....

Chyba na stránce: Vzdělávací akce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavaci-akce/504-clk-corda-2018?v=cz&autologin=1"

Vzdělávací akce

ČLK CORDA 2018

Základní informace o skautské vzdělávací akci.

Celková délka akce: 17 dní
Organizace: | Junák - český skaut (Česká republika)
E-mail: info@corda.cz
Přihlašování na akci:
www.corda.cz/prihlaska
Součástí akce je:
Zveřejněno údajů: 62%

Čekatelský lesní kurz (ČLK)

Základní informace

Vedoucí akce: Škarohlíd Jiří (Ježek)
Účastnický poplatek: 2000 Kč
Termíny a místa:
  • 27.4.2018-29.4.2018 - Praha
  • 3.8.2018-12.8.2018 - Proseč
  • 27.9.2018-30.9.2018 - Javoříčko
O akci:
Čekatelský lesní kurz pro mladé muže, kterým nabízíme zvládnutí požadavků čekatelské zkoušky. Vedle toho je kurz zaměřen na roverské zážitky v táborovém životě uprostřed přírody, osobnostní rozvoj a podporu práce se zvolenou výchovnou kategorií Junáka.
Zaměření akce:
rovering, zážitky, skautské společenství, podporu práce se zvolenou výchovnou kategorií, po dobu akce je přítomný kněz

Podmínky pro účastníky

Vstupní podmínky: Věk min. 16 let a dále dle Řádu pro vzdělávání činovníků a činovnic.
Podmínky absolvence: • účast na všech částech kurzu (výjimku - neúčast na jednom víkendu atd. uděluje vůdce kurzu)
• příprava a realizace projektu
• úspěšné složení čekatelské zkoušky
• příprava a realizace fitky
Formy ověřování: Užíváme všechny formy ověřování kompetencí, které zmiňuje Řád pro vzdělávání činovníků a činovnic - prokázání kompetencí praktickou činností, ústní pohovor, řešení modelové situace, test, písemná práce atd.
O historii akce:
V roce 1997 se na Tyrolském srubu u Slatiňan konal lesní kurz ELŠ pro rovery pod názvem SURSUM. Věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším účastníkem byl poměrně velký. To nás přivedlo k nápadu zorganizovat kurzy dva - jeden pro mladší a druhý pro starší rovery. O rok později jsme tuto myšlenku zrealizovali a oba kurzy SURSUM i CORDA se uskutečnily znovu na Tyrolském srubu. Název vznikl z latinského hesla SURSUM CORDA - vzhůru srdce. V roce 2017 jsem oslavili 20. ročník kurzu.

Instruktoři a tým akce

Kytlík Tomáš (Miki), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace
Spudil Jan (Olda), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Regner Jakub (Kubík), ostatní
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Škarohlíd Jiří (Ježek), ostatní
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace

Navigace:

  Nahlásit chybu