....

Chyba na stránce: Vzdělávací akce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavaci-akce/293-clk-corda-2017?v=cz&autologin=1"

Vzdělávací akce

ČLK CORDA 2017

Základní informace o skautské vzdělávací akci.

Celková délka akce: 17 dní
Organizace: - Junák - český skaut (Česká republika)
E-mail: info@corda.cz
Přihlašování na akci:
www.corda.cz/prihlaska
Součástí akce je:
Zveřejněno údajů: 63%

Čekatelský lesní kurz (ČLK)

Základní informace

Vedoucí akce: Vícha Jan (Zaf)
Uzávěrka přihlašování: 1.4.2017
Účastnický poplatek: 1900 Kč
Termíny a místa:
  • 5.5.2017-8.5.2017 - Česká Skalice
  • 4.8.2017-13.8.2017 - letní táborová část
  • 6.10.2017-8.10.2017 - podzimní víkend
O akci:
Čekatelský lesní kurz pro mladé muže, kterým nabízíme zvládnutí požadavků čekatelské zkoušky. Vedle toho je kurz zaměřen na roverské zážitky v táborovém životě uprostřed přírody, osobnostní rozvoj a podporu práce se zvolenou výchovnou kategorií Junáka.
Zaměření akce:
rovering, zážitky, skautské společenství, podporu práce se zvolenou výchovnou kategorií, po dobu akce je přítomný kněz

Podmínky pro účastníky

Vstupní podmínky: Věk min. 16 let a dále dle Řádu pro vzdělávání činovníků a činovnic.
Podmínky absolvence:
• účast na všech částech kurzu (výjimku - neúčast na jednom víkendu atd. uděluje vůdce kurzu)
• příprava a realizace projektu
• úspěšné složení čekatelské zkoušky
• příprava a realizace fitky
Formy ověřování: Užíváme všechny formy ověřování kompetencí, které zmiňuje Řád pro vzdělávání činovníků a činovnic Junáka - prokázání kompetencí praktickou činností, ústní pohovor, řešení modelové situace, test, písemná práce atd.
O historii akce:
V roce 1997 se na Tyrolském srubu u Slatiňan konal lesní kurz ELŠ pro rovery pod názvem SURSUM. Věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším účastníkem byl poměrně velký. To nás přivedlo k nápadu zorganizovat kurzy dva - jeden pro mladší a druhý pro starší rovery. O rok později jsme tuto myšlenku zrealizovali a oba kurzy SURSUM i CORDA se uskutečnily znovu na Tyrolském srubu. Název vznikl z latinského hesla SURSUM CORDA - vzhůru srdce.

Instruktoři a tým akce

Hájek Petr (Balú), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK metodika, Garant OČK (do: 1.9.2021)
Přehnal Martin (Mungo), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace
Škarohlíd Jiří (Ježek), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace
Baláš Jan (Vilda), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Spudil Jan (Olda), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška

Navigace:

  Nahlásit chybu