( Aktuální )
Zveřejněno 7. 5. 2022
Markéta Byrtusová
KÚJ - koordinátorka mezinárodní spolupráce
international@skaut.cz

Co (už) dělá Junák – český skaut 

 • Navázali jsme kontakt s Českým červeným křížem a nabídli naše dobrovolnické síly. Jsou vděční a dají vědět. Pokračujeme tak ve spolupráci z covidu a tornáda.
 • Zahraniční zpravodaj Vojtěch Olbrecht   - Fišer navázal kontakt s ukrajinskou národní skautskou organizací. Nabídli jsme jim pomoc a budeme se snažit pomáhat s věcmi, o které si budou říkat. Jsou vděční za naši nabídku.
 • Navázali jsme kontakt se skautskými organizacemi tzv. Krakovské skupiny (kam patří Česko, Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Polsko a Slovensko). Budeme koordinovat kroky, u kterých to dává smysl.
 • Jsme v blízkém kontaktu se Slovenským skautingem a pokud bude třeba dobrovolníků na východním Slovensku, budeme zvažovat spolupráci.
 • Jsme v kontaktu s vedením evropského i světového WOSM.
 • Nabídli jsme programovou a metodickou podporu oddílům, které přijímají do svých řad ukrajinské děti nebo připravují jiný typ aktivit pro ukrajinské holky a kluky.
 • Jsme v kontaktu s ukrajinskými skauty ohledně podpory a organizace táborů na našem území.
 • Zapojili jsme se do projektu s WOSM a UNICEF, díky kterému můžeme zpracovat a nabízet podporu pro integraci ukrajinských holek a kluků.
 • Jednáme s dalšími donory o možnostech podpořit příměstské integrační tábory, tábory ukrajinských skautů a skautek na našem území nebo jejich účast na CEJ 2022 apod. Hledáme způsob, jak pomoci jednotkám hradit náklady související se skautskou činností ukrajinských holek a kluků v našich oddílech.
 • Jsme zapojeni do pracovní skupiny organizací, které se věnují pomoci uprchlíkům a volnočasovým aktivitám pro ně.
 • Uspořádali jsme dvě dětské tiskové konference a významně jsme tak ovlivnili to, že média aj. tématiku války vůči dětem nepomíjejí.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.