....

Chyba na stránce: Vzdělávací akce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavaci-akce/652-ils-collegium-2019?autologin=1"

Vzdělávací akce

ILŠ Collegium 2019

Základní informace o skautské vzdělávací akci.

Celková délka akce: 17 dní
Organizace: 715.01 - středisko Rudy Knotka Šumperk | Junák - český skaut (Česká republika)
E-mail: collegium@skaut.cz
Telefon: 603225994
Zveřejněno údajů: 53%

Instruktorská lesní škola (ILŠ)

Základní informace

Vedoucí akce: Bělohradský Jiří (Caesh)
Začátek přihlašování: 1.10.2018
Uzávěrka přihlašování: 1.12.2018
Účastnický poplatek: 2500 Kč
Termíny a místa:
  • 10.5.2019-12.5.2019 - Sněžné, kraj Vysočina
  • 26.7.2019-4.8.2019 - Seleška, Hlavní město Praha
  • 25.10.2019-28.10.2019 - Praha, Hlavní město Praha
O akci:
Collegium koncipujeme jako poradu lidí, kteří si kladou podobné otázky: Jaké výzvy stojí před dnešními vzdělavateli? Co to znamená být dobrými skautskými instruktory a co máme dělat pro to, abychom se jimi stali?
Zaměření akce:
Instruktorská lesní škola je příležitost nejen vyslechnout přednášky, nejen získat informace, nejen procvičovat dovednosti, nejen setkat se s druhými. To vše má jistě velkou hodnotu. Jde ale také o příležitost pracovat na sobě. Nalézt se na cestě osobního směřování a zrání, volit individuální směr.

Podmínky pro účastníky

Vstupní podmínky: Dosažení věku 21 let před zahájením hlavní části ILŠ Alespoň jeden rok aktivní činovnické praxe po složení vůdcovské zkoušky Absolvovaná lesní vzdělávací akce Postačuje jakákoli lesní škola Bez lesní školy postačuje jakýkoli lesní kurz, ale k tomu je zapotřebí mít navíc ještě praxi v přípravě, vedení nebo zabezpečování akcí vzdělávání činovníků v rozsahu alespoň 9 dnů (např. jako lektor, pomocný instruktor, organizátor) Vyjádření vedoucího střediska a výchovného zpravodaje okresu.
Podmínky absolvence: Absolvenční podmínky vycházejí z obsahu instruktorské kvalifikace, z možných oblastí a forem budoucího instruktorského působení absolventů.

Kromě aktivní účasti na všech setkáních ILŠ tvoří podmínky komplex několika úkolů, jejichž provádění je rozvrženo do průběhu téměř celé ILŠ.
Tyto úkoly v sobě zahrnují přípravu (obsahovou i metodickou) a také praktickou realizaci přednášky eventuelně jiné aktivity vhodné k předání kýžených informací, praktické využití dramaturgie, přípravu specifického programu pro dospělé či dospívající skauty a skautky. Během plnění úkolů bude uplatněna jak samostatná práce, tak týmová spolupráce a konzultace. Plnění některých úkolů předpokládá také domácí přípravu mezi jednotlivými setkáními ILŠ, což také odpovídá potřebě domácí přípravy instruktora vzdělávací akce. (Nestačí instruktorova účast. Velmi důležitá je příprava a její dochvilnost, aby bylo možné se na instruktora spolehnout. Podobně je tomu na Collegiu, kde se frekventanti svými realizacemi podílejí na programu ILŠ.)

Vzhledem k tomu, že úkoly představují skutečné oblasti instruktorského působení, snažíme se při jejich realizaci frekventanty vést tak, aby jejich uskutečnění bylo užitečnou a reálnou přípravou na jejich budoucí samostatné působení.
Formy ověřování: Konkrétní absolvenční úkoly představují přípravu (obsahovou i metodickou) a také praktickou realizaci přednášky eventuálně jiné aktivity výukového charakteru. Dále přípravu dramaturgického plánu vzdělávací akce, který má reflektovat stanovené výchovné a vzdělávací cíle. Dále přípravu a provedení programu zaměřeného na duchovní dimenzi na úrovni dospělých účastníků a také účast na soukromém osobním rozhovoru účastníka se zvoleným instruktorem.
Vzhledem k tomu, že uvedené úkoly představují skutečné oblasti instruktorské praxe, snažíme se při jejich přípravě a realizaci vést účastníky tak, aby plnění úkolů bylo užitečnou a reálnou přípravou na jejich budoucí samostatné působení, aby mohli reflektovat vlastní zkušenost z praxe. Výstupy účastníků jsou součástí programu ILŠ.
Během plnění úkolů bude uplatňována jak samostatná práce, tak týmová spolupráce.

Historie a ročníky akce

Frekvence konání akce: jednou za 2 roky (zpravidla lichý rok)
Předpokládaný další ročník: 2018

Instruktoři a tým akce

Bělohradský Aleš (Lišák), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace
Dostál Václav (Václavka), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu
Hlavinka Filip (Mukóki), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, Garant OČK (do: 1.9.2021)
Hobzová Ludmila (Lída), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Organizační zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK psychologie, OČK pedagogika, OČK metodika, OČK organizace, OČK právo
Lakatoš Martin (Laky), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace
Trefilík Dušan (Hamoun), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu
Veselý Jiří (Nibowaka), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu
Wagner Antonín (Racek), stálý instruktor
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu
Zobrazit absolvované kurzy
Baumová Kristýna, externista
Kvalifikace: Vůdcovská zkouška, Instruktorská kvalifikace, OČK myšlenkové základy a historie skautingu, OČK psychologie, OČK pedagogika

Navigace:

  Nahlásit chybu