....

Chyba na stránce: Vzdělávací akce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavaci-akce/322-ck-rozrazil-lite-2017?autologin=1"

Vzdělávací akce

ČK Rozrazil Lite 2017

Základní informace o skautské vzdělávací akci.

Celková délka akce: 12 dní
Organizace: - Junák - český skaut (Česká republika)
E-mail: fija.lova@gmail.com
Telefon: 725699607
Přihlašování na akci:
https://clkrozrazil-lite.skauting.cz/
Zveřejněno údajů: 59%

Čekatelská zkouška či kurz (ČZ, ČK)

Základní informace

Vedoucí akce: Fialová Zuzana (Fíja)
Účastnický poplatek: 1850 Kč
Termíny a místa:
  • 3.3.2017-5.3.2017 - TBD
  • 7.4.2017-9.4.2017 - TBD
  • 12.5.2017-14.5.2017 - TBD
  • 22.9.2017-24.9.2017 - TBD
O akci:
Rozrazil Lite jsou čekatelky, na kterých nemusíte trávit prázdniny (i když to fakt stojí za to!).
Vznikají nově jako sourozenecký projekt zavedeného ČLK Rozrazil.
Zaměření akce:
Na Rozrazilu Lite se můžeš těšit na rozvoj založený na zážitkové pedagogice, praktických aktivitách a sdílení zkušeností. Věříme, že se nám to povede i přes to, že se ne vždycky uvidíme na živo. Počítej i s tím, že na víkendovkách proběhnou i jiné než vzdělávací programy a programy zahrnující větší fyzickou aktivitu.

Podmínky pro účastníky

Vstupní podmínky: Na kurz přijímáme účastníky, kterým je době kurzu 18 – 25 let (tedy data narození 25. 9. 1992 až 3. 3. 1999). Další podmínky: plánovaná účast na všech víkendových částech kurzu (mimo ověřovací víkend), možnost průběžně se účastnit online aktivit.
Podmínky absolvence: Účast na víkendových částech kurzu a aktivní participace na mimovíkendových aktivitách, splnění požadovaných úkolů.
Formy ověřování: Kompetence se ověřují několika způsoby
- aktivitou a participací na programech v průběhu kurzu
- plněním zadaných úkolů
- prakticky při realizaci víkendové akce a dalších aktivit v rámci kurzu
- ústně či písemně v rámci ověřovacího víkendu a na moodlu

Historie a ročníky akce

Frekvence konání akce: Letos se kurz koná poprvé a o jeho dalším konání není rozhodnuto. Záleží na zkušenosti z prvního ročníku a na poptávce z organizace/ od potenciálních účastníků.
Předpokládaný další ročník: 2017
O historii akce:
Jedná se o první experimentální ročník. Kurz je však realizován instruktory zavedeného čekatelského lesního kurzu Rozrazil a výrazně z něj vychází jak po vzdělávací stránce, tak po stránce dalších programů a celkové atmosféry kurzu.

Instruktoři a tým akce

Hrbáček Miroslav (Mirek), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace
Rychnovský Michal (Sharagu), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Organizační zkouška, Instruktorská kvalifikace
Dittrich Jan (Spok), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace:
Hanák Jan (Sam), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace:
Kašparová Tereza (Čmelda), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Lásková Monika (Slůně), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Mráčková Šárka (Išanka), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Petáková Eliška (Miška), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace:
Schánilec Vojtěch (Willy), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Závala Petr (Bagr), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška

Navigace:

  Nahlásit chybu