....

Chyba na stránce: Vzdělávací akce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavaci-akce/330-clk-hefaistos-2017?autologin=1"

Vzdělávací akce

ČLK Hefaistos 2017

Základní informace o skautské vzdělávací akci.

Celková délka akce: 17 dní
Organizace: - Junák - český skaut (Česká republika)
E-mail: hefaistos@skaut.cz
Telefon: 723821414
Přihlašování na akci:
http://www.hefaistos.skauting.cz/
Součástí akce je:
Zveřejněno údajů: 72%

Čekatelský lesní kurz (ČLK)

Základní informace

Vedoucí akce: Holzknecht Pavel (Vejva)
Uzávěrka přihlašování: 24.2.2017
Účastnický poplatek: 2300 Kč
Termíny a místa:
  • 5.5.2017-8.5.2017 - Chata HO Lokomotiva Teplice Tisá 40336
  • 11.8.2017-20.8.2017 - Skautské tábořiště Labská Stráň Labská Stráň 40502
  • 20.10.2017-22.10.2017 - Litoměřice
O akci:
Kurz je veden jako zážitkový nejen ve smyslu typu programů, ale také snahou o přiblížení problematiky zážitkové pedagogiky a jejích základních principů všem frekventantům kurzu. Důraz je tak kladen zejména na praktickou přípravu a reálné situace, s nimiž je možné se v oddílové činnosti setkat.
Zaměření akce:
Kurz se zaměřuje na přípravu frekventantů ke spolupůsobení ve vedení oddílů benjamínků, světlušek, vlčat, skautů a skautek. Specifika roverského programu nejsou součástí kurzu.

Podmínky pro účastníky

Vstupní podmínky: věk nejméně 15 let (dle letního běhu) souhlas vedoucího střediska a vyjádření vůdce oddílu vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi čestné prohlášení o bezúhonnosti znalosti skautské stezky přiměřené věku (potvrzuje vůdce oddílu) adepti jsou povinni se na zkoušku písemně přihlásit, součástí přihlášky je i potvrzení o splnění vstupních podmínek
Podmínky absolvence: Splnění všech podmínek kurzovní stezky, příprava a realizace projektu vícedenní akce, účast na všech částech kurzu (ojedinělé výjimky uděluje vedení kurzu)
Formy ověřování: Splnění všech podmínek dílčích oblastí ČZ bude potvrzováno na základě rozhovorů s frekventanty, pozorování frekventantů během modelových situací, absolvence programů týkajících se konkrétní kompetence, vypracování projektu nebo dílčích úkolů. V ojedinělých případech budou znalosti čekatele ověřovány písemným testem.

Historie a ročníky akce

Frekvence konání akce: Kurz je pořádán každé dva roky z důvodu střídání s pořadatelstvím RK Prometheus.
Předpokládaný další ročník: 2016

Instruktoři a tým akce

Ho Dieu Hien (Linda), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, Instruktorská kvalifikace
Zaměření: Bezpečnost a zdravověda
Kraus Lukáš (Šnek), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Organizační zkouška, Hospodářská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK hospodaření, OČK zdravověda, OČK organizace, OČK právo
Zaměření: Hospodaření, Právo
Holzknechtová Veronika, instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Zaměření: Pedagogika a psychologie
Kolman Jan (Piškot), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Zaměření: Symbolický rámec, vedení týmu, zpětná vazba
Kolmanová Josefa (Jožka), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Organizační zkouška
Zaměření: Organizace a právo, tajemník kurzu
Libich Martin, instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Zaměření: Táboření
Mráček Jakub (BrK), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK pedagogika
Zaměření: MZS
Mráčková Ludmila (Kopřiva), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Zaměření: MZS
Holzknecht Pavel (Vejva), ostatní
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, Instruktorská kvalifikace
Zaměření: Metodika a plánování, vůdce kurzu
Slavatová Eliška (Kory), servis tým
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška

Navigace:

  Nahlásit chybu