení IČO atd., lze na nejbližším CzechPOINTu získat výpis ze základního Registru osob či rovnou spolkového rejstříku tamtéž.

Pokud při jednání s jakoukoli protistranou budete potřebovat platné a ověřené Stanovy, můžete kdykoli použít jejich elektronicky podepsanou verzi (je k dispozici i ve spolkovém rejstříku u hlavního spolku ve sbírce listin). Tu lze přímo použít při elektronické komunikaci, nebo bezplatně nechat zkonvertovat do listinné podoby na nejbližším CzechPointu a pak používat i v papírové podobě.


Aktualizováno k 8. 4. 2014 
Vzhledem k vývoji kolem spolkového rejstříku budeme informace dále doplňovat.

Související dokumentySouvisející odkazy

logo

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu