....

Chyba na stránce: Vzdělávací akce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavaci-akce/568-ejhle-2018?v=cz&autologin=1"

Vzdělávací akce

Ejhle 2018

Základní informace o skautské vzdělávací akci.

Celková délka akce: 18 dní
Organizace: | Junák - český skaut (Česká republika)
E-mail: ejhle2018@skaut.cz
Telefon: 736706057
Součástí akce je:
Zveřejněno údajů: 50%

Instruktorská škola (IŠ)

Základní informace

Vedoucí akce: Volf Martin (Fofl)
Účastnický poplatek: 3600 Kč
Termíny a místa:
  • 4.5.2018-8.5.2018 - Týn nad Bečvou
  • 27.9.2018-1.10.2018 - Desná
  • 4.7.2018-8.7.2018 - Mentaurov
  • 16.11.2018-18.11.2018 - Na Bělici
O akci:
Specializujeme se na přípravu lesních kurzů a škol - tedy intenzivních dlouhodobých zážitkových i vzdělávacích akcí. Podmínkou přijetí je alespoň jednoroční aktivní zkušenost přípravy programu v týmu lesního kurzu nebo rozsahem obdobné akce.
Zaměření akce:
Pracujeme s aktuálními tématy lesních kurzů a očekáváním účastníků. Zajímá nás co Vás trápí.
Hledáme a sdílíme nové pohledy, zveme odborníky odjinud.

Podmínky pro účastníky

Vstupní podmínky: 1. Splnění podmínek vyplývajících z čl. 275 ŘVČČJ, tedy: a. dosažení věku 21 let (před zahájením první části IŠ), b. alespoň jeden rok aktivní činovnické praxe po složení vůdcovské zkoušky, c. vyjádření střediska a příslušné VOJ, d. praxe v roli eléva na vzdělávací akci v rozsahu minimálně 9 dní, pokud praxe dle písm. d) pochází z nelesní akce, pak dále absolvence LŠ nebo LK, (případná výjimka z těchto podmínek je v gesci zpravodaje pro vzdělávání) 2. Účast v týmu LK, nebo vzdělávací akce podobného typu a rozsahu, jejíž hlavní část proběhne v termínu květen-listopad 2018 3. Zkušenost s přípravou a odvedením rozvojového programu pro účastníky LK, nebo obdobné akce 4. Dodržení řádných termínu vyplnění přihlášky, účastnického dotazníku a uhrazení zálohy
Podmínky absolvence: Splnění podmínek vyplývajících z čl. 276 ŘVČČJ, tedy:
- aktivní účast na všech částech IŠ,
- samostatný úkol po dohodě s vůdcem IŠ (tj, řádné a včasné splnění zadaných úkolů)
- prokázání kompetencí, které jsou součástí IK.

V souladu s řádem rozhoduje o finálním udělení kvalifikace instruktorský tým IŠ na základě konsensuální shody.
Formy ověřování: Hlavními nástroji je dialog a zpětná vazba. Počítáme s aktivním zapojením účastníků - rádi se od vás budeme učit.

Instruktoři a tým akce

Hanzlová Eliška (Pampeliška), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK pedagogika, OČK metodika
Koutenský Vít (Pudil), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, OČK myšlenkové základy a historie skautingu
Volf Martin (Fofl), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Organizační zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK metodika, OČK vedení oddílu, OČK organizace, OČK právo
Volfová Miriam (Želvík), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK pedagogika
Výprachtická Veronika (Beruška), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška

Navigace:

  Nahlásit chybu