....

Chyba na stránce: Vzdělávací akce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavaci-akce/639-gong-2019?autologin=1"

Vzdělávací akce

Gong 2019

Základní informace o skautské vzdělávací akci.

Celková délka akce: 22 dní
Organizace: 621 - okres Blansko | Junák - český skaut (Česká republika)
E-mail: ondra.dycka@skaut.cz
Telefon: 702208547
Přihlašování na akci:
ondra.dycka@skaut.cz
Součástí akce je:
Zveřejněno údajů: 56%

Vůdcovský lesní kurz (VLK)

Základní informace

Vedoucí akce: Dyčka Ondřej
Účastnický poplatek: 3500 Kč
Termíny a místa:
  • 2.11.2018-4.11.2018 - Oslavka (Ketkovák), Hlavní město Praha
  • 9.2.2019-16.2.2019 - Plesnivec, Hlavní město Praha
  • 17.8.2019-24.8.2019 - Lipnice nad Sázavou, Hlavní město Praha
  • 18.10.2019-20.10.2019 - Žďár nad Sázavou, Hlavní město Praha
O akci:
Hlavním cílem kurzu je rozvoj osobnosti skautského vůdce a komplexní příprava na službu vůdce oddílu.
VLK GONG stojí na několika tradičních hodnotách, které se na kurzu snaží žít jak instruktoři, tak podněcovat k tomu i účastníky. Cestou k naplňování tohoto žití je právě přímé svědectví těchto hodnot u jednotlivých instruktorů. Kurz je jako jediný v ČR nekoedukovaný, díky tomu nabízí účastníkům prožití mužského společenství, zaměření na duchovní hodnoty, jak žít tradiční dynamický skauting.
Tento běh je plánován jako oslava 10 ročníku obnoveného Gongu. Proto se netradičně kurz skládá ze dvou stěžejních týdnů: první se odehraje v panenské zimní přírodě Vysokých Tater a druhý víkend prožijeme jako putovní v oblasti prvních skautských táborů - okolo Lipnice nad Sázavou.
Zaměření akce:
Kurz je postaven na několika základních hodnotách:
• Budování lidského a skautského společenství mezi frekventanty a instruktory.
• Duchovní přesah aktivit a jednotlivých vzdělávacích a rozvojových bloků
• Důraz na vůdcovství (motivace, význam, podoby,…)
• Tradiční živý a dynamický skauting (vím a umí skauting využívat v dnešním světě, vím, jaké jsou jeho hodnoty a co je jeho smyslem)
• Doprovázení budoucích vůdců instruktory (na osobní i profesní rovině)
• Opravdovost (kritérium pravdy je reality, nadšení a flow, které je spojené s tématy, které instruktoři žijí a přednáší)

Podmínky pro účastníky

Vstupní podmínky: Uchazeči musí v souladu s článkem 12.2 ŘVČČJ nejpozději v den zahájení letního běhu dosáhnout věku 18 let a mít složenu čekatelskou zkoušku a kurz Zdravotník zotavovacích akcí.
Podmínky absolvence: - Složení vůdcovské zkoušky v předem deklarovaných oblastech (viz kapitola Cíle kurzu a jejich cesta k naplňování)
- Aktivní účast na všech částech lesního kurzu (výjimky uděluje vůdce akce a posouzení aktivity je záležitostí celého instruktorského týmu, v průběhu kurzu si jednotlivý instruktoři vytváří zabezpečené poznámky o jednotlivých účastnících)
- Splnění závěrečné práce, která bude zadána v průběhu kurzu
- Dodržování základních pravidel chování na akci, která se stanoví společně s účastníky kurzu a vychází ze skautského zákona
Formy ověřování: Kompetence jsou na kurzu rozděleny do několika základních oblastí, které každý rok upravujeme dle aktuální potřeby, povinné kompetence zůstávají nezměněné, často stejnou oblast kompetencí ověřujeme větším počtem metod ověření kompetencí.
Ústní zkoušení vybraných kompetencí (hospodaření a organizace, metodika a vedení oddílu, skautství, osobnostní rozvoj, pedagogika psychologie, právo, vůdcovství a vůdcovská praxe)
Písemné ověření – deníky a závěrečné práce (hospodaření a organizace, právo, osobnostní rozvoj)
Plnění domácích úkolů (práce s informacemi)
Řešení modelových a problémových situací (práce s informacemi, metodika a vedení oddílu, pedagogika psychologie, práce v týmu, vůdcovství a vůdcovská praxe)
Úspěšné absolvování určitých částí kurzu (táboření, příroda a estetika, vůdcovství a vůdcovská praxe)
Pozorování a následná diskuze členů instruktorského týmu (komunikace, postojové kompetence-slušné chování, postoj k myšlenkovým základům skautingu, motivace, skautství, osobnostní rozvoj

Instruktoři a tým akce

Drápela Zbyněk (Náčelník), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK vedení oddílu, Garant OČK (do: 1.9.2021)
Holík Pavel (Kyklop), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK metodika, OČK vedení oddílu, OČK táboření a bezpečnost
Müllner Jiří, stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace
Nehyba Jan, stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK psychologie, OČK pedagogika, Garant OČK (do: 2.3.2022)
Procházka Vojtěch (Vojťák), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu
Brabec Tadeáš (Tedy), instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Vymyslický Jakub, instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Životský Filip, instruktor elév / člen týmu
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška
Ivan Petr (Skokan), ostatní
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška

Navigace:

  Nahlásit chybu