....

Chyba na stránce: Vzdělávací akce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavaci-akce/650-jihoceska-lesni-skola-2019?v=cz&autologin=1"

Vzdělávací akce

Jihočeská lesní škola 2019

Základní informace o skautské vzdělávací akci.

Celková délka akce: 16 dní
Organizace: | Junák - český skaut (Česká republika)
E-mail: jcls.skauting@gmail.com
Telefon: 739037681
Přihlašování na akci:
http://jcls.skauting.cz/registrace/
Součástí akce je:
Zveřejněno údajů: 65%

Lesní škola (LŠ)

Základní informace

Vedoucí akce: Krejča Jaromír (Jarus)
Účastnický poplatek: 3000 Kč
Termíny a místa:
  • 22.3.2019-24.3.2019 - Seznamovací běh
  • 31.5.2019-2.6.2019 - Jarní běh
  • 12.8.2019-18.8.2019 - Letní běh, Hlavní město Praha
  • 15.11.2019-17.11.2019 - Závěrečný běh, Hlavní město Praha
O akci:
Hledáš nové přístupy k výkonu funkce výchovného zpravodaje, aktuální metodiku a příklady dobré praxe? Přijeď se naučit, co dělat, a jak si poradit v různých situacích. Načerpej novou energii.

Vedeš oddíl, hledáš cestu jak realizovat svůj záměr, jak ho rozvíjet a udržovat? A také nové náměty na činnost? Chceš posunout svoji osobnost o krok dál? Přijeď pro nový vítr do plachet.

Potřebuješ novou energii a motivaci? Chceš hlouběji poznat význam skautingu? Přidej se na cestu šedých šátků. Buď vzorem a inspirací. Buď stále na cestě.
Zaměření akce:
Cíle a záměry lesní školy se soustředí na tři tématické linky:
Rozvoj schopností a dovedností zpravodaje skrze získání KH pro jeho práci a tréning řešení situací. Realizace konkrétního záměru zpravodaje.
Pomoci vůdcům vézt jejich jejich jednotku. Rozšířit jejich vědomosti a schopnosti aplikace skautských metod a nástrojů.
Rozvoj osobnosti skautského vůdce a činovníka. Relizace jeho konkrétního záměru.

Podmínky pro účastníky

Vstupní podmínky: Frekventant Jihočeské musí mít složenou vůdcovskou zkoušku, alespoň jeden rok aktivní činovnické praxe po složení této zkoušky, a kladné vyjádření vůdce střediska, nebo odpovídajících složek Kmene dospělých.
Podmínky absolvence: Podmínkou je účast na všech bězích lesní školy, absolventská písemná práce, která popisuje realizaci vlastního záměru, projektu či plánu.
Formy ověřování: Lesní škola je nekvalifikační.
O historii akce:
Jihočeská lesní škola patří do tradiční gardy původních lesních škol. S hrdostí i pokorou užíváme původní symboly lesních škol jako je stříbrný odlitek obsidiánového hrotu od Velena Fanderlíka nebo původní bronzová sekera prvních lesních škol. Tyto symboly provází generace instruktorů a frekventantů, předávají poselství spojení a kontinuity. Stavíme tee-pee i tradiční ohně, trávíme čas v přírodě, protože je to nejinspirativnější a nejpřirozenější prostředí. Místa, která navštívíme zanecháváme lepší, než byla při našem příjezdu. Poznáváme okolí, učíme se od sebe navzájem. Jihočeská lesní škola byla první koedukovanou školou Junáka, a tento experiment doby pro ostatní obhájila. Také byla první školou, která ocenila a umožnila účast lidí z celé republiky, ne jen z lokálních struktury vzdělávání. Což se nakonec stalo standardem vzdělávání v Junáku. A stále je tu Jihočeská pro vás, aktuální, s přidanou hodnotou přímo pro hnutí, s aktuální tématikou. Lesní škola nevzdělává vzdělavatele, ani organizační činovníky. Je nejvyšším výchovných vzděláním vůdce, je podporou hnutí, je nositelem ideí a praxe skautingu.

Instruktoři a tým akce

Hausdorf Pavel (Ken), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, Instruktorská kvalifikace
Martinek Miroslav (Sid), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu
Krejča Jaromír (Jarus), ostatní
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK vedení oddílu, OČK zdravověda

Navigace:

  Nahlásit chybu