....

Chyba na stránce: Vzdělávací akce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavaci-akce/311-clk-sursum-2017?autologin=1"

Vzdělávací akce

ČLK Sursum 2017

Základní informace o skautské vzdělávací akci.

Celková délka akce: 17 dní
Organizace: - Junák - český skaut (Česká republika)
E-mail: clksursum@gmail.com
Telefon: 775638215
Přihlašování na akci:
http://sursum.webnode.cz/prihlaska/
Součástí akce je:
Zveřejněno údajů: 78%

Čekatelský lesní kurz (ČLK)

Základní informace

Vedoucí akce: Sopoušková Eva (Nínien)
Uzávěrka přihlašování: 31.1.2017
Účastnický poplatek: 2000 Kč
Termíny a místa:
  • 5.5.2017-8.5.2017 - Annaberg Andělská Hora 79331
  • 11.8.2017-20.8.2017 - Huť u Pacova Velká Chyška
  • 20.10.2017-22.10.2017 - Urbanka Letohrad 56151
O akci:
Potřebuješ získat energii a nápady do další skautské a roverské činnosti? Chceš zažít nezapomenutelné chvíle v přátelském společenství? Jsi rover, kterému není služba cizí? Nevíš, o čem je duchovní život rovera, nebo jak jej obohatit? Nebojíš se nových a netradičních věcí? Chceš složit čekatelskou zkoušku za pomoci zkušených a kvalifikovaných instruktorů? Sursum je pro tebe správná volba.
Zaměření akce:
Jsme ekumenický (v nejširším slova smyslu - určitě vítáme i nevěřící a hledající) roverský čekatelský lesní kurz. Duchovní oblast se orientuje na skautskou ideu a metodiku duchovních programů. Čekatelská zkouška zaměřuje svůj důraz na skautskou metodiku včetně praxe a kvalitního zpracování projektu. Roverská část kurzu vhodně doplňuje obě předchozí a klade důraz zejména na osobní rozvoj R&R.

Podmínky pro účastníky

Vstupní podmínky: - věk 16 let (na jaře) a víc – 16. narozeniny nejpozději do začátku letního běhu - max. 2 účastníci ze stejného oddílu, 4 ze střediska - uhradit celkovou cenu 2000 Kč, z toho zálohy 500 Kč na účet po přijetí přihlášky po novém roce - řádně vyplněná přihláška kurzu a ČZ vč. potvrzení doktora
Podmínky absolvence: - Složení čekatelské zkoušky (včetně splnění předepsané části Via Sursum, přípravy, realizace a prezentace metodického projektu)
- Aktivní účast na všech částech kurzu (výjimky uděluje vůdce kurzu)
Formy ověřování: Pohovor, test, praxe, účast na programu, zpracování projektu, plnění stezky kurzu, pozorování

Historie a ročníky akce

Frekvence konání akce: 1x za rok
Předpokládaný další ročník: 2018
O historii akce:
Sursum je kurz, který tu je už od roku 1996 od roku 2008 je kvalifikačním čekatelským kurzem. Více na sursum webu.

Instruktoři a tým akce

Karas Zdeněk (Roy), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Organizační zkouška, Instruktorská kvalifikace
Zaměření: organizace, právo, alternativní duchovní programy, metodika, Kuba, Lucka a Jitka
Skautská praxe: Dříve vůdce střediska, oddílu; dlouholetý vůdce čekatelského lesního kurzu
Profesní zkušenosti: Investiční technik
Pejcal Jakub (Boby), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Organizační zkouška, Hospodářská zkouška, Instruktorská kvalifikace
Zaměření: rovering a různé (co je zrovinka třeba), osobnosti čekatele, hospodaření, organizace a právo
Skautská praxe: různé (zástupce vůdce střediska, hospodaření, externí instruktorství, fotografování)
Profesní zkušenosti: věčný student (KVE ESF MU Brno)
Žilka Jiří (Jelen), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace
Zaměření: Když se potkáme, tak si budeme spolu povídat o našich členech
Skautská praxe: člen revizní komise, dříve mnoho let vůdce oddílu, předseda okresní rady, bývalý vůdce kurzu
Profesní zkušenosti: věčný student (KVE ESF MU Brno)
Benc Antonín (Buldok), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Zaměření: metodika skautské výchovy, vedení družiny a oddílu, příležitostně vodáctví, propagace, technické zabezpečení, osobnosti čekatele
Skautská praxe: vůdce střediska "Smrček" Svitavy, rádcovská činnost v 3.OVS Svitavy, dříve vůdce oddílu
Profesní zkušenosti: GIS analytik, Ph.D. student UPOL
Janoštíková Ludmila (Rohlík), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Zaměření: osobnost čekatele, metodika, příroda, rovering a věci kolem výtvarna
Skautská praxe: dříve vůdkyně koedukovaného oddílu ve Spálově
Profesní zkušenosti: GIS analytik, Ph.D. student UPOL
Langr Patrik (Benny), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Zaměření: rovering, zážitkové hry a fitky, servis
Skautská praxe: oddílová činnost u 3. oddílu Dlouhá Třebová
Profesní zkušenosti: student VŠ
Musilová Lenka (Jelínek), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, OČK myšlenkové základy a historie skautingu
Zaměření: zdravotník, duchovní programy, metodika, kultura a estetika, OČK MZS
Skautská praxe: členka střediskové rady, dříve vůdkyně 6. roje světlušek
Profesní zkušenosti: student VŠ
Žák Tomáš (Symbo), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Zaměření: osobnost čekatele, metodika skautské výchovy a práce všeho druhu
Skautská praxe: palubní 3.OVS Svitavy, člen střediskové rady Smrček Svitavy
Profesní zkušenosti: student VŠ
Fialová Terezie (Triniti), ostatní
Kvalifikace:
Zaměření: pedagogika, psychologie, kultura, hudba, rovering, fitky
Skautská praxe: 46. dbo Duhová záře Brno
Profesní zkušenosti: student VŠ
Glogar Josef (KrakY), ostatní
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Zaměření: osobnost čekatele, duchovní rozměr
Skautská praxe: řadu let působil u oddílové činnosti, aktuálně vedoucí vlčácké družiny
Profesní zkušenosti: student VŠ
Karasová Jitka (Pampeliška), ostatní
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, OČK zdravověda
Zaměření: zdravověda, bezpečnost, hospodaření, simulačky
Skautská praxe: před manželstvím koedukované světlušky+vlčata, externí instruktor pro zdravotnické kurzy
Profesní zkušenosti: student VŠ
Pojmanová Anežka, ostatní
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Zaměření: pedagogika, psychologie, bezpečnost, servis
Skautská praxe: dříve 13 let vůdkyně 43.oddíl Brno-Slatina, nyní ČLK Sursum, revizor střediska
Profesní zkušenosti: student VŠ
Velflová Romana (Dřewáček), ostatní
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace

Navigace:

  Nahlásit chybu