....

Chyba na stránce: Změna názvu organizační jednotky - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/zacinam-s-vedenim/813-zmena-nazvu-organizacni-jednotky?autologin=1"

Změna názvu organizační jednotky

Změna názvu organizační jednotky

Změna názvu či jiné změny ve spolkovém rejstříku už v současnosti nejsou zpoplatněny.


Dojde-li ke změně názvu organizační jednotky (dále jen OJ), je organizační jednotka povinna informovat Kancelář ústředí Junáka prostřednictvím informačního systému Junáka skautIS, jehož pomocí se změna promítne přímo do Registru OJ Junáka (změnu by měla schválit Rada OJ svým usnesením). Registr OJ zároveň změnu automaticky nahlásí nadřízené OJ a zašle jednotce potvrzení o změně.

KÚJ zajišťuje zápis těchto změn do spolkového rejstříku.

Potvrzením o názvu jednotky je Výpis z registru jednotek Junáka (ukázka), který obsahuje mimo samotného potvrzení také obsazení statutárního orgánu jednotky a další základní údaje.

Tento dokument si lze vygenerovat ze skautISu. Standardně ho potvrzuje a zasílá či předává organizační jednotce její nadřízená jednotka.

Připomínáme, že narazíte-li u nějaké protistrany požadavek na „úřední doklad“ o přidělení IČO atd., lze na nejbližším CzechPOINTu získat výpis ze základního Registru osob či spolkového rejstříku.


Aktualizováno k 8. 4. 2014 
Vzhledem k vývoji kolem spolkového rejstříku a změny názvu Junáka budeme informace dále doplňovat.

Související odkazy

logo

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu