....

Chyba na stránce: Vzdělávací akce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavaci-akce/526-100-let-republiky-ls-protos-seminar?autologin=1"

Vzdělávací akce

100 let republiky - LŠ PROTOS (seminář)

Základní informace o skautské vzdělávací akci.

Celková délka akce: 3 dny
Organizace: | Junák - český skaut (Česká republika)
E-mail: protos@skaut.cz
Telefon: 737036678
Přihlašování na akci:
https://protos.skauting.cz/seminar/
Součástí akce je:
Zveřejněno údajů: 42%

Metodický seminář

Základní informace

Vedoucí akce: Kolář Jiří (Rys)
Účastnický poplatek: 500 Kč
Termíny a místa:
  • 11.5.2018-13.5.2018 - skautská základna „Orlovy“ Kejžlice u Lipnice Kejžlice 39452
O akci:
Lesní škola PROTOS zve všechny skauty a skautky (17+) na víkendový seminář, kde spolu prožijeme a zrekapitulujeme klíčové okamžiky a období naší skautské organizace a naší republiky. V čem nás historie může poučit a před čím varovat v současné neklidné společenské situaci? Získejte náměty jak přiblížit historii v činnosti skautských oddílů. Akce se uskuteční v legendární hájovně Orlovy u Lipnice, kde vznikl český skauting.
Zaměření akce:
Motivací k uspořádání metodického semináře „LŠ PROTOS: 100 let republiky“ je kulaté výročí vzniku naší České (původně Československé) republiky. Český skauting už od začátku kladl velký důraz na vlastenectví a do roku 1992 byl součástí skautského slibu text „milovat vlast svou, republiku československou, a sloužit jí věrně v každé době“. Mnoho skautů položilo při obraně naší vlasti život a také řada skautů se zapojila do odbojové činnosti proto oběma totalitám a byli za to odsouzeni k mnoha letům vězení. Příklad jejich statečnosti a věrnosti ideálům je potřeba stále znovu a znovu připomínat. Historie Junáka je také zvláštním způsobem propojena s historií republiky. Období nesvobody republiky se vždy projevilo zákazem skautské organizace.
Heslem semináře je teze „Minulost tvoří budoucnost“. To je myšleno tak, že bez hlubšího pochopení minulosti nemůžeme správně pochopit současnost a tedy i správným způsobem ovlivňovat dění aby směřovalo k dobré budoucnosti. Pochopení minulosti nám pomůže připravit se na budoucí výzvy.

Instruktoři a tým akce

Skalický Tomáš, stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, OČK myšlenkové základy a historie skautingu
Šimková Svatava (Sluníčko), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, OČK myšlenkové základy a historie skautingu
Karapetjanová Arpine, instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace:
Novák Jiří, instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška

Navigace:

  Nahlásit chybu