....

Chyba na stránce: Vzdělávací akce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavaci-akce/416-ck-vocat-pocad-2017?autologin=1"

Vzdělávací akce

ČK Vocať Pocaď 2017

Základní informace o skautské vzdělávací akci.

Celková délka akce: 9 dní
Organizace: - Junák - český skaut (Česká republika)
E-mail: vp@skaut.cz
Přihlašování na akci:
https://skautlib.cz/prihlaska/vp
Zveřejněno údajů: 72%

Čekatelská zkouška či kurz (ČZ, ČK)

Základní informace

Vedoucí akce: Berki Jan (Hubert)
Uzávěrka přihlašování: 7.5.2017
Účastnický poplatek: 900 Kč
Termíny a místa:
  • 2.6.2017-4.6.2017 - Chata Ahoj / Sokolka Janov nad Nisou 46811
  • 8.9.2017-10.9.2017 - Skautský domov Jilemnice 51401
  • 3.11.2017-5.11.2017 - Chata Seleška Jablonné v Podještědí 47125
O akci:

Již 6. ročník čekatelského kurzu Vocať Pocaď, který je víkendovým kurzem určeným pro aktivní členy, kteří to s aktivní činností u oddílů v roli pomocníků vedoucích myslí opravdu vážně. V rámci kurzu si účastníci osvojí oblasti čekatelské zkoušky - dovednosti nutné pro činovníky působící v oddílech. V rámci kurzu je možné získat čekatelskou zkoušku.

Podmínky pro účastníky

Vstupní podmínky: Věk alespoň 15 let; splnění podmínek dle ŘVČČJ (Řád pro vzdělávání činovníků a činovnic = podmínky ČZ zkoušky); řádná přihláška k ČZ (přivézt na 1. či nejpozději na 2. víkend vyplněnou a potvrzenou přihlášku, včetně potvrzení od lékaře).
Podmínky absolvence: Povinná účast na všech třech víkendech kurzu. Realizace vícedenní akce s oddílem mezi 1. a 3. víkendem (alternativou může být realizace kompletních 2 dnů během letního tábora; více podrobností se dozvíš na 1.víkendu, ale je nutné s tím počítat). Splnění úkolů zadaných na kurzu.
Formy ověřování: Povinné kompetence jsou ověřovány úkoly plněnými v průběhu roku (pololetí) u domovského oddílu i přímo na jednotlivých víkendech kurzu. Kromě toho u některých dochází k plnění testů a případně ústnímu zkoušení.
O historii akce:
Čekatelský kurz v roce 2017 je již 6. ročníkem tohoto kurzu konaného v Libereckém kraji.

Instruktoři a tým akce

Berki Jan (Hubert), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, OČK pedagogika
Zaměření: Sebepoznávání, skauting.
Skautská praxe: U oddílu prošel jako zástupce či vedoucí oddíly vlčat, skautů, roverů a aktuálně juniorského kmene KD. Aktuálně je krajským zpravodajem a v minulosti byl i místopředsedou KRJ a členem Náčelnictva. Na poli vzdělávání je lektorem čekatelského a vůdcovského kurzu.
Profesní zkušenosti: Pedagog - aktuálně pracující na vysoké škole (v minulosti i na gymnáziu a základní škole).
Černá Alena (Krápník), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Zaměření: Skauting, program, pedagogika a psychologie.
Skautská praxe: Pět let aktivní vedoucí oddílu a další 3 roky v širším týmu pomáhajícím s vedením. V rámci vzdělávání se pak věnuje jako lektor čekatelskému kurzu.
Profesní zkušenosti: Muzejní pedagogika, historie a nyní také další studium pedagogiky.
Laštůvková Kateřina (RintinTina), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Zaměření: Hospodaření, příroda a ekologie, plánování, SVM.
Skautská praxe: Dlouholetá vedoucí oddílu skautek, postupně ve dvou střediscích, dohromady přes 11 let, místopředsedkyně KRJ, seč síly stačí se snaží pomáhat na čekatelském a vůdcovském kurzu.
Profesní zkušenosti: Vystudovaný ekonom a pedagog v centru pro environmentální vzdělávání.
Peřina Ondřej (Jerry), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Organizační zkouška, OČK organizace a právo [historické], OČK organizace, OČK právo, Garant OČK (do: 1.9.2021)
Zaměření: Organizace, právo, hodnocení kvality, informační zdroje a skautIS.
Skautská praxe: Od vedoucího oddílu, přes vedení střediska až do vedení kraje; nyní navíc zpravodajem ve Výkonné radě; podílí se na vzdělávání na čekatelských, vůdcovských i manažerských kurzech.
Profesní zkušenosti: ICT manažer a profesionál ve VRJ - zpravodaj pro ICT a organizaci; programátor / analytik; v minulosti učitelem ZŠ.
Šolc Jiří (Focman), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK táboření a bezpečnost, Garant OČK (do: 1.9.2021)
Zaměření: Vůdcovství a skauting, osobnost.
Skautská praxe: Nováček - skaut - rádce - zástupce vůdce - účastník - vůdce - šéf - kouč - zpravodaj - člen a raději bych nerozváděl od kdy (ještě byste si mysleli, že jsem moc stár) a kde všude (ještě byste si mysleli kam všude nevleze) :o)
Profesní zkušenosti: Profesionální skaut? Fuj, doufám, že nic takového neexistuje!
Urban David (Ňuf), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK pedagogika, OČK metodika, OČK vedení oddílu
Zaměření: Komunikace, vedení, organizace a hospodaření.
Skautská praxe: Vedoucí R&R kmene Přeživší a několika menších projektů.
Profesní zkušenosti: Ajťák šéf.
Urbanová Markéta (Majda), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Zaměření: Pedagogika a psychologie
Skautská praxe: Skautem vychovávána už od kolébky. :-) Vše, co jí skauting dal, se snažila jako vedoucí vracet svému oddílu světlušek, vlčat a skautek celých 9 let. Chvíli zástupcovala také v roverském kmeni, který pak následně i vedla. Nyní vypomáhá na čekatelském a vůdcovském kurzu.
Profesní zkušenosti: Ajťák šéf.
Brzek Vojtěch (Wanaču), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Zaměření: Myšlenkové základy skautingu a historie
Skautská praxe: Vedení oddílu a přístavu, zpravodaj KRJ, člen týmu RK Frak
Profesní zkušenosti: Síťový specialista
Coufalová Adéla (Želva), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Skautská praxe: Pět let zástupkyně vedoucího u oddílu vlčat. V roce 2017 zvolena členkou KRJ Libereckého kraje.
Cvejnová Daniela (Kulich), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Skautská praxe: Krátkodobá vedoucí oddílu, nyní pomoc "ze záhrobí", snaha o vedení hospodaření střediska
Hendrychová Zuzana (Azorek), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, OČK kultura a estetika [historické], OČK tělesná výchova a sport [historické]
Zaměření: Zdravověda, příroda, ekologie.
Skautská praxe: Bývalá členka vedení oddílu, aktuálně členka Skautského záchranářského střediska.
Krupauerová Iva (Netto), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Skautská praxe: Dlouhá léta ve vedení roje světlušek a při střediskové mezioddílové spolupráci.
Profesní zkušenosti: Muzejní pedagogika, historie.
Václová Radka (Keya), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace:
Zaměření: Hry, doplňkové programy, ekologie a příroda.
Skautská praxe: Členka oddílu střediska Jilm Jilemnice, členka VŠRK Skrypta
Profesní zkušenosti: Specialistka ochrany přírody a krajiny Magistrát hl. m. Prahy
Peřinová Tereza (Andílek), externista
Kvalifikace:
Zaměření: Hospodářka
Skautská praxe: Krajská hospodářka a fundraiser.
Profesní zkušenosti: Grantový specialista, evropské fondy.

Navigace:

  Nahlásit chybu