....

Chyba na stránce: Vzdělávací akce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavaci-akce/373-dve-v-jednom-vk-ck-2017?autologin=1"

Vzdělávací akce

"Dvě v jednom VK+ČK 2017"

Základní informace o skautské vzdělávací akci.

Celková délka akce: 3 dny
Organizace: - Junák - český skaut (Česká republika)
E-mail: vzk_czk@wabanak.cz
Telefon: 732701303
Přihlašování na akci:
vzk_czk@wabanak.cz
Zveřejněno údajů: 64%

Vůdcovská zkouška či kurz (VZ, VK)

Základní informace

Vedoucí akce: Císař Michal (Miki)
Uzávěrka přihlašování: 31.3.2017
Účastnický poplatek: 500 Kč
Termíny a místa:
  • 9.4.2017-9.4.2017 - Hradec Králové, klubovny na Rybárnách
  • 2.12.2017-3.12.2017 - Hradec Králové, klubovny na Rybárnách
O akci:
a rok 2017 vyhlašujeme speciální kombinaci možnosti složení čekatelské i vůdcovské zkoušky najednou tzv. "Dvě v jednom". Jedná se o výjimečnou akci, která je realizována na žádost Královéhradeckého junáckého kraje. Akce nebude běžně opakována. Preferujeme standardní schéma složení čekatelské zkoušky a vůdcovské zkoušky odděleně s dostatečně dlouhým mezidobím, pro získaní osobní praxe v nějaké činovnické roli ve vedení oddílu.
Zaměření akce:
složení VK+ČZ
Tento specifický kurz bude organizován ve velké míře jako samostudium s možností složení obou zkoušek najednou. zájemci, o tento kurz musí splnit tato kritéria:

Podmínky pro účastníky

Vstupní podmínky: věk 26+ 5 let praxe ve skautském oddíle absolvování min. dvou táborů jako aktivní činovník (např. příprava programu) předložení zdůvodnění, proč doposud neabsolvoval klasický čekatelský kurz doporučení krajskou radou Junáka
Podmínky absolvence:
účast na úvodním setkání
platný zdravotnický kurz v termínu zkoušky
kompletně hotové všechny úkoly stanovené na úvodním setkání
Formy ověřování: písemně, ústně, praxe

Instruktoři a tým akce

Urbanová Jaroslava (Slávka), garant kurzu ZZA
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK psychologie, OČK pedagogika, OČK kultura a estetika [historické]
Zaměření: psychologie, pedagogika
Skautská praxe: IK, OČK pedagogika, psychologie, vůdce oddílu
Císař Michal (Miki), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Organizační zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK táboření [historické], OČK tělesná výchova a sport [historické]
Zaměření: vůdce akce, organizace a právo, zdravověda
Skautská praxe: ILŠ, instruktor ZK,ČK,VK,LŠ,ILŠ, vůdce oddílu, střediska a okresu, org. zkouška, IK
Klenčík Jan (Kohát), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK metodika, OČK vedení oddílu, OČK táboření [historické]
Zaměření: skautská praxe, vedení oddílu
Krátký Martin (Kecka), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Organizační zkouška, Hospodářská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK psychologie, OČK pedagogika, OČK organizace a právo [historické], OČK hospodaření, OČK příroda a ekologie [historické], OČK táboření [historické], OČK tělesná výchova a sport [historické], OČK organizace, OČK právo
Zaměření: hospodaření, pedagogika
Skautská praxe: OČK hospodaření, pedagogika, psychologie,myšlenkové základy, organizace a právo, IK, předseda RK střediska a okresu
Novák Jiří (Akéla), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu
Zaměření: myšlenkové základy
Skautská praxe: IK, myšlenkové základy
Rusek Ondřej (Mauglí), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK pedagogika, OČK metodika, OČK vedení oddílu, OČK táboření [historické]
Zaměření: myšlenkové základy, zástupce vůdce akce, tajemník
Skautská praxe: IK, myšlenkové základy, vůdce ČK, VK
Profesní zkušenosti: poedagog, IT
Štěrba Pavel (Bobr), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK táboření [historické]
Zaměření: předseda zkušební komise, kompetence související s metodikou, skautskou praxí
Skautská praxe: ILŠ, vůdce LŠ Jiráskovy oblasti, vůdce oddílu, instruktor ČK, VK, LŠ,ILŠ, předseda zkušební komise ČZ a VZ, IK
Profesní zkušenosti: poedagog, IT

Navigace:

  Nahlásit chybu