....

Chyba na stránce: Vzdělávací akce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavaci-akce/528-clk-enter?v=cz&autologin=1"

Vzdělávací akce

ČLK Enter

Základní informace o skautské vzdělávací akci.

Celková délka akce: 16 dní
Organizace: | Junák - český skaut (Česká republika)
E-mail: indi.lucka@gmail.com
Telefon: 608476597
Součástí akce je:
Zveřejněno údajů: 56%

Čekatelský lesní kurz (ČLK)

Základní informace

Vedoucí akce: Batelka Marek (Wonder)
Účastnický poplatek: 2500 Kč
Termíny a místa:
  • 27.4.2018-29.4.2018 - Hostinné, Královéhradecký kraj
  • 17.8.2018-26.8.2018 - Kácovec, Středočeský kraj
  • 19.10.2018-21.10.2018 - Litomyšl, Litomyšl, Pardubický kraj
O akci:
Připravit čekatele na kvalitní vedení oddílu s dobrou metodickou průpravou, inspirovat, ukázat jim vstup do skautingu, do skautského vzdělávání, do možností, které mají nejenom u oddílu, ale i další možnosti, které Junák nabízí.
Absolvent ČLK Enter bude aktivní účastník oddílové rady, aktivní činovník při vedení oddílu, který si je současně vědomý svých možností v rámci širšího pojetí skautingu (rovering, celorepublikové projekty, mezinárodní projekty).
ČLK Enter byl založen instruktory bývalých Spojených lesních škol - Vlčácké lesní školy a LŠ Světluška. Tým kurzu je dále doplněn instruktory VLK Quo vadis a absolventy posledního ročníku VLK Quo vadis 2017. Dle ŘVČČJ kap. 3.3.1 “ČLK slouží především k přípravě čekatelů na práci s dětmi a mládeží v rojích, smečkách a oddílech. Jsou optimální formou přípravy na složení ČZ, která může být součástí programu ČLK.” ČLK Enter naplňuje výše zmíněné obecné cíle, tj. připravit frekventanty/účastníky ke složení podmínek pro čekatelskou zkoušku.
Zaměření akce:
Čekatelský lesní kurz, dle ŘVČČJ kap. 3.3 Čekatelské lesní kurzy

Podmínky pro účastníky

Vstupní podmínky: Účastníkem ČLK je, dle ŘVČČJ, řádně přihlášený frekventant, který splňuje tyto podmínky, tj. je následně přijat k absolvování kurzu. Jedná se o: ? Věk minimálně 15 let (před dnem zahájení ČLK) - u účastníků mladších 18 let přihláška s podpisem zákonného zástupce ? Doporučení vedoucího oddílu ? Znalosti skautské stezky přiměřené věku Další podmínky nejsou stanoveny. Maximální kapacita kurzu je 30 účastníků. V rámci přihlašování na akci budou přijati 4 náhradníci. Kurz je k 1.2.2018 prakticky naplněn potřebným počtem frekventantů.
Podmínky absolvence: Podmínky absolvence ČLK Enter jsou:
? Aktivní účast na všech částech kurzu
? Úspěšné složení čekatelské zkoušky.


Profil absolventa
Tým ČLK Enter se pokusil definovat profil absolventa kurzu. Má se jednat o frekventanta, absolventa, který:
? Ví, proč je skaut a dokáže to obhájit
? Má nové kamarády
? Zvládá sám vedení schůzky a přípravu výpravy
? V rámci možností samostatně myslí
? Si uvědomuje svá práva a povinnosti jako rover
? Dostal prostor pro sebepoznání
? Si uvědomuje své silné a slabé stránky
? Je vytrvalost
? Si umí zorganizovat svůj čas a své priority
? Si je vědom svých možností, nabídek, zapojení - oddíl, středisko a dál
? Je motivován do další činnosti
? Je připraven na dění v oddílové radě
? Je přípraven na návrat do reality
? Je zodpovědný za své úkoly
? Ví jakou kategorií se chce zabývat
Formy ověřování: Instruktoři mají při přípravě svých programových bloků na výběr z níže uvedeného výčtu různých forem/možností předávání, resp. zpracování obsahu programových bloků, resp. následně výběr možností pro jejich ověření. Obsah ČLK je dán Směrnicí k obsahu vybraných činovnických kvalifikací: Příloha č. 1 – Obsah čekatelské zkoušky.
Dále viz. dokument projektu.

Historie a ročníky akce

Frekvence konání akce: nepočítáme, nyní, s opakováním kurzu v dalších letech
Předpokládaný další ročník: 2018

Instruktoři a tým akce

Černá Lucie (Indi), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK pedagogika, OČK metodika
Leksová Alena, stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK pedagogika, OČK metodika, OČK vedení oddílu, OČK kultura a estetika [historické], OČK tělesná výchova a sport [historické]
Štolbová Tereza (Tété), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK psychologie, OČK pedagogika
Hertl Vít (Pú), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Kuták Vojtěch (Bodlák), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Vašáková Iva (Arya), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška

Navigace:

  Nahlásit chybu