....

Chyba na stránce: Vzdělávací akce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavaci-akce/635-bls-fenix-nove-zacatky?v=cz&autologin=1"

Vzdělávací akce

Základní informace o skautské vzdělávací akci.

Celková délka akce: 1 den
Organizace: | Junák - český skaut (Česká republika)
Přihlašování na akci:
Součástí akce je:
Zveřejněno údajů: 0%

Čekatelský lesní kurz (ČLK)

Základní informace

Vedoucí akce: Ležal Josef
Účastnický poplatek: 600 Kč
Termíny a místa:
  O akci:
  Chceme ukázat, že skauting v Junáku tvoří živí lidé a že skautský svět se nedělí neprodyšně na „ty nahoře“ a „ty dole“ (jak je někdy působení vyšších jednotek v oddílech vnímán). Prostřednictvím vlastního týmu i pozvaných hostů chceme umožnit frekventantům kontakt jednak s „těmi shora“, jednak s některou skautskou celebritou.
  Zároveň chceme frekventantům představit současné metodicko-výchovné směřování Junáka, protože zjišťujeme, že v některých oddílech mají jen minimum informací o současných programech a prostředcích skautské výchovy, např. „nových“ stezkách. Formu lesního kursu jsme zvolili ze dvou důvodů. Tím prvním je využití časové dotace na celou řadu praktických činností, tou druhou je začlenění tzv. prožitkových aktivit. Zde je hnacím motorem myšlenka ukázat, že skautování v 21 století je pro všechny věkové kategorie. Dále navazujeme na činnost budoucích frekventantů v jednotlivých oddílech.
  Značná část našich uchazečů již delší čas vede druhé lidi, stará se o ně, připravuje program. Chceme jim dát možnost si od této činnosti aktivně odpočinout tím, že teď někdo připraví program pro ně. Zároveň tím chceme otevřít možnost výměny zkušeností a inspirace.
  Zaměření akce:
  přímou přednášku, praktickou činnost, řízenou diskuzi.

  Podmínky pro účastníky

  Vstupní podmínky: dovršení 15 let v den zahájení kurzu
  Podmínky absolvence: Účast na praktické části ve dnech 1. 7. 2018 – 13. 7. 2018 i obou víkendech
  Podmínkou je účast na 80 % časové dotace kurzu, zpracovaná a úspěšně obhájená písemná práce na téma, které si frekventant po konzultaci s instruktory sám urč
  Formy ověřování: Pro ověření některých metodicko-pedagogických kompetencí chceme pracovat s cvičnou družinou – přizveme skauty a skautky, rozdělíme je tak, aby se vzájemně prolínaly jednotlivé výchovné kategorie a frekventanti pro ně budou připravovat program.

  Instruktoři a tým akce

  Konrád Jiří (Abbé), stálý instruktor
  Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK metodika, OČK vedení oddílu, OČK organizace a právo [historické], OČK táboření [historické], Oprávnění předsedy/člena zkušební komise OČK [historické] (do: 31.12.2020), Oprávnění předsedy/člena zkušební komise OČK [historické] (do: 31.12.2020), OČK táboření a bezpečnost, OČK organizace, OČK právo, Garant OČK (do: 1.9.2021)
  Obadálek Václav (Bobr), stálý instruktor
  Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK metodika, OČK vedení oddílu, OČK táboření [historické], Oprávnění předsedy/člena zkušební komise OČK [historické] (do: 31.12.2020), Oprávnění předsedy/člena zkušební komise OČK [historické] (do: 31.12.2020), OČK táboření a bezpečnost, Garant OČK (do: 1.9.2021)
  Růžičková Ivana (Květinka), stálý instruktor
  Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK táboření [historické], Oprávnění předsedy/člena zkušební komise OČK [historické] (do: 31.12.2020), Oprávnění předsedy/člena zkušební komise OČK [historické] (do: 31.12.2020)

  Navigace:

    Nahlásit chybu