....

Chyba na stránce: Vzdělávací akce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavaci-akce/153-vlcacka-lesni-skola-a-lesni-skola-svetluska?autologin=1"

Vzdělávací akce

Vlčácká lesní škola a Lesní škola Světluška

Základní informace o skautské vzdělávací akci.

Celková délka akce: 15 dní
Organizace: | Junák - český skaut (Česká republika)
E-mail: michal.tarant@skaut.cz
Telefon: 773569142
Přihlašování na akci:
www.skauting.cz/vls
Součástí akce je:
Zveřejněno údajů: 65%

Lesní škola (LŠ)

Základní informace

Vedoucí akce: Tarant Michal (Majkl)
Účastnický poplatek: 3500 Kč
Termíny a místa:
  • 15.4.2016-17.4.2016 - Kroměříž
  • 13.8.2016-21.8.2016 - Kateřinice
  • 11.11.2016-13.11.2016 - Domašov nad Bystřící
O akci:
Posláním lesních škol je zabezpečit vyšší vzdělání činovníků ochotných podílet se na výchově budoucích vůdců a vůdkyň, prohloubit jejich chápání skautské myšlenky a cílů skautského hnutí, přispět k dalšímu rozvoji osobnosti, vést je k tomu, aby svojí činností přesáhli hranice oddílu a střediska. Upevnit vědomí sounáležitosti, služby hnutí, závazku. Nabídnout prožitek skautského společenství a motivaci k další službě. LŠ jsou i místem pro výměnu zkušeností, hledání nových metod, přístupů a programů. Vlčácká lesní škola a lesní škola Světluška si klade za cíl podpořit společenství, partu, tým, umožnit stát se expertem na oblast vlčáctví a světlušáctví, motivovat, inspirovat, nadchnout. V neposlední řadě pak prožít tradice, symboliku a symbolický rámec vlčat a světlušek! LŠ je zaměřená také na věkovou kategorii benjamínků.
Zaměření akce:
LŠ Vlčácká a Světluška vychází z tohoto poslání Lesních škol daného Řádem pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka již mnoho let. V letošním roce se rozhodl instruktorský tým pro modernizaci pojetí jediné lesní školy zaměřené na svět vlčat a světlušek.

Níže v tomto projektu uvádíme cíle lesní školy, které si tým stanovil. Naše cíle jsme rozčlenili do třech oblastí a pokusili jsme se uvést i jednoduchý způsob, jakým chceme k stanoveným cílům dospět (prostředky) a jak je možné tuto plánovanou skutečnost ověřit (indikátory).

Cíle pro lesní školu
? počet frekventantů a absolventů
? prostředek: úspěšná propagace (web, letáky, kartičky, osobní zapojení)
? indikátor: minimálně 15 frekventantů, počet absolventů – alespoň 75% z reálně přihlášených
? vytvoření společenství
? prostředek: osobní přístup, osobní příklad, vytváření atmosféry, programy, minimalizovat externisty a dávat si pozor, koho zveme; stírat rozdíly mezi frekventanty a týmem
? indikátor: osobní pocity
? motivovat, inspirovat, nadchnout
? prostředek: skladba a koncept programů
? indikátor: zpětná vazba
? bonus: zajímá nás, kolik lidí po 1 roce od absolvování bude stále ve vedení roje/smečky, případně se tomuto oboru bude věnovat na nějaké vyšší úrovni (OVaS, ZVaS, …)
? nabídnout zapojení v dalších nadoddílových projektech
? prostředek: nabídka těchto programů, iniciace prostřednictvím absolventské práce
? indikátor: program reálně proběhne
? zajistit vhodné podmínky pro realizaci všech částí
? prostředky: MTZ, základny, umožnit účast instruktorek i frekventantek/tů s dětmi
? indikátor: spokojenost s podmínkami po proběhnutí
Cíle programové
? předat tradiční programy vlčáctví a světlušáctví
? prostředek: programová nabídka LŠ
? indikátor: programy reálně proběhnou
? předložit novinky v oblasti programu a objasnit jejich ukotvení
? prostředek: programová nabídka
? indikátor: programy reálně proběhnou
? programy zaměřené na všechny 3 pilíře skautingu
? prostředky: příprava těchto programů
? indikátor: programy reálně proběhnou
? odpočinek a dobití baterek
? prostředky: odpočinkové a doplňkové programů
? indikátor: pozitivní zpětná vazba z těchto programů
Cíle týmové
? kvalitní předávání
? prostředek: dobrá příprava instruktora, společné plánování a konzultace programů
? indikátor: dobrá zpětná vazba od frekventantů, dobrá zpětná vazba od stínového instruktora
? angažovat se i mimo LŠ VaS
? prostředky: semináře, velký odbor, projekty
? indikátor: reálné zapojení
? utvářet a tvořit tým (v rámci týmu instruktorů)
? prostředky: průběh porad, doprovodný program, nálada, komunikace
? indikátor: osobní subjektivní pocit na konci LŠ
? úspěšné zvládnutí administrativy, hospodaření a financování
? prostředky: hlídat termíny, shánět finance
? indikátor: včas odeslané všechno, skončíme na 0,- bez dluhů
? dobrá komunikace instruktorů mezi týmovkami a jednotlivými částmi
? prostředek: web, mail, porady, osobní kontakty, telefony
? indikátor: reálné odpovědi na maily, SMSky a podobně

Absolvent LŠ Vlčácká a Janinka je:
? je odborník na vlčata a světlušky ve svém regionu
? je vidět (je činný)
? je přínosem pro vlčata a světlušky (na různých úrovních v Junáku)
? kvalitně a dobře vede roj/smečku
? využívá skautské výchovné prostředky a metody (cestičky, stezky, Závodu vlčat a světlušek apod.)
? je motivován a motivuje
? je inspirován a inspiruje
? je nadšený a naplněný - hoří
? má teoretické a praktické znalosti a dovednosti
? je odpovědný vůči hnutí – není mu to lhostejné (nečeká, až něco přijde)
? je hravý
? vhodně ve svém programu používá symboly a tradice

Podmínky pro účastníky

Vstupní podmínky: Dle ŘVČČJ čl. 14.2. je vstupní podmínkou pro uchazeče/frekventanty dosažení následujících kriterií: ? složená vůdcovská zkouška, nebo – dle rozhodnutí vůdce LŠ – jiná speciální kvalifikace odpovídající zaměření této LŠ (buď hospodářská či organizační zkouška, nebo kvalifikace pro vedení klubů dospělých), ? alespoň jeden rok aktivní činovnické praxe po složení této zkoušky (výjimky povoluje vůdce lesní školy), ? vyjádření vedoucího střediska a výchovného zpravodaje ORJ, nebo odpovídajících složek kmene dospělých
Podmínky absolvence: I. „Účast“ – aktivní účast na všech částech LŠ Vlčácká a Světluška
II. „Zápočty“ – splnění několika dílčích úkolů
III. „Zkouška“ – splnění jedné z níže uvedených podmínek
Formy ověřování: LŠ není kvalifikační vzdělávací akcí

Historie a ročníky akce

Frekvence konání akce: 2 roky
Předpokládaný další ročník: 2018
O historii akce:
Po obnovení činnosti Junáka se druhý ročník uskutečnil v roce 1996. Jejím vůdcem byl bratr Jan Kříž – Balů. Mnozí z vás jej znají spíš jako autora mnoha ilustrací a knížek pro vlčata, světlušky a jejich vedoucí. Je absolventem prvního ročníku z r. 1968 v Potštejně. Od té doby se uskutečnila ještě devětkrát (z toho jednou jako Instruktorská lesní škola) a to v letech 1997, 1999, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 a 2010 (ILS), 2012. Každá letní část proběhla na skautské základně v Líčově nedaleko Kaplice v Novohradských horách. Poslední kurzy byly pořádány společně s LŠ Janinkou pro vůdkyně světlušek. Její vůdkyní je sestra Hana Dubská – Baki. Důvodů pro spojení bylo v minulosti několik : ? Velmi blízký program obou LŠ, což umožnilo většinu seminářů pokrýt stejnými instruktory pro oba kurzy současně ? Všichni stálí instruktoři jsou absolventy VLŠ ? V předchozích letech byly problémy s naplněním samostatných kurzů ? V ne poslední řadě hrála roli i ekonomická stránka – režie pro pořádání obou kurzů je nepatrně vyšší než u každého samostatně, takže zdroje jsou daleko efektivněji využity a finanční zatížení frekventantů i instruktorů se výrazně snižuje Prvotní obavy z pořádání společných LŠ se ukázaly jako naprosto plané. Vlčácká LŠ byla od samého začátku otevřena pro oba kmeny a zkušenosti mluví jednoznačně pro tuto variantu. Pochopitelně značnou roli hraje i specifické zaměření. V programu spojených LŠ převažuje praxe nad teorií. Ze zpětné vazby, kterou pravidelně a důkladně vyhodnocujeme po každé jeho části jednoznačně vyplývá, že frekventanti si odnášejí mnoho nových podnětů použitelných pro využití v jejich domovských výchovných jednotkách. Daří se nám vytvářet skvělou atmosféru, která je pro účastníky silně motivující do dalších let činnosti. Řada absolventů dále intenzivně pracuje se svými roji a smečkami, což je naším prioritním cílem. Mnozí pořádají i akce většího rozsahu či se zapojili do činnosti odboru světlušek a vlčat. Jako příklad mohu uvést projekt Srdce na dlani, celostátní setkání účastníků soutěže Zažíháme světýlko v Boru, roverské kurzy Selka, VLK a Ursus, v jejichž týmech figurují.

Instruktoři a tým akce

Beneš Miroslav (Beny), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK metodika
Dubská Hana (Baki), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK metodika
Sovák Martin (Čajoch), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Organizační zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK pedagogika, OČK metodika, OČK organizace, OČK právo, Garant OČK (do: 25.6.2022)
Štolbová Tereza (Tété), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK psychologie, OČK pedagogika
Bureš Michal (Bumerang), externista
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK metodika
Černá Lucie (Indi), ostatní
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK pedagogika, OČK metodika
Freislerová Eva (Evža), ostatní
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Zobrazit absolvované kurzy

Navigace:

  Nahlásit chybu